Hypnotiseren

Het verzoek van het ZZM om parkeerruimte op het REZ wordt door velen met nogal wat afschuw verworpen, waarbij vaak over het hoofd wordt gezien dat “het huizenplan” ook dient te voorziet in parkeerruimte.

Het “huizenplan” omvat 180 kavels. Voor de wat kleinere huisje volstaat 1 parkeerplek. Voor de wat grotere huisjes lijken 2 plekken meer voor de hand te liggen. Een gemiddelde van 1,5 plek per kavel komt uit op 270 plekken, wat volgens mij meer is dan het aantal parkeerplaatsen waar het ZZM om vraagt.

Dus als je het hebt over een “verkeeraanzuigende werking”, dan is de invloed van het “huizenplan” ongeveer gelijk aan de invloed van het ZZM plan. En is de suggestie, dat verplaatsing van de ZZM parkeerbehoefte wel en de realisatie van het “huizenplan” geen aanzuigende werking heeft, dus onjuist. Beide plannen verhogen in min of meer gelijke mate de verkeersintensiteit in het gebied.

Anders gezegd, wie het ZZM plan verwerpt vanwege een verhoogde verkeersintensiteit zal het zelfde moeten doen met het recreatieplan. Omdat die eenzelfde verhoging van de verkeersintensiteit oplevert. Waarschijnlijk zelfs meer, omdat het bij het plan horende strand ook zal leiden tot meer verkeersbewegingen.

Er zal dus een keuze moeten worden gemaakt. Gelukkig hoeven wij gewone burgers dat niet te doen. Dat heeft de vorige raad (door middel van haar “go” beslissing) reeds voor ons gedaan. Bij het nemen van die beslissing hield de raad geen rekening met de door het ZZM naar voren gebrachte wensen m.b.t. de herindeling van het REZ.

De kernactiviteiten van een museum zijn conserveren en exposeren. Het transporteren van museumbezoekers is geen formele kernactiviteit. Aanpassingen als gevolg van het veranderde bezoekersgedrag en een poging tot besparing op de transportkosten (geen kernactiviteit van het museum) behoorde tot de wensen van het museum.

Het voormalige college en de voormalige raad hebben de wens van het ZZM terzijde geschoven en niet opgenomen in de aan Orez verstrekte opdracht. Met als resultaat dat er in het bestaande plan ook geen rekening mee is gehouden.

Wethouder Struijlaart denkt dat hij binnen een paar weken een compromis kan sluiten. Ik betwijfel dat. Ik denk dat de inzet van de museumdirectie is, het veilig stellen van haar toekomst. Daarover ga je niet marchanderen.

Bovendien, nu de het besluit om de camping te verplaatsen is genomen, kan er op die plek een parkeerterrein worden aangelegd, dat onzichtbaar zal zijn voor de bezoekers van het recreatieoord.

Uiteindelijk zal het gaan om een afweging van belangen. Het belang van het museum dat zijn toekomst veilig wil stellen met aangepaste dienstverlening voor haar bezoekers en het belang van de gemeente, wiens ambitie het is om de verkoop van tweede woningen aan welgestelde medelanders en buitenlanders mogelijk te maken.

Mijn geld is op het behoud van ons culturele erfgoed en niet op het zoveelste vakantie parkje.

Dus tenzij wethouder Struijlaart zichzelf overtreft en een wonder bewerkstelligt gaat het voorliggende plan nog even (pakweg 4 jaar) in de vriezer totdat de rechter uitspraak heeft gedaan. Omdat het me als tamelijk onwaarschijnlijk voorkomt, dat de rechter de aanspraken van het ZZM volledig zal afwijzen, dient er uiteindelijk sowieso een derde plan te komen.

Gaat Orez geduldig zitten wachten tot iedereen is uitgeprocedeerd of is er sprake van een ontbindende clausule?

En als Orez zou besluiten, dat het zo wel welletjes is geweest, gaat ontbinding van de overeenkomst de gemeente dan geld kosten? En zo ja, hoeveel?

Allemaal vragen waar we waarschijnlijk geen antwoord op zullen krijgen, omdat de gemeente transparantie alleen maar nastreeft wanneer het om succesverhalen gaat.

Erik
Moet zichzelf overtreffen

Maar mocht het afscheid van Orez bv de gemeente geld kosten, dan past dat binnen de lange traditie van geld over de balk gooien, zodra het de toekomst van het REZ betreft.

Het begon met de verbetering van het vlekkenplan, wat meer dan een half miljoen kostte. Toen een paar ton uitgegeven voor een competitieve dialoog. Daarna opnieuw ambtelijke tonnen voor een volstrekt overbodige Europese tender, die tot overmaat van ramp mislukte. Waarna de opdracht uiteindelijk toch maar werd gegund.

Opnieuw een vermogen aan ambtelijke kosten en wederom uitstel. Met als meest voor de hand liggende resultaat: nog eens 4 jaar uitstel. Tenzij het Struijlaart lukt om de museumdirectie onder hypnose te brengen en haar op die manier tot een compromis weet te bewegen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Hypnotiseren”

 1. Beste Pim, ik begrijp uit je stukken dat je graag wilt dat van het recreatieoord een parkeerplaats wordt gemaakt.
  De redenatie dat het ZZM een cultuur erfgoed is en dus beschermd moet worden deel ik. De vraag is alleen hoe?
  Je redenatie dat de huisjes een aanzuigende werking heeft is waar. Je gaat echter voorbij aan het feit dat de camping wordt verplaatst naar de noordkant waardoor de campinggasten niet meer over het recreatieoord gaan. Zij krijgen een directe uitgang over de dijk. Dit compenseert het aantal bewegingen van de huisjes. Om nu nog te beslissen dat het ZZM 270 parkeerplaatsen dicht op haar terrein kan krijgen, betekent een extra last voor de recreanten.
  Overigens hoor ik steeds dat het ZZM een economische waarde is voor Enkhuizen. Dit is een redenatie die naar ik weet nog nooit is hard gemaakt. De bootjes gaan in en uit en ook de plek van het huidige parkeerplan op het REZ is nauwelijks een economische meerwaarde. Erger nog, we moeten eerst nog mee betalen aan een parkeerterrein.
  Ik besef dat er nog een moeilijk probleem moet worden opgelost, maar met een gestrekt been naar elkaar toe lukt dit nooit. Oplossingen vind je in een overleg van geven en nemen. We wachten af welk voorstel er komt.

  Like

  1. Nee Jan, je leest mijn stukken niet goed, ik wil niet dat er van het recreatieoord een parkeerplaats wordt gemaakt. Ik zeg alleen dat nu het vaststaat dat de camping naar de noordkant verhuist er ruimte (direct grenzend aan het museum) vrijkomt waarop je parkeerplaatsen kunt realiseren. Dat gaat niet ten koste van de openbare ruimte, de camping was ook geen openbaar gebied. De aldaar geparkeerde auto’s zullen nauwelijks van de openbare weg te zien zijn zoals de camping ook nauwelijks zichtbaar was. Over je andere opmerkingen een aparte reactie.

   Like

  2. Ten tweede,wat ik in mijn column deed was een vergelijking maken tussen de verkeersdruk van het gemeenteplan en de verkeersdruk van het ZZM plan. Die was, zo betoogde ik, vrijwel hetzelfde. Je lijkt dat te beamen. De consequentie daarvan is, dat je niet ach en wee kunt roepen voor de gevolgen van het ZZM plan en van het gemeenteplan net doen of die gevolgen niet bestaan. Waar het ZZM plan openbare ruimte toevoegt, slurpt het gemeenteplan vrijwel alle openbare ruimte op. Bekijk daarvoor de plattegrond.
   Het nieuwe bootmodel dat het ZZM heeft voorgesteld, pendel tussen ZZM en station is wel degelijk van belang voor Enkhuizen omdat het een rondje binnen bereik brengt.
   1. Aankomst parkeerterrein REZ
   2. Wandeling museum
   3. Boottocht naar station, verblijf in de binnenstad en wandeling terug naar parkeerterrein.

   Wat het gestrekte been betreft, ik begrijp niet waar je op doelt. Het is duidelijk dat de raad niet beter weet te doen dan te wachten dat ze weer ergens ja op kunnen zeggen. Ze werden als eersten geïnformeerd over de voortgang van het project. Ik heb nog nergens gelezen welke conclusies de raadsleden uit de aan hun verstrekte informatie hebben getrokken. Dat raadsleden de informatie die ze is verstrekt niet met hun kiezers delen is tot op zekere hoogte begrijpelijk. De raad heeft zichzelf immers buitenspel gezet voor wat betreft de besluitvorming over dit plan. Dat wil zeggen dat wat de raad denkt eigenlijk niet ter zake doet. Zolang de commissie (wie zit daar eigenlijk in) het inmiddels weer gewijzigde plan goedkeurt, kan het college door gaan op de ingeslagen weg.

   Dat die uiteindelijk nergens toe zal leiden is uiteraard een mening, waarvan we over pakweg vier jaar zullen weten of het een feit geworden is.

   Feit is echter wel dat gemeente en ZZM al een paar jaar op ramkoers liggen. Het ZZM vindt het essentieel voor haar bedrijfsvoering dat ze de beschikking krijgt over parkeergelegenheid op het REZ.
   Zoals SWL dat heeft gekregen (voor een deel zelfs gesubsidieerd door de gemeente) en Orez het krijgt voor haar plannetje dat ze met de gemeente heeft gesmeed. Alleen het ZZM is parkeergelegenheid geweigerd. Het is nu aan de rechter om te bepalen of die weigering terecht is.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: