Meningen

Ruim tien jaar heb ik columns geschreven over de lokale politiek. In totaal bijna 2500 keer wat een gemiddelde van 250 columns per jaar is. Elke column is een persoonlijke mening over de lokale politiek.

De meeste inwoners van Enkhuizen hebben een mening over de lokale politiek, maar die ventileren ze zelden in het openbaar. Gewoonlijk blijft het bij geroep op verjaardagen of in de kroeg. Geen Enkhuizer zijnde (ik ben een geboren Amsterdammer en die krijgen het met de paplepel ingegoten dat ze zich overal mee mogen bemoeien) leek het me weer eens wat anders, als ik mijn mening in het openbaar uitdroeg, zodat iedereen die het niet met die mening eens was er zijn eigen mening tegenover kon stellen.

Eén keer mocht ik een mening geven in de grote mensen krant, het NHD. (11 juni 2016)

Die luidde, dat het plichtsverzuim van de raad, plichtsverzuim van het college uitlokte.

Ik ben dat nog steeds van mening en dat is waarschijnlijk ook de reden, dat ik (door het NHD) nooit meer ben gevraagd om mijn mening te geven. Jammer, omdat de reikwijdte van mijn blog minder is dan die van de krant.

Mijn mening over het REZ is tamelijk eenvoudig. Ik geloof niets van de voordelen van een vakantiepark, zoals de raad zichzelf dat heeft wijsgemaakt.

Maar als een meerderheid van de raad daar wel in gelooft, dan blijft er voor de eenvoudige burger weinig anders over dan zich te verbazen over de manier waarop college en raad te werk zijn gegaan om hun droombeeld te realiseren.

Zo wist ik al (na de presentatie van het voorlopige ontwerp door Orez) dat het ZZM met dat ontwerp niet akkoord zou gaan en verbaasde ik me over het feit, dat het college en de raad dat niet wisten. Maar rustig doorgingen (zonder het ZZM er bij te betrekken) het voorlopige ontwerp “te verbeteren” tot een definitief ontwerp, dat vrijwel onmiddellijk nadat het werd gepresenteerd, de prullenbak in kon.

Zo heb ik me ook steeds verzet tegen het ondoorzichtige “voor wat, hoort wat” gedoe, waarbij het voor niemand duidelijk was, wat er nu eigenlijk voor wat werd geruild. We kregen een strand, maar het overgrote deel van het recreatieoord kwam in particuliere handen en we mochten onze handen dicht knijpen, dat ons dit niets zou kosten.

Om een of andere reden heeft het NHD nooit aandacht geschonken aan de meningen, die ik op mijn blog ventileerde. Misschien omdat ze meestal afweken van de meningen die de raad naar voren bracht. Maar ik bespeur sinds kort een kentering. Tanja Koopen spreekt in de krant van afgelopen zaterdag over een falende dirigent, waarmee ze bedoelt, een falende gemeenteraad. Paul Gutter omschreef onlangs de pogingen van de raad als “het bouwen van droomkastelen op drijfzand”.

Misschien dat er bij het NHD nu ook ruimte komt voor MIJN mening, dat het college ons recreatieoord voor een appel en een ei heeft over gedaan aan Orez. Uiteraard weigeren  college en raad dat te erkennen, maar de krampachtige weigering van het college om de financiële bijzonderheden van die transactie openbaar te maken wijzen wel degelijk in die richting.

Als het NHD een door mij onderbouwde mening niet voldoende vindt om te publiceren,  dan staat haar natuurlijk niets in de weg om een WOB verzoek in te dienen en op haar beurt te trachten de financiële informatie te krijgen die mij tot dusver werd geweigerd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Meningen”

 1. Hoi Chris, er is in het NHD altijd ruimte voor jouw (en andere) mening(en. We hebben elke zaterdag een rubriek Lezers Schrijven met opinies van lezers over actuele onderwerpen. En op gezette tijden ruimen we wat meer plek in voor zo’n mening, zoals destijds met jouw bijdrage ‘Te Gast’ het geval was. Daarnaast hebben we volgens mij ook een paar keer aandacht besteed aan jouw WOB-verzoeken, waarbij je mening over de kwestie ook naar voren is gebracht. Met vriendelijke groet, Paul Gutter (NHD)

  Like

  1. Hoi Paul, als gezegd Paul, ik doe meningen en niet elke mening is nieuws, maar sommige zijn dat wel degelijk en mijn verwijt is, dat jullie als nieuwsjagers die meningen over het hoofd zien. Ik noem er een paar.

   Het feit, dat het college willens en wetens een offerte verspreidde die een valse voorstelling van zaken gaf voor wat betreft de kosten van elektra-verzwaring in de Drommedaris. Dat het college de raad valselijk voorlicht is (naar ik aanneem) geen nieuws, want dat gebeurd met enige regelmaat, maar het feit dat het deze keer zo eenvoudig valt aan te tonen lijkt me weer wel nieuws.

   Ik heb de CvdK gevraagd of er voor de overheid andere normen gelden dan gewone burgers, maar die zei dat het aan de raad was zich daarover uit te spreken. Aangezien de raad niet reageert op wat ik naar voren brengt, blijft er nog maar één instantie die haar daarover kan aanspreken, de reguliere pers, die zichzelf graag ziet als waakhond van de democratie, maar zich meer gedraagt als schoothondje.

   Een tweede voorbeeld. Ik heb een aantal WOB verzoeken ingediend. Naar aanleiding van vragen van het raadslid de Jong heb je wat geschreven over de tijd die het nam om die vragen te beantwoorden (meer dan 3 maanden), maar over wat ik met die vragen beoogde waren de Jong noch jij geïnteresseerd.

   Ik wilde weten wie er in de commissie zaten die zogenaamd het college had geadviseerd. Geen antwoord
   Ik wilde weten wie er besloten had de grond te verkopen in plaats haar in erfpacht aan te bieden. Opnieuw geen antwoord.
   Ik wilde weten wat de gemeentelijke inschatting was van de waarde van hetgeen ze had verkocht en wat ze had aangekocht. Geen antwoord. Wel kreeg ik de overeenkomst tussen gemeente en Orez met alle prijzen weggelakt. Absurd, verkoopprijzen van onroerend goed komen in een openbaar register.

   Maar tegen zo’n beslissing moet ik dan bezwaar aantekenen en als men blijft volharden in het besluit naar de bestuursrechter (waar jullie dan weer verslag doen, dat dan weer wel) maar ik heb daar geen zin meer in en ga er ook geen geld meer aan uitgeven.

   Deze kolom ging over mijn mening over de verkoop aan Orez. Die mening is gebaseerd op de uitlating van Ruud van Leeuwen in het NHD, waarbij hij stelt tonnen te hebben uitgegeven voor de grond. Tonnen ziin geen miljoenen, dus ik heb het aankoop bedrag gesteld op maximaal 9,99 ton. Pakweg, 1 miljoen.

   De uiteindelijk verkoopprijs voor 200 kavels volgens het oorspronkelijke plan. 20 miljoen voor de vakantie woningen en pakweg 10 miljoen voor de camping. Kortom je koopt iets voor 1 miljoen dat uiteindelijk 30 miljoen waart blijkt te zijn. Natuurlijk zijn er ontwikkelingskosten, maar als die 14 miljoen zijn, dan nog maak je 100% winst op je investering en waar vind je dat vandaag de dag.

   Is het belangrijk daar helderheid over te krijgen? Jazeker, want het oorspronkelijk plan gaat niet door dus er moet onderhandeld worden over een nieuw plan en als dat net zo belabberd gebeurt als het oude plan, dan kost het de gemeente alleen maar meer geld.

   Samengevat, het bovenstaande ook een mening, waarvan het bestaan in mijn ogen best aandacht verdiend in de enige krant die Enkhuizen rijk is, maar nooit heeft gekregen.

   Like

  2. Hallo Paul. Uw reactie op de klacht van Chris mbt aandacht voor (verkeerde) gang van zaken binnen een gemeentebestuur vind ik zwak.
   Ik onderschrijf het idee van Chris, dat journalisten mede de bewakers zijn van onze democratie en daartoe ook zeer krachtige middelen bezitten, n.l. geld en het gedrukte woord.
   Nu hoop ik dat u meer tijd en energie wilt steken in de door Chris aangedragen onderwerpen.

   Like

 2. Dan staat haar natuurlijk niets in de weg om een WOB verzoek in te dienen en op haar beurt te trachten de financiële informatie te krijgen die mij tot dusver werd geweigerd.“het bouwen van droomkastelen op drijfzand”. Democratie is in NL gebasseerd op drijfzand, en populaire uitspraken in de politiek. De Burger/particulier heeft niet zoveel te brokkellen in de (plaatselijke) politiek. Beloofde programma’s worden nimmer ingelost. Mss eens een staking, “Burger wil werkelijk inspraak”?, naja, ieder1 heeft te druk tegenwoordig, en met Kerst let op! bereiden ze int Torentje nwe wetten en belastingverzwaring voor de burger, voor. Als we het hebben over slaven v/w st. Klaas? De burger is de slaaf van onze Overheid. Maar……an sich hebben we t niet slecht in NL. We moeten ons al1 niet laten regeren….ieder1 heeft de eigen regie en moet opstaan en zijn mening ventileren en er ook wat aan doen, met stilzitten en wachten bereikt niemand wat.

  Like

  1. De burger kiest er voor niets in te brengen hebben in de lokale politiek. Zoals de raad te beroerd is om toezicht te houden op het college, zo zijn de kiezers te beroerd om toezicht te houden op de gekozenen.

   Je moet natuurlijk niet verwachten dat iedereen zich gaat opwerpen als belangstellende, maar als 5% van de kiesgerechtigden zich zouden opwerpen als verdedigers van de democratie (VVDD), dan zou dat een geweldige verandering te weeg brengen.

   Like

 3. Het valt mij op, dat er steeds wordt terug gegrepen op adviezen van een “weggestuurde” PARK , die vooral mondeling zijn geschied en tot het tegendeel zal blijken, niet zijn vastgelegd in een overeenkomst.

  Like

  1. Ok, was me nog niet opgevallen, maar is inderdaad een vaak toegepaste techniek. Het college beweert iets, kan of wil daar geen bewijs voor leveren, maar eist van de raad dat ze die bewering voor waar aanneemt, zolang de raad niet kan bewijzen dat de bewering niet waar is. Gewoonlijk trapt de raad daar in.

   Wat de raad in zulke gevallen moet doen is haar vertrouwen opzeggen in een college dat niet in staat is de juistheid van hetgeen ze beweert te bewijzen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: