Persbericht.

Voor iedereen die denkt dat de draai van het college alles oplost. Hieronder het door het ZZM uitgegeven persbericht. De roodgekleurde tekstgedeelten zijn door mij rood gekleurd, omdat ze bijzondere aandacht verdienen.

Aangepast bestemmingsplan Enkhuizerzand roept nieuwe vragen op

Na de bekendmaking van het aangepaste bestemmingsplan Enkhuizerzand van drie oktober heeft het Zuiderzeemuseum de drastische aanpassingen bestudeerd. Het nieuwe bestemmingsplan is zo vaag dat de gevolgen, ook vanwege de late publicatie, niet geheel vallen te overzien.
Het Zuiderzeemuseum is een belangrijke partner voor de gemeente Enkhuizen met ruim 160 arbeidsplaatsen in Enkhuizen en West-Friesland en verwelkomt bijna 300.000 bezoekers per jaar. Maar bovenal vertegenwoordigt het museum een zeer grote cultuurhistorische waarde van nationaal niveau in de regio West-Friesland.

Nog steeds wordt door de gemeente Enkhuizen de waarde van het buitenmuseum als Nationaal erfgoed, bestaande uit rijkscollectie, ontkend. In de beantwoording van de zienswijze geeft de gemeente aan hier indirect rekening mee te hebben gehouden. Zij laat echter na hiervoor specifieke regels in het bestemmingsplan op te nemen die de grote waarde van het museum beschermen. Hierdoor blijft het buitenmuseum planologisch kwetsbaar. Zeker nu de gemeente zich in aanvullende afspraken met de ontwikkelaar verplicht stelt mee te werken aan toekomstige uitbreidingsmogelijkheden van het vakantiepark en/of camping, zoals uit het raadsvoorstel blijkt.

Ook geeft het bestemmingsplan onvoldoende ruimte voor bestaande activiteiten van het museum, zoals zelfstandige horeca-exploitatie en de organisatie van culturele evenementen. Het beperken van deze activiteiten kunnen schade veroorzaken aan de gezonde bedrijfsvoering van het museum.

Het nieuwe plan wordt alleen schetsmatig gepresenteerd. Onduidelijk is hoe het vakantiepark wordt ingevuld met type woning, materiaalgebruik en hoogte. Ook roept het genoemde aantal van 200 woningen de vraag op of de kwalitatieve ambities wel kunnen worden gerealiseerd.

Het museum blijft van mening dat er geen sprake is geweest van een zorgvuldig ruimtelijk ordeningsproces; een open en transparant participatieproces van bewoners en stakeholders, zoals in de Omgevingswet is vastgelegd, heeft niet plaatsgevonden. De belangen van het museum worden niet voldoende geborgd en met een zorgvuldig proces kan een beter resultaat voor stad en regio worden bereikt.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: