Hopeloos spaak lopen.

Het openingsbeeld van het filmpje laat zien hoe massaal het project vakantiewoningen REZ eigenlijk is. Rechts (in grijs) het ZZM dat qua oppervlak niet meer dan een kwart van de ruimte inneemt die het vakantiepark inneemt.

Links een deel van “Plan Noord”. Alweer, het nog aan te leggen vakantiepark neemt (voor wat betreft het oppervlak) meer ruimte in dan de hele Bloemenbuurt. Van de Piet Smitstraat tot aan de Asterstraat.

Omdat het gaat om conventionele bouw zullen er jaren over heen gaan voordat het hele project zal zijn opgeleverd. Tot dat moment zullen de bouwkranen het decor van het recreatieoord domineren.

Dan de inhoud van het filmpje. Wethouder Struijlaart legt uit dat er een nieuwe fase is ingegaan (na 20 maanden intensieve samenwerking tussen de gemeente en Orez bv). Aan het einde spreekt hij de verwachting uit dat hij binnen enkele weken met het ZZM tot een vergelijk denkt te kunnen komen over een tweetal openstaande vragen.

Daarmee demonstreert hij eigenlijk, dat hij nog steeds geen flauw benul heeft waar de schoen echt wringt.

Het ZZM heeft al jaren aangegeven dat zij het bestaande bootmodel (vanwege de kosten die het met zich meebrengt, maar ook vanwege veranderd bezoekersgedrag) niet meer toekomstbestendig is. De enige nog overblijvende manier om de toegang tot het museum (ook in de toekomst) blijvend veilig te stellen is via het REZ. De raad heeft namelijk elke andere oplossing verworpen.

Die mogelijkheid wordt het ZZM, als gevolg van het onderhandelingsresultaat tussen Orez en gemeente echter voor eeuwig en altijd ontnomen. Om die mogelijkheid open te houden  zullen de bestaande plannen radicaal moeten worden aangepast.

De enkele weken (waarbinnen men overeenstemming dacht te bereiken) zijn inmiddels uitgelopen tot enkele maanden en de behandeling van het bestemmingsplan is alweer verschoven naar een later tijdstip. Dit keer in het najaar van 2019. Maar zolang er geen zekerheid is, dat ZZM instemt met het bestemmingsplan, loopt men het risico dat de  invoering (als gevolg van ingediende bezwaren) nog eens met 4 jaar zal worden vertraagd.

Waarbij in het meest gunstigste geval de Hoge Raad alle door het ZZM ingebrachte bezwaren verwerpt.

Echter, de standplaatshouders op de camping hebben inmiddels hun standplaats aan het einde van het seizoen opgezegd gekregen. Dat wil zeggen dat er eerdaags met de aanleg van de nieuwe camping begonnen zal moeten worden wil ze in 2020 operationeel zijn. Wat inhoudt, dat er begonnen moet worden met de aanleg voordat er zekerheid bestaat over de duur van het nog te volgen traject.

Slot conclusie, men heeft de afgelopen 20 maanden voor Jan Doedel onderhandeld, wat het college zichzelf geheel mag aanrekenen. Men had immers met de raad afgesproken, dat na het nemen van de “go” beslissing door de raad, de verdere afwikkeling (zonder  enige tussenkomst van de raad), door het college ter hand zou worden genomen.

En die afwikkeling is, zoals oud burgemeester Baas bij zijn vertrek voorspelde, inmiddels hopeloos spaak gelopen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: