Het Peterprincipe.

Het Peterprincipe berust op de waarneming, dat in een hiërarchische organisatie zoals de gemeente, werknemers (zolang ze voldoen in de functie die ze bekleden) naar een hogere functie kunnen worden bevorderd.

Aan die gang van zaken komt een einde, zodra de betrokken werknemer niet langer excelleert in de functie die hij bekleedt en daarom niet langer in aanmerking komt voor promotie.

In de terminologie van het Peterprincipe heet het dan, dat een werknemer (die niet langer voor promotie in aanmerking komt), zijn/haar niveau van onbekwaamheid heeft bereikt.

Het Peterprincipe verklaart, waarom dingen nog steeds afschuwelijk mis blijven gaan. Omdat veel leidinggevenden net zo lang zijn gepromoveerd, totdat ze hun niveau van onbekwaamheid hebben bereikt.

Ik vrees, dat als we de bestuurlijke situatie van Enkhuizen in ogenschouw nemen, we niet anders kunnen constateren dan dat B&W van Enkhuizen (mede gelet op de recente terechtwijzing door Gedeputeerde Staten) haar niveau van onbekwaamheid inmiddels heeft bereikt.

Dat dit feit tot dusver onopgemerkt is gebleven voor haar toezichthouder (de raad van de gemeente Enkhuizen), vloeit voort uit het feit, dat de raad slechts één van haar drie taken naar behoren weet uit te voeren.  (Zie daarvoor Bucket of Bouquet)

Zodat ook van dat orgaan gezegd kan worden, dat ze (qua personele bezetting) inmiddels haar niveau van onbekwaamheid heeft bereikt. Wat nu? Gebruikelijke oplossingen, zoals de laterale arabesk zijn niet voorhanden.

Over ruim twee jaar zijn er nieuwe verkiezingen en dan pas kunnen de onbekwame leden vervangen worden door (hopelijk) wel bekwame leden.

Voor de tussenliggende tijd zou er een adviescomité (onder de naam Vrienden Van De Democratie) in het leven kunnen worden geroepen, dat de leden van de gemeenteraad gevraagd en ongevraagd van advies zou kunnen dienen.

Zeker als het gaat om de onvermijdelijke onderhandelingen met de nieuwe eigenaar van het recreatieoord, Droomparken. Te vrezen valt namelijk, dat om de eigen reputatie nog enigszins te redden, het college nog meer geld aan de ontwikkelaar zal overhandigen.

Een adviescomité met enig zakelijk inzicht zou dat kunnen voorkomen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: