Geschiedvervalsing.

Margreet Keesman, fractievoorzitter van de SP stuurde op 20 december de volgend tweet.

Het definitieve besluit tot voortzetten van het project herontwikkeling Recreatieoord Enkhuizer Zand werd op 7 oktober 2014 genomen. Het besluit werd met 10 stemmen voor en 7 tegen genomen en niet unaniem zoals Keesman beweert.

Dit besluit hield in, dat de raad in dit dossier geen verder besluiten zou nemen anders dan een besluit over het bestemmingsplan. Een voorstel van Langbroek om de raad in staat te stellen over andere onderdelen besluiten te nemen werd door de raad met 16 stemmen tegen één verworpen

Over het systeem van onderhandse gunning aan Orez bv heeft de raad in februari 2016 van gedachten gewisseld. Daarvan bleek de kleinst mogelijke meerderheid voorstander te zijn. Echter, het besluit daarover is niet door de raad, maar door het college, waarvan de SP deel uitmaakte, genomen.

Het unanieme besluit waar Keesman naar verwijst is het bestemmingsplan besluit. In essentie een besluit over de voorwaarden waaronder de beer, waarvan de huid, (een jaar eerder) al door het college was verkocht, kon worden geschoten.

Een verkoop, waarvan de voorwaarden, alweer met de nadrukkelijke instemming van de SP, tot op de dag van vandaag geheim moeten blijven.

Opdat de grootschalige zwendel met gemeentegrond, waarbij grond met een potentiële waarde van 30 miljoen voor minder dan 1 miljoen werd verkocht aan een lege BV, zodat die haar (met forse winst) kon doorverkopen aan een “echte” projectontwikkelaar.

Maar in plaats van zich te concentreren op vragen als, hoe het toch mogelijk was, dat de gemeente een overeenkomst sluit met een partij die niet in staat is die overeenkomst uit te voeren?

Of hoe het mogelijk was, dat de overeenkomst (geheel tegen de uitdrukkelijke wens van de gemeente) toch kon worden doorverkocht?

Of hoe het mogelijk was, dat een aanzienlijke hoeveelheid grond van de gemeente aan een projectontwikkelaar werd verkocht, zonder dat artikel 169.4 van de gemeentewet in acht werd genomen?

Het antwoord op deze en talloze andere vragen is natuurlijk, dat dit alles alleen mogelijk was, dankzij falend toezicht van de gemeenteraad.

En dat, om de aandacht van haar eigen falende toezicht af te leiden, de SP en consorten de aandacht probeert te vestigen op een vermeende samenzwering tussen het ZZM, een reeks overheidsinstanties en private personen en verenigingen.

In plaats van nog langer aandacht te besteden aan die vermeende samenzwering wordt het tijd om aandacht te besteden aan het falende toezicht van de gemeenteraad. Helaas lijkt een daartoe bevoegde instantie niet beschikbaar.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: