Beweegredenen.

De vraag die niemand lijkt te interesseren , maar die mij fascineert, is deze:

“Welk gemeentelijk belang was er in 2015 mee gediend, dat de raad (nadat ze eenmaal een “go” beslissing had genomen), tijdens het verdere proces niet meer bij de besluitvorming zou worden betrokken?”

Er was één raadslid die zijn stem daar tegen verhief, Hans Langbroek, maar zijn voorstel om het collegevoorstel niet over te nemen werd door elke andere partij verworpen.

Nu we de uitkomst van het proces weten, zouden de politieke partijen, die destijds voorstander waren van het collegevoorstel, tenminste de beleefdheid moeten kunnen opbrengen om ons (kiezers) uit te leggen, waarom zij destijds voor het collegevoorstel stemden.

Een voorstel dat er op neerkwam, dat de raad er van zou afzien gebruik te maken van de bevoegdheden die haar krachtens artikel 169.4 van de gemeentewet toebehoorden.

Maar niet alleen de partijen zouden die beleefdheid moeten kunnen opbrengen, ook het college.

Welk gemeentelijk belang was er (volgens het college) mee gediend, dat de raad haar bevoegdheden niet zou uitoefenen?

Hoewel niemand van het huidige college betrokken is geweest bij het voorstel dat in 2015 is gedaan, moeten de beweegredenen, die in 2015 leiden tot het doen van het voorstel, te achterhalen zijn. In ieder geval is de ambtenaar, die het college destijds adviseerde, nog tot november in dienst van de gemeente.

Ik denk dat maar weinig inwoners van Enkhuizen beseffen, dat het eigendom van de niet verhuurde delen van het recreatieoord (dank zij de anterieure overeenkomst) in handen is van Droomparken.

Dat is gebeurd zonder dat de raad gebruik heeft kunnen maken van haar bevoegdheid krachtens artikel 169.4, dat luidt;

4. Zij (het college) geven de raad vooraf inlichtingen over de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 160, eerste lid, onder e, f, g en h, indien de raad daarom verzoekt “of indien de uitoefening ingrijpende gevolgen kan hebben voor de gemeente. In het laatste geval neemt het college geen besluit dan nadat de raad in de gelegenheid is gesteld zijn wensen en bedenkingen ter kennis van het college te brengen.”

Dat vraagt om een verklaring van alle betrokkenen. College en politieke partijen. Omdat in het verleden college en raad onwillig waren om een dergelijke verklaring te geven, zou ik u (als inwoner en kiezer) willen aanmoedigen het toch te doen.

Door gebruik te maken van de e-mail deel functie die onder elk bericht op deze site staat. Daarmee kunt u het bericht doorsturen naar personen en instanties die een dergelijke verklaring zouden moeten geven. Eenvoudig door op de knop te klikken en de instructies te volgen.

Relevante personen en instanties zijn:

fractievoorzitters van de in de raad vertegenwoordigde partijen, die zijn te bereiken via   fractievoorzitters@gemeenteraad-enkhuizen.nl 

En de voorzitter van het College van B&W die te bereiken is via eduard.vanzuijlen@enkhuizen.nl

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Beweegredenen.”

 1. Iemand heeft deze blog naar met toe gestuurd. Heel eerlijk gezegd heeft dezelfde vraag die Pim bezig houdt mij ook lang bezig gehouden, waarom stemde de raad in de breedte destijds tegen dit amendement:

  https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/document/1596540/1/document

  Ik heb dat nooit begrepen, het is me ook nooit door iemand duidelijk gemaakt. Wat ik wel begrijp is dat heel veel dat nu gebeurt, voortkomt uit dat de raad toen heel welbewust z’n bevoegdheden om in te grijpen en deelbesluiten te nemen aangaande dat project overboord heeft gegooid. Mijn poging om dit niet te laten gebeuren is eveneens heel welbewust weggestemd.

  Like

  1. Ok Hans, je hebt je punt gemaakt, maar wat ga je nu doen? Laat je het daarbij, of eis je opheldering naar de beweegredenen van het college en ook belangrijk wie steunen je daarbij.
   Ik denk een goede reden te weten waarom de raad haar bevoegdheid krachtens 169.4 moest opgeven, maar wil eerst horen wat de motivatie van het college was.
   Dus ga je die vraag stellen en zo ja samen met wie. Zodat we weten wie de schapen en wie de bokken zijn.

   Like

 2. Ja Pim, je hebt gelijk. Is niet een handige zet toen geweest om niet met Hans mee te gaan. We hebben ons toen laten meeslepen door de toenmalige wethouder die ons verzekerde dat het allemaal goed kwam…..

  Like

  1. Dank Michel, sportief dat je reageert. Maar er moet een gedachte achter hebben gezeten die volgens mij niet afkomstig was van de wethouder. En wat die gedachte was en wie daar destijds voorstander van waren lijkt me nuttig om te weten. Omdat op basis daarvan allerhande zaken verklaard kunnen worden.

   Like

    1. Frank en Hans. Dit is spielerij wat jullie nu doen. Er moet een reden geweest zijn waarom het college vond dat de raad buiten de besluitvorming moest worden gehouden. Doe wat je doen moet en vraag het college naar die reden. De ambtelijke onderkoning van het REZ kan het huidige college ongetwijfeld informeren over de beweegredenen van het vorige college.

     Like

 3. Geachte dames en heren van de gemeenteraad van Enkhuizen.
  Als geboren en getogen Enkhuizer, gaat de ophef rond de ontwikkeling van REZ mij zeer aan het hart.
  Daarom hoop ik, dat u mij en vele kiezers met mij inzicht wil verschaffen in uw motieven, om geen gebruik te maken van artikel 169.4 van de gemeentewet, bij het aangaan van een anterieure overeenkomst.
  Ik wacht in spanning op uw reactie.
  Met vriendelijke groeten
  Keimpe J. de Jong.

  Like

  1. Hallo Keimpe, het kan allemaal een stuk eenvoudiger. Onder elk bericht staan zogenaamde deelknoppen. Als je op de knop e-mail klikt krijg je een venster waarin je verzocht wordt een email adres in te vullen. Vul eerst je eigen adres in, dan kun je zien wat je verstuurt. Dat is een link naar het bericht. In dit geval het bericht beweegreden.

   Als dit je bevalt klik je nog een op de e-mail knop en vul je het e-mail adres van de fraktievoorzitters in, dat ik op het blog heb gegeven. Dan krijgen alle fraktievoorzitters jouw aanbeveling onder ogen. Maar je kunt die aanbeveling natuurlijk ook naar anderen sturen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: