Rechtsgeldig?

Dat onze vertegenwoordigers altijd het laatste woord hebben bij de aan- en verkoop van goederen is een democratisch recht en verworvenheid.

Maar wat nu, als onze gekozen vertegenwoordigers deze verworvenheid bij het grof vuil zetten, zoals dat bij de verkoop van het Enkhuizerzand is gebeurd?

Hebben wij (als kiezer) dan de mogelijkheid om tegenover de bestuursrechter aan te voeren dat deze verkoop aan Orez bv niet  rechtsgeldig is, zolang de bevoegde instantie (de gemeenteraad) daar in een openbare vergadering niet mee heeft ingestemd?

College en raad kunnen onderling wel met elkaar overeenkomen dat ze dat in dit geval niet nodig vinden, maar volgens mij is een en ander bij wet geregeld. En heb ik dus, als burger, het volste recht te eisen, dat de wet wordt toegepast.

Inhoudende, dat de raad eerst de met Orez bv gesloten overeenkomst goedkeurt, voordat het college met Droomparken gaat overleggen over de uitvoering van wat ze (met Orez) heeft afgesproken.

Als een meerderheid van de de raad van Enkhuizen instemt, met de tussen de gemeente en Orez bv gesloten overeenkomst, dan heb ik er geen probleem mee, als de uitvoering van die overeenkomst door Droomparken ter hand wordt genomen.

[Tenminste, indien rekening wordt gehouden met de redelijke wensen en verlangens van de reeds aldaar gevestigde bedrijven, die van grote betekenis zijn voor Enkhuizen.]

Ik heb er ook geen bezwaar tegen dat Droomparken het gebied gaat ontwikkelen, maar wel alleen nadat het plan dat ze wil uitvoeren eerst is goedgekeurd door onze democratisch gekozen vertegenwoordigers en niet als uitvloeisel van een slinkse aandelentransactie.

Waarover ik mij bij de bestuursrechter wens te beklagen is, dat wat ik beschouw als een democratisch recht (het eindoordeel geven over de overeenkomsten die het dagelijks bestuur namens de gemeente wil sluiten) niet wordt gerespecteerd, maar door slimme zakenlieden en onnozele politici terzijde wordt geschoven.

Ik heb de vraag, in hoeverre de tussen de gemeente en Orez bv gesloten overeenkomst rechtsgeldig is, zolang de raad daarover geen besluit heeft genomen, voorgelegd aan de Commissaris van de Koning.  In de hoop en verwachting dat hij deze keer wel antwoord wil geven op mijn vraag.

Ik houd u van het verdere verloop op de hoogte, maar het zou mooi zijn als er, vanuit de bevolking sprake zou zijn van enige steun. Het enige wat u daarvoor hoeft te doen is lid worden van de Facebook groep “Paljas”. Daar zijn verder geen kosten aan verbonden. https://www.facebook.com/groups/375650139708899/

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Rechtsgeldig?”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: