Volwassen keuze.

Je hoort het vaker, parkeerruimte voor het ZZM trekt veel te veel extra verkeer aan en is daarom de voornaamste reden om tegen die mogelijkheid te zijn.

En dan is er natuurlijk ook nog het uit vier personen bestaande Comité tot behoud van het Enkhuizerzand, dat de algehele asfaltering van het recreatieoord als schrikbeeld probeert op te roepen en wiens mening moeiteloos de kolommen van het NHD haalt.

Welnu, een vakantiedorp met 200 huizen herbergt minimaal 200 parkeerplaatsen, maar rekeninghoudende met bezoekers en meergezinshuisjes is een gemiddeld aantal van anderhalve plek per huisje wellicht realistischer.

De 300 parkeerplaatsen genereren net zo veel verkeersbewegingen als de 200 plekken waar het museum om vraagt. Dus als het aantal verkeersbewegingen het probleem is, dan kun je niet anders, dan zowel tegen aanleg van het vakantiepark als tegen de aanleg van een parkeerterrein voor het museum zijn.

Maar de raad lijkt zich tot dusver alleen tegen de aanleg voor een parkeerterrein voor het ZZM uit te spreken, terwijl er tegen de aanleg van een vakantiedorp (hoewel er qua  verkeersbewegingen vrijwel geen verschil in zit) geen bezwaar wordt gemaakt.

Dan het schrikbeeld van de algehele asfaltering, opgeroepen door het Comité tot het behoud van het Enkhuizerzand. De bestaande camping verhuist naar het noorden en krijgt daar zijn eigen ingang. De vrijkomende ruimte is meer dan voldoende om een nieuwe entree en bijbehorende parkeerplaatsen voor het ZZM te creëren.

Als niets gedaan wordt aan de bestaande bosschages, dan zijn straks de geparkeerde auto’s net zo min zichtbaar als de caravans nu.

Kortom, aanleg van een nieuwe entree voor het ZZM (met bijbehorend parkeerterrein) zal de bestaande aanblik vanaf de muur nauwelijks doen veranderen. Aanleg van het vakantiedorp doet dat wel en op dramatische wijze. Twee honderd woningen is een complete woonwijk.

In de ZZM optie kan de zeilschool blijven waar ze is, net als het strandpaviljoen. Ook zal  er nog voldoende ruimte overblijven om kampeerplekken te creëren voor de deelnemers aan zeilkampen.

Maar onweerlegbaar feit is, dat vanwege het aantal verkeersbewegingen er een keuze  zal moeten worden gemaakt. Tussen de realisatie van een vakantiedorp en de nieuwe (toekomstbestendige) entree die het ZZM zich wenst.

Mijn voorkeur gaat uit naar het laatste, maar college en raad hebben zich min of meer reeds gecommitteerd tot het eerste.

Omdat toegang tot het museum (via het REZ) de enig realistische mogelijkheid is, die er overblijft als het bootmodel (in zijn huidige vorm) niet langer te handhaven is, mag verwacht worden, dat het ZZM zich tot het uiterste zal verzetten, als de gemeentelijke plannen resulteren in het ongedaan maken van die mogelijkheid.

Het is tamelijk kortzichtig van college en raad als zij met dat verzet geen rekening heeft gehouden. Maar het heeft geen zin om elkaars opvattingen met spookbeelden te blijven bestrijden. Er zal zeker sprake zijn van verkeerstoename, maar die is in de ene variant niet minder dan de ander en dat verplicht tot het maken van een keuze tussen beide.

In cultureel opzicht bekleedt Enkhuizen met het Zuiderzeemuseum een unieke positie. Die positie ondergeschikt maken aan het belang van een ontwikkelaar die brood ziet in de verkoop van tweede huisjes lijkt me niet verstandig. En Enkhuizen zal er rekening mee moeten houden, dat die keuze niet door iedereen zal worden toegejuicht (of zal worden begrepen) als ze de verdere ontwikkeling van het ZZM belemmert.

Ooit dacht men in Enkhuizen de organisatie van de Floriade wel aan te kunnen. Toen dat te hoog gegrepen bleek, leek de verbouwing van de Drommedaris een aardig alternatief. Dat verliep ook niet helemaal vlekkeloos en nu lijken raad en college gebiologeerd te zijn door de realisatie van wat ze een “uniek” vakantieparkje noemen.

Onzin, een vakantiepark kan in geen enkele opzicht wedijveren met de uniciteit van het Zuiderzeemuseum. Het wordt zo langzamerhand tijd dat college en raad zich dat gaan realiseren en tot een volwassen keuze komen.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Volwassen keuze.”

 1. U heeft zeker nog niet bedacht dat het geen 200 parkeerplaatsen gaan worden voor auto’s (die daar overigens maar 3 uur mogen staan, dus dat wordt een af en aan rijden), maar dat daar vooral ook bussen zullen komen te staan. Bussen vol met toeristen die door het museum gejaagd gaan worden. Er zijn zoveel steden en kleine stadjes waar je met de auto c.q. bus niet meer in komt. Het is beslist niet meer van deze tijd, om zoveel verkeersstromen door zo’n klein plaatsje te leiden. Enkhuizen was in de 70-ger jaren zijn tijd ver vooruit, door zo’n schitterende parkeerplaats buiten de stad te realiseren. En met het Botenmodel kreeg het museum er een van de meest bijzondere attracties bij.
  Verder lijkt het ZZM wel een Rupsje Nooit Genoeg; eerst spraken ze over een bescheiden 80 plaatsen, toen werden het er 100 en nu wordt er alweer over 200 à 225 plaatsen gesproken. Enkhuizen gaat echt ten onder aan auto’s, parkeerplaatsen en vooral de vervuilende effecten daarvan. Daar mag wel een flinke tegeltax voor komen, want de burger krijgt met zijn kleine tuintje in de toekomst een fixe boete wanneer ze tegels teveel in hun tuin hebben.

  Like

  1. Ik heb het rapport nergens gepubliceerd gezien en als gebruikelijk hebben partijen niets gepubliceerd over hun voorlichtingsbijeenkomst. Dus of er een beperking van 3 uur opzit en wat de reden daarvoor is weet ik niet. Lijkt me een beetje onlogisch. Voor wat die bussen betreft hebt U natuurlijk gelijk. Aan de ene kant worden er tienduizenden euro’s uitgegeven om toeristen uit Amsterdam naar West-Friesland te lokken, maar aan de andere kant mogen ze dan niet met de bus komen.
   Verder heb ik alleen gewezen op het verschil in benadering. Over autoverkeer als gevolg van het vakantiepark heeft niemand het, alleen het autoverkeer voor het ZZM wordt onder de loep genomen en bekritiseerd. Mijn column gaat over de noodzaak tot het maken van een keuze. Mijn keuze is voor het ZZM, college en raad kiezen voor vakantiepark, Overlast zal voor beiden ongeveer gelijk zijn.

   Like

   1. Het gaat om én plus én, dus vakantiepark plús ZZM. HEA heeft wel iets over de door het ZZM genoemde 3 uur geschreven, hier: https://www.facebook.com/hetenkhuizeralternatief/?eid=ARCqqp4UnZcJDLJ8HG2KD62D_Z0uUah9np6QCPaLokMlDzpOyfCTdWkG2BiOY-fn7IOEdfCRlGIvdcCL
    Dat is dus het probleem, op hoogtijdagen 225 auto’s maal 3x en dat heen én terug is dus 6×225=1350 autobewegingen per dag. Dat geconcentreerd in de openingsuren van het ZZM, over het verkeer van het al geplande vakantiepark heen. Er zijn grenzen, die liggen wat op dit moment een meerderheid van de raad is dus daar.
    De naar het REZ leidende infrastructuur kan dit sowieso al helemáál niet aan.

    Like

    1. Ik ben bang dat je iets er iets te makkelijk van uitgaat dat de maximale parkeermogelijkheid 3 keer per dag benut gaat worden, maar daar gaat dit bericht niet over. De essentie van dit bericht is dat de wens van het ZZM zich niet laat combineren met het voornemen 200 huizen te bouwen en dat er dus een keuze moet worden gemaakt.

     Mijn keuze is voor het ZZM, de jouwe voor een nog te bouwen vakantiepark. Omdat die keuze tot gevolg heeft dat het ZZM tot in lengte van dagen vastzit aan het bestaande bootmodel met alle onzekerheid over de toekomstige houdbaarheid van dat model, denkt ik dat men zich tot het laatst zal verzetten tegen de huidige plannen.

     En dat zal inhouden dat men het bestemmingsplan gaat aanvechten. Tel uit je winst. Vier jaar verder en dan maar hopen dat je volledig in het gelijk wordt gesteld, anders moet er een aangepast plan komen. Het plan van Willem de Vries voor een Anton Pieck-achtig dorpje bijvoorbeeld. Geen protserige villa’s van een half miljoen maar bescheiden accommodaties voor mensen die de omgeving willen verkennen.

     Like

     1. Het doel an sich was natuurlijk niet het bouwen van een vakantiedorp. Het bouwen van dit huisjespark was ter ondersteuning van het creëren van klandizie voor de Enkhuizer middenstand en horeca door het verblijfstoerisme dat huisjes met zich meebrengen, voor het kunnen realiseren van een lang strand en bijbehorend recreatieterrein voor Enkhuizer burgers en mensen uit de omgeving, voor het trachten te creëren van een langer toeristenseizoen, en voor het creëren van banen. Oftewel, om een economische spin off proberen te krijgen naar de stad zelf.
      De keuze van de raad voor een vakantiepark heeft dit als onderbouwing en motivering. Het is denk ik niet heel raar dat de raad hieraan vast probeert te houden, die keuze heeft men niet zomaar gemaakt. Althans, zo zie ik dat.
      Het ZZM doorkruist met z’n parkeerplannen en wat daaruit kan voortvloeien voor de beperkte mogelijkheden wat betreft infrastructuur en overlast die daardoor kan ontstaan voor inwoners van Enkhuizen en bewoners van de vakantiehuisjes, de visie en uitgangspunten van de raad.

      Like

    2. Dat valt erg mee. Met de wetenschap dat er over de Melkmart en het Wegje dagelijks 3500 auto’s gaan. Dan is voor deze 2 attracties dit aanvaardbaar .

     Like

     1. Ook dat aantal auto’s over de Melkmarkt en het Wegje is absurd, al is dat verdeeld over meer uren per dag. Hier in de Paulus Potterstraat rijdt sinds de afsluiting van de Venuslaan ook heel wat langs op drukke dagen en vooral in de zomer. Over verkeers- en parkeerplannen voor de binnenstad wordt naar mijn weten al sinds 1996 gepraat…
      De auto’s van het ZZM zullen geconcentreerd op en neer gaan rijden tijdens de openingsuren van het ZZM, over de hoeveelheid reeds rijdend verkeer heen van eventuele parkhuisjeshuurders, bezoekers van Sprookjeswonderland, zwembad en straks recreatiegebieden en strand.
      Al schat ik in dat zwembadbezoekers, huisjeshuurders, Sprookjeswonderlandbezoekers en strandbezoekers niet meermaals per dag langs de weg zullen gaan rijden.

      Maar Pim heeft wel feitelijk gelijk. Het is een keuze die je kunt maken: kiezen richting ZZM of richting vakantiepark. Het én plus én is wat het m.i. overdadig gaat maken wat betreft verkeersbelasting.

      Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: