Onwetendheid verbergen.

De antwoorden op de door HEA en EV! gestelde vragen staan op het RIS. De links er naar toe staan op dit blog in de rubriek “Stukken van en voor de raad” in de rechter kolom.  Klik op “vragen” en bepaal maand en jaar waarin de vragen zijn gesteld.

Een directe link naar de vragen van EV! (en de antwoorden er op) vindt u hier.  Ik vind ze wat concreter dan de vragen die HEA stelde. Vandaar dat ik hier aandacht wil geven aan de beantwoording door de gemeente.

Eerst de oorspronkelijke vraag in cursief,  dan het antwoord van de gemeente (in rood) en tot slot mijn reactie op het antwoord. Om te beginnen vraag 1.

1. Waren het huidige en/of voormalige college of andere direct betrokkenen op de hoogte van het feit dat men eigenlijk met één en dezelfde partij (OREZ/Droomparken) om tafel zat?
Zo ja, wanneer was men op de hoogte van dit feit en had het college dit dan niet eerder moeten en kunnen delen met de raad en wat is de reden van het niet delen van deze informatie?
Zo nee, hoe kan het dat het niemand is opgevallen dat een aantal Noord-Hollandse ondernemers, samengekomen in OREZ BV, gevestigd in Enkhuizen, als bezoekadres een adres in Beekbergen opgeven? Vindt er dan geen verder onderzoek plaats?
Indien deze kennis voor 15 mei 2019 aanwezig was, waarom is er gewacht met het naar buiten brengen van deze informatie tot na deze datum?

Wellicht is onze raadsbrief van 21 mei 2019 niet duidelijk genoeg geweest. Het is namelijk een misverstand om te denken dat OREZ en Droomparken vanaf het begin dezelfde partij zijn geweest c.q. op hetzelfde adres gehuisvest zijn geweest.
OREZ B.V. is vanaf de start onze contractspartner en was statutair gevestigd in Enkhuizen en kantoorhoudende Kanaalkade 65A, 1756 AD ’t Zand. Eerst na de overname van de aandelen door de nieuwe aandeelhouder is de statutaire zetel van deze vennootschap gewijzigd. Ook na de overname van de aandelen is en blijft OREZ B.V. onze contractspartner. Dat vanaf dat moment de diverse wijzigingen, waaronder het bezoekadres, worden doorgevoerd in de reguliere registers is niet meer dan normaal.
De overdracht van de aandelen is 15 april jl. voor het eerst aan ons kenbaar gemaakt. De feitelijke overdracht had toen al plaatsgevonden. Omdat wij, samen met OREZ B.V., de communicatie hierover moesten voorbereiden, waarbij alle betrokken partijen in de juiste volgorde geïnformeerd konden worden, is deze overname van aandelen eerst op 21 mei publiekelijk geworden.

Er geen sprake van een misverstand om te denken dat Droomparken en Orez (vanaf het moment van oprichting) op hetzelfde adres waren gevestigd. Het is eerder een poging tot misleiding (door de gemeente) door te beweren dat het niet zo is.

Zo is er om te beginnen een werkmaatschappij (Orez BV)  en een houdstermaatschappij (Holding REZ BV). Zowel houdster- als werkmaatschappij zijn beiden ingeschreven bij de KvK op 17-06-2016.  Ze hebben beiden hetzelfde bezoekadres Lage Bergweg 10 7361 GT Beekbergen. Ze hebben beiden ook hetzelfde postadres Postbus16 7370AA Loenen en hebben ook hetzelfde telefoon nummer 0555058810.

Bezoekadres, postadres en telefoonnummer zijn identiek aan dat van Droomparken BV, zodat het volstrekt duidelijk is, dat (vanaf het moment van oprichting) Orez BV niet meer was dan één van de vele werkmaatschappijen waar Droomparken over kon beschikken.

Een situatie die formeel zijn beslag kreeg “nadat” de gemeente haar plannen inzake het REZ (onder druk van Orez) “in procedure” had gebracht en er voor haar geen weg terug meer was.

De hier door de gemeente gegeven informatie is dus feitelijk onjuist. Men stelt namelijk, dat de adreswijziging van Orez BV pas werd doorgevoerd “nadat” haar aandelen waren verkocht.  In werkelijkheid was haar formele correspondentieadres vanaf de oprichting (17-6-2016) gelijk aan dat van Droomparken.

Dat in de vrijblijvende voorfase Peter Tuin de penvoerder was, mag dan waar zijn. Zodra die vrijblijvendheid echter voorbij was en Orez een rechtspersoon werd, was haar adres gelijk aan dat van Droomparken.

Een feit dat de gemeente klaarblijkelijk volkomen is ontgaan, totdat Orez BV op 15 april 2019 liet weten. dat haar aandelen inmiddels in handen waren gekomen van een ander bedrijf dat deel uitmaakte van het Droomparken conglomeraat.

Die onwetendheid zegt uiteraard iets over de regie, die de gemeente beweert al die tijd te hebben gevoerd. Het zegt ook iets over het vertrouwen dat we zouden moeten hebben in de  regie die de gemeente in de toekomst zegt te willen voeren.

Het zegt verder ook iets over de praktijk van Droomparken, die gebruik meent te moeten maken van katvangers om zaken te doen.

En uiteraard ook iets over het zakelijk inzicht van de gemeente, dat driekwart van het recreatieoord heeft geruild voor een anterieure  overeenkomst met een bedrijf met een geplaatst kapitaal van € 200,-.

En verder ook iets over het toezicht door de raad, die nog steeds geen enkel benul heeft wat de de anterieure overeenkomst precies inhoudt, maar er op voorhand wel mee heeft ingestemd, dat het recreatieoord inmiddels eigendom is geworden van Droomparken.

Kortom, de gemeente geeft nauwelijks antwoord op de gestelde vragen en het antwoord dat ze wel geeft bestaat uit een onwaarheid. Naar ik aanneem, vanuit de hoop, dat men zodoende de eigen onwetendheid voor de raad verborgen kan houden. Met nog een redelijke kans van slagen ook, want naast HEA en EV! is er geen partij die de behoefte heeft gevoeld om over dit onderwerp vragen te stellen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Onwetendheid verbergen.”

 1. Zoals je het nu op een rijtje hebt gezet Pim, is het een stuk duidelijker voor mij.
  Door alle geheimzinnigdoenerij kreeg ik de indruk, dat het minder zakelijk was, dan je mag verwachten van een gemeente. Verkeerd van mij dus.
  Ben nieuwsgierig wat de antwoorden van jouw WOB vragen opleveren.

  Like

 2. Hoe kun je als hoofdaandeelhouder genoegen nemen met de mededeling ,achteraf,dat de aandelen van jouw bv verkocht zijn?
  Een gemeenteraad niet tijdig en onvoldoende informeren is toch een politieke doodzonde?
  Een motie van wantrouwen zou dik op haar plaats zijn in dit geval.
  Maar wie durft?

  Like

  1. Heimpe, ik begrijp niet helemaal wat je hier wilt zeggen. Als aandeelhouder kun je natuurlijk altijd besluiten je bezit (aandelen) te verkopen. Het college stelt dat ze op 15 april geïnformeerd werd over de verkoop, Men informeerde de raad op 21 mei. Dat is laat, maar ik neem aan dat men de tussenliggende tijd gebruikt heeft om juridisch advies (over die verkoop) te vragen.

   Like

   1. Ik dacht in dit geval, dat je uit het oogpunt van een succesvol te maken plan, een juridische constructie bedenkt, die weinig ruimte laat voor onverwachte interventies. (Met in gedachten, de opmerking, dat een gemeenteraad nog wel eens met ingewikkelde en onverwachte voorstellen komt).
    Ik zou wat meer openheid verwachten van mijn partner cq medeaandeelhouder. Maar misschien is dat wel naïef van mij.

    Like

    1. Sorry Keimpe, maar ik begrijp niet wie je bedoelt met partner cq medeaandeelhouder. De eigenaar van de werkmaatschappij “OREZ BV” is de houdstermaatschappij “Holding REZ BV”. De eigenaars van de “Holding REZ BV ” hebben hun bezit verkocht aan een nieuwe holding bv waarvan de eigenaar tevens eigenaar is van Droomparken.

     Het bezit van OREZ BV bestaat uit een overeenkomst die ze met de gemeente Enkhuizen heeft gesloten. Die overeenkomst is kennelijk zo lucratief voor OREZ BV, dat Droomparken besloten heeft haar te kopen.

     Volgens die overeenkomst krijgt OREZ grond voor twee honderd kavels waarop vakantiewoningen mogen worden gebouwd. Ik schat de waarde van de kavels op 20 miljoen.
     Daarnaast krijgt OREZ BV grond om een camping met 150 plaatsen in te richten. Geen idee van de waarde.

     In ruil voor dit alles zal OREZ BV een strand aanleggen en wat infrastructurele werkzaamheden uitvoeren. Wat daar de waarde van is weet ik niet maar heb ik gevraagd in mijn WOB verzoek. Zodra ik het antwoord daarop weet publiceer ik het.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: