Stoere Taal.

Op 18 oktober schreef ik een column over de stoere taal die Nieuw Enkhuizen had gebezigd op de sociale media over de afspraken tussen B&W en Droomparken.

Die afspraken betroffen een inspanningsverplichting in het geval de ontwikkeling van het Enkhuizerzand voorspoedig zou verlopen. Daarbij ging het om een stuk grond, dat nu nog deel uitmaakt van Natura 2000 en noordelijk van de nieuwe camping ligt, maar door B&W was aangemerkt als “zoekgebied” voor toekomstige ontwikkelingen.

Nieuw Enkhuizen had (in de sociale media) laten weten, dat ze aan een dergelijke ontwikkeling niet zou meewerken. Ik vroeg me in mijn column af, waarom je nu al rondbazuint dat je over 10 jaar ergens niet aan wil meewerken, terwijl je nu een motie kunt indienen waarin je ontbinding eist van de overeenkomst, die je (over 10 jaar) min of  meer dwingt tot medewerking.

Een lezer omschreef de met Droomparken gesloten additionele overeenkomst terecht als een “tegoedbon”. Ter compensatie voor verlies aan oppervlak dat de gemeente met Orez was overeengekomen.

De drie lokale partijen blijken (volgens de krant van zaterdag) de krachten te hebben gebundeld en het college gevraagd te hebben of zij inzage mochten  in de door de gemeente gesloten additionele overeenkomst. Hoewel toegezegd, krijgen ze pas inzage op de dag dat ze hun standpunt over het bestemmingsplan kenbaar moeten maken. En daarover zijn de drie partijen boos hebben ze de krant laten weten.

bodyDe krant laat ook weten dat de raad formeel niets te zeggen heeft over overeenkomsten die het college sluit met de ontwikkelaar.

Correct, maar ze kan wel eisen, dat alvorens er  verplichtingen worden aangegaan, ze in staat gesteld wordt om mogelijke bezwaren aan het college kenbaar te maken.

En als het college vervolgens stelt geen boodschap te hebben aan die bezwaren, dan kan de raad alsnog een paardenmiddel inzetten en het vertrouwen in het college opzeggen.

En zo hoort het ook. In een democratie horen de afgevaardigden van het volk altijd het laatste woord te hebben.

Maar zover zal het, ondanks de alarmerende krantenkop, wel niet komen.

Jan Raven (NE) spreekt over “wellicht een motie van treurnis” vanwege het late tijdstip waarop informatie wordt verstrekt. Maar omdat het onderwerp waarover hij een motie wil indienen niet op de agenda staat, denk ik dat zelfs dat er niet van komt.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: