Schertsvertoning.

Alles overziende denk ik, dat we rustig kunnen stellen, dat het bijna niet anders kan of het college moet (vanaf het begin) geweten hebben dat Orez BV namens Droomparken optrad, maar dat ze dat feit nog even voor de raad verborgen heeft willen houden.

Dat is natuurlijk niet zo als het hoort, maar in Enkhuizen gebeuren wel vaker dingen die niet horen. Intrigerende vraag, dat de kleine raadsfracties (zoals HEA) het niet wisten is duidelijk, maar wisten de grote fracties (die deel uitmaakten van de coalitie) zoals de SP het ook niet?

De eerste contacten met Orez dateren uit een tijd dat de SP nog heer en meester was in de coalitie. Wist de SP fractie toen ook al dat Droomparken de drijvende kracht achter Orez was en speelden ze (als fractie) het spel gewoon mee?

Zou zo maar kunnen, ik moet de eerste kritische noot van de SP over de gang van zaken nog horen.

En heeft de uitval van ex-burgemeester Baas richting ZZM wellicht iets te maken met het feit, dat hij wist wie de drijvende kracht achter het plan was?

Hier zien we ook het grote verschil met buurman Stede Broec. Die zei van meet af aan dat ze hun camping aan Europarcs in bruikleen zouden geven, met als opdracht er iets moois van te maken.

Enkhuizen doet in wezen hetzelfde. Met als enig verschil dat het gebied niet in bruikleen wordt gegeven, maar wordt overgedragen aan de ontwikkelende partij. Dat was niet het oorspronkelijke plan, maar is wel gebeurd toen de SP nog coalitie aanvoerder was.

Droomparken en RHO (het bedrijf dat het bestemmingsplan maakt) zijn twee handen op één buik. Wat ook opmerkelijk is, is dat Enkhuizen veinst te onderhandelen met iemand anders dan de uiteindelijke planeigenaar, Droomparken.

Waarom ze dat doet weet alleen het college, maar duidelijk is, dat er nog al wat fracties zijn die voor Jan met de korte achternaam meedoen. Normaal gesproken zijn ze trots op hun dikke nek, vanwege de bijzondere kennis waar ze (als raadslid) over denken te beschikken. Maar nu blijkt maar weer eens, dat ze (net als de rest van ons) met een kluitje het riet zijn in gestuurd.

Uiteraard is deze gang van zaken volledig in strijd met hetgeen er tussen college en raad als manier van werken is afgesproken. De raad kan haar toezichthoudende functie alleen maar naar behoren uitvoeren, als zij door het college tijdig en volledig wordt geïnformeerd.

Hier wordt de raad pas geïnformeerd als er sprake is van een voldongen feit. De verkoop van grond heeft namelijk al plaatsgevonden. Onder voorwaarden waarvan alleen Orez en het college het fijne van weten. Maar aangezien de raad zich er niet druk over maakt, hoeven wij ons (volgens de raad) daar ook niet druk over te maken.

Er is een tijd geweest dat ik dacht, dat wanneer het college haar afspraken jegens de raad niet nakwam, zij daarmee haar afspraken jegens mij niet nakwam. Omdat de raad nu eenmaal de tussenpersoon is, die namens mij optreedt. En net zo min als ik er prijs op stelde om door het college met een kluitje in het riet te worden gestuurd, meende ik dat het college dat ook niet moest doen t.o.v. mijn vertegenwoordigers.

Maar sinds ik besef, dat het grootste deel van de raad er (na de verkiezing) alleen maar zit voor haar eigen zelfverheerlijking en genoegen neemt met alles wat maar enigszins plausibel klinkt, maak ik me ook niet meer druk over de vraag of ze door het college wel serieus wordt genomen.

Immers, een raad die haar kiezers niet serieus neemt, verdient het ook niet om serieus te worden genomen door een college. En daarmee komt boontje om zijn loontje.

Wat een respectabel democratisch proces zou moeten zijn, is door het toedoen van raad en college verworden tot een betekenisloze schertsvertoning.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: