Commotie

Onder de pakkende titel “COMMOTIE ROND ROL VAN DE RAAD BIJ TOEZEGGINGEN COLLEGE” schrijft fractievoorzitter Magreet Keesman op de SP website over “Joost mag weten wat”.

Ik heb dan ook geen idee over welke “commotie” ze het heeft. Ik heb de nieuwsberichten van de overige partijen even nagelopen, maar geen enkele reactie op het krantenbericht waarin Keesman tegenover de NHD verslaggever verklaart, dat de raad van Enkhuizen in het duister tast over (door het college gedane) toezeggingen.

Met haar conclusie, dat de raad in veel gevallen in het duister tast ben ik het overigens volledig eens. En niet alleen voor wat betreft gedane toezeggingen. Ook op het gebied van de ontwikkelingen op het REZ bestaat er een schrijnend gebrek aan kennis bij de raad.

Wat ook het comité tot behoud van het recreatieoord niet is ontgaan. Hun voorzitter, de niet langer praktiserend huisarts Cees Miedema, (niet direct een oproerkraaier) liet het NHD optekenen, dat hij met veel raadsfracties had gesproken en dat hem daarbij was opgevallen, dat raadsleden erg veel NIET wisten.

Inmiddels is het recreatieoord (in juridische zin) overgedragen aan Orez/Droomparken, terwijl geen raadslid weet tegen welke voorwaarden deze miljoenentransactie heeft plaatsgevonden.

Evenmin hebben raadsfracties belangstelling getoond om hun kennis op dat punt te vergroten door het stellen van vragen.

Naar schatting meer dan 20 ha gemeentelijke grond is geruisloos in andere handen overgegaan, zonder dat de raad zich daar noemenswaardig mee heeft bemoeit.

Als betrokken burger leek het me verstandig om een aantal vragen te stellen over deze miljoenentransactie, maar dat leverde tot dusver alleen maar nieuwe problemen op.

Nadat de wettelijk beschikbaar gestelde tijd voor beantwoording van die vragen was verstreken, vroeg de gemeente om uitstel.

Nadat de uitsteltermijn was verstreken werd er opnieuw (14 dagen) uitstel gevraagd en nadat die termijn ook was verstreken, werd wederom  uitstel gevraagd voor onbeperkte tijd. Omdat men van OREZ goedkeuring meende te moeten hebben voordat men de met haar gesloten overeenkomst openbaar mocht maken.

Of die goedkeuring daadwerkelijk nodig is laat ik even in het midden, maar het feit dat je ergens toestemming voor moet vragen is natuurlijk niet iets, dat pas na drie keer uitstel vragen tot je doordringt.

Het is daarom duidelijk, dat het de gemeente Enkhuizen de grootste mogelijke moeite kost, om te voldoen aan de verplichtingen die haar door de Wet Openbaarheid Bestuur worden opgelegd.

Van dat probleem heb ik de raad (op 3 augustus) door middel van een open brief op de hoogte gesteld. Daarop is tot dusver door twee raadsfracties gereageerd. De overigen doen er het zwijgen toe.

Klaarblijkelijk is het voor hen, als toezichthouder, niet van belang of de gemeente wel of niet aan haar wettelijke verplichtingen t.o.v. haar burgers voldoet. Het is goed om dat in gedachten te houden als zich nieuwe verkiezingen aandienen.

Kortom, van commotie (zoals de SP beweert) over het feit dat de raad in het duister tast, heb ik helemaal niets kunnen bespeuren.

Eerder heb ik het gevoel, dat het merendeel van de raad niet alleen in het duister tast, maar erger nog, volkomende  hersendood is, waar het bepaalde onderwerpen betreft, waardoor de normale communicatie (met hen die zeggen ons te vertegenwoordigen) onmogelijk is geworden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Commotie”

  1. Zolang we boven een bepaalde leeftijd mogen kiezen en verkiesbaar zijn, mogen we ons een democratie noemen. Maar een democratie is niet per definitie een rechtstaat.
   Waar de gemeente Enkhuizen moeite mee heeft is niet het organiseren van verkiezingen, maar het op correcte wijze uitvoeren van wetgeving, zoals de WOB.
   Dat zou een zorg moeten zijn voor hen die toezicht houden, maar dat is kennelijk te veel moeite of het gaat hun boven de pet.

   Like

   1. Voor mij stop een democratie niet bij het mogen kiezen of verkiesbaar zijn maar etaleert zich ook hoe op gemeentelijk niveau de gemeenteraad controle voert op het het college van B&W. En dat blijft c.q. wordt tegengewerkt op grond van gevormde coalities die niet bereid zijn noodzakelijk corrigerende besluiten te nemen daar waar college’s hun gemaakte afspraken niet nakomen. Voorbeeld is Stede Broec. In het coalitieakkoord afgesproken de onroerend zaakbelasting met 5% te verlagen en thans na een voorgaande verhoging nu een verhoging van 30% voorziet. En natuurlijk ligt dat niet van het college van B&W. Alle raadsleden zouden eens de volgende site moeten raadplegen om daar te lezen wat van hun verw@cht mag worden http://www.raadsleden.nl

    Like

    1. Jawel, maar de voorbeelden die je geeft zijn democratische besluiten. D.w.z een meerderheid van degenen die er toe bevoegd zijn heeft zich daar voor uitgesproken. Waar ik naar op zoek ben is een mechanisme waarbij democratisch genomen besluiten gerespecteerd blijven, maar kiezers toch invloed kunnen uitoefenen.

     Dat kan (volgens mij) door de onredelijke beperking op het houden van toezicht door kiezers op te heffen.
     Die is nu beperkt tot een 4 jarige gebeurtenis (verkiezingen). Dat zou permanent moeten zijn door het in leven roepen van een vereniging van kiesgerechtigden, die in staat zou de gekozenen ter verantwoording te roepen.
     In jou voorbeeld zou die vereniging een bijeenkomst kunnen beleggen waarin gekozenen mogen uitleggen waarom zij een onderzoek niet wenselijk vinden.
     De afgelopen 10 jaar heb ik geleerd dat je als individu wordt genegeerd en dat er dus maar een oplossing is voor het uiteengroeien van kiezers en gekozenen. Dat is niet de zoveelste partij, maar een vereniging van kiezers, die ingrijpt wanneer de partijen er een potje van maken.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: