Juridisch advies.

langbroek.jpgIn het NHD van vandaag laat Hans Langbroek weten, de beantwoording van zijn schriftelijke vragen “raar” te vinden.

Met name het feit dat hij, alvorens hij inzage krijgt in de tussen de gemeente en de architect getroffen schikking, hij de (door het college eenzijdig opgelegde) geheimhoudingsplicht moet bekrachtigen.

Ik weet niet of “raar” het juiste woord is. Ik vind het meer een volstrekt ongepaste beperking van het recht op inzage voor leden van de raad.

Helaas tilt de raad van Enkhuizen (om wille van de lieve vrede) niet al te zwaar aan inbreuken op haar rechten. Of het nu gaat om haar budgetrecht of haar recht op juiste en volledige informatie. Het is dan ook niet ondenkbaar, dat de raad ook deze inbreuk  tolereert.

Dat neemt niet weg, dat het de moeite van het proberen waard is om een eind te maken aan dit soort regelmatig voorkomende inbreuken op de rechten van de raad.

De openbaarheid van bestuur is een belangrijke verworvenheid en vormt een wapen tegen mogelijke corrumpering van de macht.

Dit wapen uit handen geven, omdat het een wethouder of architect toevallig beter uitkomt, schept een volstrekt ongewenst precedent.

Het argument, dat het gaat om een privaatrechtelijke overeenkomst snijdt verder geen hout.

De gemeente treft jaarlijks talloze privaatrechtelijke overeenkomsten. Die zouden dus allemaal geheim kunnen zijn, als partijen het daarover met elkaar eens zouden worden.

Als ik het goed heb begrepen heeft het college (alvorens zij haar raadsbrief verzond) haar advocaat om juridisch advies gevraagd. Ik denk dat Hans er verstandig aan zou doen om inzage te vragen in de brief waarin dat juridisch advies werd gevraagd, alsmede het advies van de advocaat.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: