Goed geregeld.

Eerlijk is eerlijk, de SP is de enige partij die nog wel eens aan de weg timmert en dat valt haar te prijzen. Wat ze te vertellen heeft kunt U, net als wat andere partijen te vertellen hebben op mijn blog lezen.

Wil je tot een oordeel komen, dan dien je volgens mij niet alleen kennis te nemen van de opvattingen van één partij, maar van de opvattingen van alle partijen. Daarom plaats ik op mijn blog links naar de “nieuwsfeed” van alle politieke partijen. Die links staan onder mijn column.

Stel u er niet te veel van voor, de overgrote meerderheid van de partijen doet geen enkel verslag van de standpunten die men tijdens raadsvergaderingen heeft ingenomen. De SP doet dat ook niet altijd, maar bij belangrijke besluiten wel en dan publiceert ze die op de SP website, wat ze tijdens de vergadering als standpunt naar voren heeft gebracht. Ik vind dat een correcte manier van werken.

Het zou de andere partijen sieren als ze het zouden overnemen, maar ik vermoed dat ze in veel gevallen niet herinnerd willen worden aan hun eerder ingenomen standpunten.

Enfin, het standpunt van de SP dus, zoals voorgelezen tijdens de raadsvergadering over het bestemmingsplan. De titel is meteen al ambitieus, “De schop kan de grond in”.

Waar veel Brexit aanhangers denken, wanneer de uittredingsovereenkomst eenmaal is getekend door het parlement, dan is de zaak opgelost, denkt de SP min of meer hetzelfde. Wanneer de raad heeft ingestemd met het bestemmingplan, dan is het gezeur over en kan de schop in de grond. Niets is minder waar, in beide gevallen begint dan pas echt het serieuze werk.

Het genomen besluit moet dan nog getoetst worden door de provincie en de Raad van State. Pas als die het plan hebben goedgekeurd kan de schop de grond in. Met een beetje pech zijn we dan, dank zij het weinig doordachte optreden van de raad, 3 jaar verder.

keesman2Terug naar het betoog waar Keesman mee opende tijdens de raadsvergadering.

De sleutelzin in dat betoog is deze. Wij kunnen als raadsleden niet anders dan erop vertrouwen dat de onderliggende rapporten en de conclusies die daarin staan kloppen.

Met deze sleutelzin pleit Keesman zichzelf en al haar collega raadsleden vrij van elke verantwoording voor de gang van zaken.

Haar taak als raadslid is NIET om er op toe te zien, dat de door het college verstrekte informatie correct is. Haar (en hun) taak bestaat er slechts uit “te vertrouwen”, dat de verstrekte informatie correct is.

Dat verklaart meteen waarom geen raadslid protesteert als hij 3 1/2 week de tijd krijgt om 900 pagina’s tekst te beoordelen. Hij hoeft er immers alleen maar op te vertrouwen dat het “klopt” wat er in die 900 pagina’s wordt betoogd. En laten we wel wezen € 1000,- per maand voor een paar vergaderingen en voor de rest ergens op vertrouwen, is in alle opzichten redelijk betaald.

Helaas moet ik er toch op te wijzen, dat dit vertrouwen op tal van terreinen ongegrond is geweest. Neem de mobiliteitsnota. Ik heb er op mijn blog over geschreven en zelfs een zienswijze over ingediend. Waarin ik betoog dat de berekening van de te verwachten verkeersintensiteit na herinrichting ondeugdelijk was, omdat men gemiddelde waarden optelde bij maximale waarden en het totaal tot maximale waarde verklaarde.

Waardoor de verkeersintensiteit aanzienlijk lager uitkwam, dan wanneer men voor alle deelberekeningen dezelfde werkwijze zou hebben toegepast.

Ook de nota Nut en Noodzaak van de verplaatsing hanteert andere cijfers dan waar het bestemmingsplan gebruik van maakt. Zo becijfert de nota 175 passantenplaatsen terwijl het plan slechts rekening houdt met 30 passantenplaatsen, een verlies van 145 plaatsen.

Aan beide onderwerpen heb ik op mijn blog aandacht geschonken. Ik vind het dan ook vermakelijk dat Keesman, kampioen van de inwoners in de Bloemenbuurt (die het meeste last zullen ervaren van verkeersopstoppingen), maar ook kampioen van de kleine kampeerder, er in haar beschouwing geen enkele aandacht aan besteedt en er dus op “vertrouwt”, dat de wethouder verder alles prima heeft geregeld.

Wat voor de nieuwe eigenaar van het recreatieoord (Droomparken) zeker het geval is. Voor alle anderen is het afwachten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: