Terechtgewezen.

Op 31 mei 2019 vergadert Provinciale Staten. Bij de ingekomen stukken troffen we onder punt 11 de zienswijze die door de provincie op 14  mei werd verstuurd. Op 3 onderdelen heeft de provincie bezwaren.

• Het stedenbouwkundig ontwerp sluit nog onvoldoende aan bij het eerder met elkaar opgestelde kader en de door GS overgenomen kritiekpunten van de ARO uit 2015;
• Voorwaarden Natura 2000;
• Onderbouwing waterveiligheid en klimaatadaptatie

Pijnlijk, om er (na anderhalf jaar overleggen met de ontwikkelaar) achter te komen, dat wat je tot dusver met de ontwikkelaar bent overeengekomen, niet overeenstemt met wat je eerder met PS was overeengekomen.

Het voorliggende stedenbouwkundige ontwerp is beoordeeld door Steven Slabbers, de huidige PARK (Provinciaal Adviseur Ruimtelijke Kwaliteit). Het provincie bestuur laat weten dat men zijn advies onverkort heeft overgenomen. Het luidt:

Het thans voorliggend ontwerp doet geen recht aan de adviezen die de ARO in 2015 heeft meegegeven, beantwoordt onvoldoende aan de uitgangspunten van Palmhout en zet de museale beleving ernstig onder druk.

En of dat nog niet voldoende is volgt er ook nog kritiek op het proces.

Graag willen wij uw college ten aanzien van het gevoerde proces nog wijzen op het volgende. Wij hebben vroegtijdig gecommuniceerd dat het van groot belang is dat het plan voorafgaand aan het in procedure brengen (terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan) aan ons ter beoordeling wordt voorgelegd. Dit om te bezien of voldoende tegemoet wordt gekomen aan de benoemde provinciale belangen.

Uw college is daar onvoldoende aan tegemoet gekomen door het plan op 1 8 maart jl. aan ons ter beoordeling toe te sturen, maar kort daarna op 4 april al ter inzage te leggen. Wij zijn hierdoor onvoldoende in de gelegenheid gesteld om inhoudelijk goed op het concept ontwerp te kunnen reageren.

Het begint steeds duidelijker te worden, dat zowel college als raad volledig hun greep op de werkelijkheid hebben verloren en dat ook dit project gedoemd is te mislukken. Zoals tot dusver alles is mislukt, dat van doen had met de herinrichting van het recreatieoord.

En voor het geval B&W nog steeds dachten, dat ze (zonder zich van iemand iets aan te trekken) hun eigen gang konden gaan, een niet mis te verstane waarschuwing van het provinciebestuur.

Indien het vastgestelde bestemmingsplan niet in overeenstemming is met de PRV, dan zullen wij een reactieve aanwijzing conform artikel 3.8 lid 6, gelezen in verbinding met artikel 4.2, van de Wro overwegen.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Terechtgewezen.”

 1. Het is fijn, dat de heer Visser zijn visie openbaart. Het geeft een beeld van ’s mans denkwijze en dat is voor mij niet vrolijk makend. Ga maar na: in een paar zinnen parkeerplaatsen schrappen, landtongen kleiner maken en P.S. bij het oud vuil zetten.
  De in de ogen van J.V overbodige bestuurslaag, heeft in ieder geval nog de moed hem en de zijnen er op te wijzen, dat er afspraken (richtlijnen) zijn gemaakt met gemeente Enkhuizen bij de start van dit project REZ en dat deze nageleefd dienen te worden.
  En daar word ik blij van.

  Like

 2. Heeft alles te maken met de kwaliteit van een “deel” van ambtenaren die binnen de SED fungeren. Een organisatie tot stand gekomen door een ambtelijke fusie van de 3 gemeenten die de nodige kostenbesparingen zou opleveren. Een doelstelling die tot heden niet gerealiseerd is, integendeel. Een doelstelling waar onze commissaris van de koningin reeds zijn twijfels over uitte omdat hij nog geen positieve uitkomsten kende van voorgaande ambtelijk gefuseerde gemeenten.

  Like

  1. Wat een merkwaardige reactie. Hoe dien ik dit te interpreteren? Zijn de gemeentes door de SED niet meer in staat te besturen door zwakke schakels?

   Like

 3. Het belangrijkste struikelblok voor de ontwikkeling van de zee-armen is: het niet opvolgen van het PARK advies,waarin duidelijk staat, dat er voldoende zichtruimte op de oevers moet zijn en dat de museale beleving van ZZM geen geweld wordt aangedaan. 200 woningen op die plaats is ongewenst en dient daarom heroverwogen te worden in samenspraak met belanghebbenden.

  Like

  1. Nu het beoogde parkeerterrein van het ZZM niet doorgaat, kunnen de vakantiewoningen meer op het bestaande REZ terrein worden gesitueerd. De zeearmen kunnen dus kleiner worden wat de museale beleving van het ZZM ten goede komt. Dus meer conform het vlekkenplan.
   De anderhalf jaar bemoeienis van PS heeft alleen maar vertraging opgeleverd.
   Een reden te meer om de bestuurslaag PS op te heffen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: