Beoordelingsfouten.

Hoewel iedereen dus (gelet op de ingediende zienswijze) op zijn klompen kon aanvoelen, dat de provincie (tenzij het aantal te bouwen vakantiewoningen zou worden beperkt) met een reactieve aanwijzing zou komen, roepen college en raad nu eensgezind, dat het besluit van de provincie voor hen als een verrassing komt.

In plaats van de hand in eigen boezem te steken, zoekt men zoals gebruikelijk de oorzaak van de problemen elders.

Men spreekt het vermoeden uit, dat de tussentijdse wisseling van de Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Ordening (PARK) daar een (onoorbare?) rol in heeft gespeeld. Eerder al werd gepoogd de rol van de Commissaris van de Koning en de rol van de door hem aanbevolen bemiddelaar (tussen gemeente en ZZM) ter sprake te brengen.

Het was vooral de SP die zich daar druk over maakte, maar volgens de krant lijkt nu ook de gemeente zelf vraagtekens te plaatsen bij de PARK. Ik heb zijn rapportage ingezien en daar valt wat mij betreft weinig op aan te merken. Het hele gedoe daarover stelt dan ook weinig voor en is niet meer dan een wanhopige poging om de aandacht af te leiden van de beoordelingsfouten die college en de raad zelf hebben gemaakt.

Beoordelingsfouten van het college zouden (in theorie) door de raad moeten worden opgemerkt en gecorrigeerd. In de praktijk gebeurt dit echter zelden of nooit.

Een belangrijke beoordelingsfout van het college was “om de huid te verkopen voordat men de beer had geschoten”. Anders gezegd, de gemeente ging verplichtingen aan ten opzichte van Orez, zonder zeker te weten of zij die verplichtingen (door middel van een nog aan te nemen bestemmingplan) zou kunnen nakomen.

Nu is het goedkeuren van een bestemmingsplan door de raad zelden een probleem en ook nu leverde die goedkeuring geen enkel probleem op.

Maar het door de raad laten goedkeuren van een bestemmingsplan vormt geen garantie dat andere betrokkenen daar ook mee instemmen.

Te veronderstellen, dat andere betrokkenen (zoals het ZZM) uiteindelijk geen bezwaar zouden maken was een kolossale beoordelingsfout van het college. Met als gevolg dat men nu zit ingeklemd tussen een overeenkomst met Orez/Droomparken (waarin men  de levering van twee honderd kavels (met vergunning) heeft afgesproken) en de wens van de provincie om dat bouwvolume aanzienlijk te beperken.

We mogen er van uitgaan, dat Droomparken haar aankoop van Orez heeft gedaan met een bepaalde winstverwachting en dat zij die ook gerealiseerd wil zien. Op basis van het oorspronkelijke plan is het realistisch om te stellen dat die 200 kavels een omzet van 20  miljoen zouden genereren.

In het nieuwe plan zal die omzet veel minder zijn geworden. Wordt vervolgens ook nog het aantal te bouwen huizen aanzienlijk minder (waar de provincie op aandringt), dan komt de winstgevendheid van het plan nog verder onder druk.

Hoe ver Droomparken daarin mee zal gaan moet worden afgewacht. Maar duidelijk is, dat de gemeente zichzelf, (als gevolg van haar beoordelingsfout) behoorlijk in de nesten heeft gewerkt.

Waar we nu getuige van zijn, zijn de verwoede pogingen van college en raad om het bestaan van de eigen beoordelingsfouten te ontkennen en tegelijkertijd te wijzen op de tekortkomingen van anderen. Zoals de PARK bijvoorbeeld. Ik vrees dat dit op zichzelf een nieuwe beoordelingsfout is en wederom een bevestiging is van het incompetente handelen van college en raad.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Beoordelingsfouten.”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: