Only chiefs, no indians.

Gelukkig, nu met de komst van wethouder Esther Heutink-Wenderich het vraagstuk rond de verdeling van de macht tot ieders tevredenheid is opgelost, kunnen we ons nu  eindelijk gaan bezig houden met de vraag, hoe we die macht gaan controleren.

Een onderdeel van het takenpakket van de raad dat er iedere keer weer bij inschiet. Ik begrijp dat het nieuwe denken veronderstelt dat controleren van de macht niet nodig is, want iedereen wil het beste voor iedereen, maar waarom zou de wetgever het dan toch in het takenpakket van de raad hebben opgenomen als het eigenlijk overbodig zou zijn?

De machtsposities (wethouders) in Enkhuizen zijn ondertussen keurig verdeeld over de drie landelijke stromingen. De liberalen, de socialen en de confessionelen. Ofwel VVD, PvdA, CDA.NE1

Op de tweede rang zitten de “lokalen”. Nieuw Enkhuizen, HEA en Enkhuizen Vooruit . Samen goed voor 4 zetels en in theorie  een factor van belang. Als ze er maar in zouden slagen om met elkaar samen te werken.

Voorlopig is dat nog niet het geval. Voorlopig zijn het nog drie kleine koninkrijkjes waarbij men krampachtig doet of men verschrikkelijk veel anders is dan de ander.

Nieuw Enkhuizen had als motto “anders denken, anders doen”, maar heeft (voor zover ik kan nagaan) door het omarmen van het raadsbrede akkoord precies hetzelfde gedacht en gedaan als alle anderen.

HEAHEA en Enkhuizen Vooruit waren vanaf de eerste dag al warme voorstander van het door D66/VVD gepropagandeerde “nieuwe denken”. Nieuw Enkhuizen heeft zich daar, zonder al te veel nadenken en zonder enig overleg met haar achterban, uiteindelijk ook maar bij aangesloten.

Het wordt door D66/VVD voorgesteld dat de verdeeldheid van de raad in het verleden tot problemen heeft geleid. Waar ze dat op baseren is mij een raadsel.

De mislukkingen uit het recente verleden zoals SMC, Drommedaris en REZ vloeien niet voort uit het feit dat de Enkhuizer raad zo gefragmenteerd was.

Het was steeds weer een kwestie van een meerderheid die te lang bleef toekijken en te laat ingreep. Voor wat betreft het niet tijdig ingrijpen in de SED organisatie waren ze in Drechterland en Stede Broec net zo te laat als het verdeelde Enkhuizen.

EV!Het raadsbrede akkoord is dan ook niet meer dan een gimmick, waarmee gepoogd wordt om een soort schijn-eensgezindheid te scheppen en het voeren van oppositie verdacht te maken.

Maar elke volwassen democratie heeft een loyale oppositie die er op toeziet. dat zij die aan de macht zijn, zich naar behoren gedragen.

Systemen die geen loyale oppositie verdragen zijn gewoonlijk autoritair en niet democratisch.

In Enkhuizen staan de lokale partijen buitenspel, maar daarom niet getreurd of er een probleem van gemaakt.

chief-1Er is pas een probleem als niemand bereid is om het vuile (en vaak ondankbare) werk op te knappen, dat het voeren van oppositie nu eenmaal met zich meebrengt.

Of, zoals wordt gezegd, iedereen zich opperhoofd waant en er geen indianen zijn om het werk te doen. “Only chiefs, no indians”.

Maar als de lokale partijen elkaar zouden weten te vinden in het gezamenlijk oppositie voeren, dan gaan we een interessante tijd tegemoet.

Maar goed, zo denk ik erover en ik ben benieuwd hoe de vertegenwoordigers en leden van onze drie lokale partijen daar over denken.

 

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

3 gedachten over “Only chiefs, no indians.”

 1. Wel Pim, voor jou geldt wat mij betreft hetzelfde als voor iedereen: uitschelders en naziroepers zijn voor mij passé.
  Het ga je goed met je blog, bye.

  Like

 2. Lokale partijen verschillen onderling net zoveel van elkaar als landelijke partijen doen.
  Nieuw Enkhuizen stemt bijvoorbeeld al een jaar of 6 vrijwel alle initiatieven weg waar HEA mee gekomen is. Dat tekent iets van het heel verschillende denken over de breedte van onderwerpen en items door deze 2 partijen.

  Hoe dat ligt voor EV! en NE, of HEA en EV!, moet zich nog enigszins wijzen omdat EV! nog tekort bestaat om een duidelijke lijn in denken en uitgangspunten goed te kunnen waarnemen.

  Maar zomaar aannemen dat lokalo’s verenigd kunnen worden gaat m.i. een aantal bruggen te ver.

  Like

  1. Hans, ik herinner me een column waarin ik schreef, binnenkort vieren we dat Hans Langbroek een jaar lang wat anders heeft gestemd dan zijn fractiegenoten van Nieuw Enkhuizen. Kort daarop verliet je, uiteraard met medeneming van je zetel, NE. Kortom wat je partij vond of dacht kon je destijds helemaal niets schelen, het ging er uitsluitend om wat jij dacht of vond. Want je ziet jezelf nu eenmaal graag als middelpunt der dingen.

   Na je vertrek had NE nog maar twee zetels over. Je kunt dus moeilijk volhouden dat NE je initiatieven wegstemde. Daar waren meer partijen voor nodig die klaarblijkelijk evenmin gediend waren van je “initiatieven”. En wie weet misschien zijn de meeste van je plannen wel volslagen krankjorum. Je aanbeveling om kennis te nemen van het gedachtegoed van Britse nationalisten en Klu Klux Kan aanhangers was dat in ieder geval wel.

   Wat ik in mijn column zeg is, dat de lokalo’s een factor van belang kunnen zijn als ze er in zouden slagen om met elkaar samen te werken. Je bent kennelijk liever een opperhoofd, dat met iedereen zegt te willen samen werken, behalve met de partij die hem ooit in staat gesteld heeft een politieke carrière na te streven.

   Je bent voorstander van wethouders van buiten de stad, om nog de dag dat je een daartoe strekkende document getekend hebt, je over hun manier van werken gaat beklagen bij de Commissaris van de Koning. Zonder dat je daarin wordt gesteund door de pas verworven aanhangers van het raadsbrede akkoord. Heb jij alleen gelijk en de rest ongelijk?

   Je bent het langst zittende raadslid, maar je hebt nog steeds geen idee hoeveel je in de melk te brokken hebt (ik zeg je heel, heel weinig) maar stelt toekomstige partijleden aanzienlijke invloed in het vooruitzicht als ze lid worden van je clubje.

   Maar ondanks dit alles denk ik toch dat het beter zou zijn als NE en Hea een manier zouden vinden om met elkaar samen te werken. Want macht dient ten alle tijden gecontroleerd te worden.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: