Bucket of Bouquet?

Helaas nog niet de bevestiging gekregen van REZ comité voorzitter Miedema, dat hij het CDA heeft genoemd als ENIGE partij, die kritisch is geweest over onder andere de massaliteit van het plan voor het recreatieoord.

Geen man overboord, want dank zij Van Galen weten we nu ook, dat hij het (voor wat betreft die overige 8 partijen) met ons eens is. Als het CDA de ENIGE partij is, die zich kritisch heeft uitgelaten over de massaliteit van het plan, dan hebben die andere 8 het (ook naar zijn mening) niet gedaan.

Het probleem met dit soort beweringen is natuurlijk, dat raadsleden mensen zijn, die  Bucket heten, maar graag Bouquet genoemd willen worden.  Net als hun grote voorbeeld Hyacint Bucket in de Engelse serie “Keeping up Appearences”.

Het werk van raadsleden kent drie onderdelen.

  1. Het kennis nemen van en instemmen met voorstellen die hun door het college  worden voorgelegd.
  2. Het houden van toezicht op het college van B&W.
  3. Het vertegenwoordigen van inwoners.

Wat punt drie betreft, de overgrote meerderheid van partijen heeft de afgelopen 10 jaar niet of nauwelijks openbare bijeenkomsten georganiseerd, waarin de bevolking in staat werd gesteld zijn opvattingen kenbaar te maken. Op basis waarvan daarom partijen denken, dat ze delen van de bevolking vertegenwoordigen, zonder dat ze de moeite nemen om die van tijd tot tijd te raadplegen, is me een raadsel.

Wat punt twee betreft, hoewel het een duidelijke taak van de raad betreft, doet die geen enkele moeite haar uit te voeren. Mogelijk vanwege een gevoel van onbekwaamheid en gemakzucht.

In de afgelopen tien jaar heeft een Enkhuizer college: het budgetrecht van de raad aan zijn laars gelapt, met behulp van valse documenten extra krediet bij de raad proberen los te peuteren, een aanzienlijke hoeveelheid grond verkocht zonder de raad in staat te stellen daar bezwaar tegen te maken.

In geen van deze gevallen heeft de raad ingegrepen of gereclameerd. Wat de Enkhuizer raad betreft kan het college alles doen wat haar goeddunkt. Weliswaar zijn er tijdens de afgelopen 10 jaar 2 colleges opgestapt, maar beide uit eigen beweging.

Tot slot punt drie. De eenvoudigste van de drie taken, die ieder raadslid kan uitvoeren. Er zijn geen bijzondere kwaliteiten nodig om kennis te nemen van iets of om ergens mee in te stemmen.

Aan ambtenaren, die voorstellen formuleren (waar raadsleden mee moeten instemmen) worden gewoonlijk zware eisen gesteld. Aan hen, die hun instemming moeten betuigen worden geen eisen gesteld. De gemeentewet bepaalt nergens, dat een raadslid dient te begrijpen waar hij mee instemt.

Toch is dit het enige onderdeel, waar de raadsleden het grootste gewicht aan toekennen. Door twee van de drie taken niet uit te voeren en het belang van de derde taak groter te maken dan ze in werkelijkheid is, bekommert de raad zich meer om het uiterlijk vertoon dan om het leveren van een inhoudelijke bijdrage.

Vergelijkbaar met de wens van Hyacint Bucket om haar naam uitgesproken te krijgen als Bouquet. Ook voor haar is uiterlijk vertoon alles bepalend.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: