Financiële waarde ofwel “de prijs der dingen”.

In mijn vorige bericht schreef ik, dat de kaders inzake de herontwikkeling van het REZ, die ooit door raad waren gesteld, inmiddels zijn vervangen door kaders die OREZ BV en de gemeente zijn overeengekomen en in een overeenkomst zijn vastgelegd.

Opmerkelijk is, dat die kaders eigenlijk alleen bij het college en OREZ BV (inmiddels eigendom van Droomparken) bekend zijn en verder bij niemand. In grote lijnen komt het er op neer dat de gemeente grond overdraagt voor de bouw van maximaal 200  vakantiewoningen en grond voor een camping met 150 standplaatsen.

Terwijl OREZ (in ruil daarvoor) een strandje aanlegt en een weg met parkeervakken voor de strandgangers.

Ik heb me in het verleden meermalen afgevraagd in welke verhoudingen de beide verplichtingen t.o.v elkaar staan. Anders gezegd, hoeveel levert de verkoop van kavels op en in welke verhouding staat die opbrengst tot de kosten, die de aanleg van een strand met zich meebrengen.

Het verschil tussen beide is de bruto winst van de ontwikkelaar. Mag die 5 miljoen zijn, 10 miljoen of dient het nog meer te zijn?

Ik weet dat een dergelijke vergelijking de raad niet interesseert. Ik heb er in het verleden meermalen over geschreven, zonder dat daarop vanuit de raad werd gereageerd. Maar niet alleen de raad was niet geïnteresseerd. Hetzelfde geldt ook voor het overgrote deel van de bevolking, die het ook niets lijkt uit te maken tegen welke prijs de gemeente haar tafelzilver verkoopt.

Dank zij de inspanningen van het volksfront tot behoud van het recreatieoord lijkt het bewustzijn op dat punt iets te zijn toegenomen.

Echter, ik ben bang, dat die bewustwording te laat op gang is gekomen. Immers OREZ BV beschikt inmiddels over de toezegging van het college (vastgelegd in een overeenkomst) dat zij het nog resterende deel van het recreatieoord tegen een vastgestelde prijs mag kopen. Nogmaals, alleen het college, OREZ BV en Droomparken weten tegen welke prijs meer dan 20 ha grond (met bouwvergunning) van eigenaar verandert.

De prijs is echter zodanig, dat Droomparken heeft besloten OREZ (eigenaar van het recht de grond tegen de vastgestelde prijs te kopen) in eigendom te verwerven.

En de nieuwe eigenaar van OREZ (Droomparken) lijkt me geen partij, die zal toestaan dat de gemeente zich aan haar gemaakte afspraken (over de verkoop van grond) zal kunnen  onttrekken, zonder dat daar een passende schadevergoeding tegenover staat.

Hoewel dus vrijwel niemand belangstelling heeft voor wat betreft de financiële balans in de verplichtingen die OREZ en gemeente ten opzichte van elkaar zijn aangegaan, heb ik er in mijn WOB verzoek wel aandacht aan besteed.

Zo heb ik gevraagd om documenten waaruit valt op te maken welke financiële waarde de gemeente toedicht aan de door OREZ te leveren prestatie (aanlegstrand etc etc) en welke financiële waarde (prijs) zij heeft toegekend aan de grond die ze (juridisch gezien) inmiddels heeft overgedragen aan OREZ.

Antwoord op beide vragen verwacht ik eind juli.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: