Anonieme Deskundigen.

WOB staat voor Wet Openbaarheid van Bestuur. Een WOB verzoek is een verzoek om informatie zoals die in documenten is vastgelegd. Ik heb in totaal 9 van dat soort van verzoeken gedaan.

Mijn eerste twee verzoeken hadden betrekking op de beoordelingscommissie, die belast was met het geven van een kwaliteitsoordeel over de REZ plannen en het adviseren van het college over het verdere verloop.

Na het advies van de commissie kon verdere besluitvorming van de raad achterwege blijven tot het moment dat er een bestemmingsplan zou moeten worden vastgesteld.

De commissie bestond (volgens het college) uit de volgende deskundigen.

Een stedenbouwkundige, een plan-econoom en een ontwikkelingsadviseur en twee medewerkers van de gemeente.

Mijn verzoek betrof inzage in de samenstelling van de commissie en het door haar gegeven advies. Zowel voor het “voorlopige”plan, als het “definitieve” plan.

Uit het antwoord van het college blijkt dat de commissie niet is gevraagd om een advies over het “definitieve” plan. Dat inmiddels, als gevolg van 73 ingediende bezwaren, is aangepast.

Voor wat betreft haar advies over het “voorlopige” plan was het de deskundigen in de commissie kennelijk niet opgevallen, dat het vlekkenplan niet voorzag in (grootschalige) uitbreiding in het water. Althans, haar advies over het “bastion” model bevat geen enkele verwijzing naar dat aspect.

Wat doet vermoeden, dat de betrokken deskundigen hun opdracht eerder zagen als een welkome snabbel (waarmee heren van stand elkaar van tijd tot tijd weten te verblijden) dan een serieuze adviesopdracht.

Voor wat betreft de samenstelling van de commissie laat het college aanvankelijk weten dat ze niet beschikt over documenten betreffende de samenstelling van de commissie.

Wat me als uiterst ongeloofwaardig voorkomt. Ik mag toch aannemen dat de leden van de commissie op formele wijze (door middel van een brief of mail) zijn aangesteld. En dat deze aanstellingsdocumenten wel degelijk getoond hadden kunnen worden.

Maar er blijkt nog een tweede reden te zijn waarom het college de samenstelling van de commissie niet wil prijsgeven. “In het belang van de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer.”

Het gaat hier dus om een belangenafweging. Wat weegt zwaarder? Openbaarheid van het bestuur of de wens van een gemeentelijk adviseur zijn hoedanigheid geheim te kunnen blijven houden?

Naar mijn vaste mijn overtuiging zal de Wet Openbaarheid van Bestuur zwaarder wegen dan het ongemak dat een deskundige zal ondervinden als openbaar wordt dat hij in zijn functie de gemeente Enkhuizen heeft geadviseerd.

Maar mijn gelijk door de bestuursrechter te laten bekrachtigen is me teveel moeite.

Dat lijkt me eerder een taak voor de raad, die haar betrokkenheid bij de besluitvorming over het REZ heeft overgedragen aan een clubje deskundigen dat (naar nu blijkt) anoniem wenst te blijven.

Zo de commissie al heeft bestaan. Het enige bewijs voor haar bestaan bestaat uit een A4tje met 5 onleesbare handtekeningen. Ik vind dat geen echt bewijs, maar wellicht denkt de raad er anders over.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: