De verlosser?

Wat me ook is opgevallen is, dat de raad Droomparken heeft binnengehaald als of het de verlosser zelf was. Wethouder Struijlaart sprak zelfs over de wens om een blijvende en goede verhouding met elkaar op te bouwen, waarbij je elkaar het vel niet over de neus zou dienen te trekken.

Dat laatste zei hij er weliswaar niet bij, maar vloeit toch een beetje voort uit het feit, dat de gemeente als de dood is, dat de financiële details van haar deal met Orez BV naar buiten komen.

Hoe die eigendomsverhouding Orez/Droomparken  precies in elkaar zit is me nog niet helemaal duidelijk. Volgens de uittreksels van de Kvk is een holding eigenaar van Orez BV. En is die holding  verkocht aan weer een andere BV, Reynaerde Leisure.

Wie daar de eigenaar van is vermeldt het uittreksel niet, maar het kan bijna niet anders of het moet Droomparken zijn. Het bestuur over Reynaerde Leisure is overigens niet in handen van Droomparken, maar van Lapsa Beheer BV.

Je kunt je dus afvragen waarom je twee BV’s nodig hebt (Orez BV en Holding Rez BV) om het recreatieoord te ontwikkelen, maar het antwoord daarop ligt besloten in wat onze gemeentelijke bollebozen met Orez BV zijn overeengekomen.

In artikel 21 van die overeenkomst staat bepaald wat er in geval van overdracht van rechten (voortvloeiende uit de overeenkomst) dient te gebeuren. Er zou aan de gemeente om goedkeuring moeten worden gevraagd. De overdracht van rechten zou pas nadat er een schriftelijke goedkeuring van de gemeente was verkregen, kunnen plaatsvinden.

De gemeente dacht dat ze zichzelf  (met die bepaling) had beschermd, maar Tuin en consorten  bleken net iets slimmer te zijn. Ze verkochten niet de eigenaar van de rechten, (Orez BV) maar de eigenaar van de eigenaar van de rechten. (Holding REZ BV).

En voor een dergelijke verkoop was geen goedkeuring van de gemeente nodig.

Het oprichten van twee BV’s had dus een vooropgezet doel. In staat te zijn de rechten (die voortvloeiden uit een overeenkomst) te verkopen, in weerwil van hetgeen daarover in de overeenkomst was bepaald.

Heel slim allemaal natuurlijk, maar om nu te zeggen: “precies het soort van bedrijf waar ik als gemeente een langdurige en innige relatie mee wil opbouwen”?

Enfin, alle betrokkenen zullen hun aandeel in de gang van zaken ontkennen. Inclusief de raad en het college die hun best zullen blijven doen om te doen voorkomen, dat alles geheel volgens plan is verlopen.

Tuin c.s hebben de gemeente een oor weten aan te naaien en Droomparken is lachende derde geworden. Verder niks meer aan te doen, want alles is in kannen en kruiken, tenzij de provincie (of de IJsselmeervereniging) nog roet in het eten gooit. Bijvoorbeeld door te eisen, dat er minder vakantiewoningen zullen worden gebouwd dan de gemeente alvast met de ontwikkelaar heeft afgesproken.

Dan zal er weer met Droomparken onderhandeld moeten worden over hun verlies van inkomsten. Of de raad dan nog steeds denkt, dat ze met de verlosser van doen heeft zien we dan wel weer.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: