Stemmen op iemand die je kent.

BeemsterOpmerkelijk commentaar in de Enkhuizer Krant van zaterdag. Verslaggevers Cees Beemster en Paul Gutter nemen de Enkhuizer Raad de maat en zetten de raadsleden weg als kleuters.

Een tamelijk gedurfde stellingname van een krant, die ik in het verleden heb verweten dat ze ongemakkelijk nieuws (= kritiek op de lokale autoriteiten) gewoonlijk uit de weg gaat en ofwel verkapt, dan wel helemaal NIET vermeldt.

Het excuus is dan altijd, dat het de gewone kiezer nauwelijks wat kan schelen welke strapatsen er nu weer worden uitgehaald door de gemeenteraad en de krant met de smaak van zijn lezers rekening moet houden.

GutterIk begrijp dat ook wel, maar een “vrije pers” is wat mij betreft toch een wezenlijk onderdeel van een goed functionerende democratie.

Enkhuizen mag dan een broeinest zijn van merkwaardige opvattingen, maar is het dan niet juist aan de reguliere pers om daar (keer op keer) aandacht aan te schenken en enig opvoedkundig werk te verrichten?

Eens in de zoveel tijd een vernietigend oordeel geven en de rest van de tijd allerhande “ongemakkelijk” nieuws uit de weg te gaan, brengt volgens mij geen verbetering.

Zelf “begeleid” ik het instituut gemeenteraad nu al meer dan 8 jaar. Omdat het mij lief is, maar tegelijkertijd omdat ik mij zorgen maak over de merkwaardige opvattingen die in de Breedstraat tot bloei weten te komen.

Ik heb daarbij overigens weinig steun ervaren van de reguliere pers. Met als gevolg dat de raad in staat was, volgens mij daartoe aangemoedigd door B&W, vrijwel elke vraag of waarschuwing vanuit de bevolking te negeren.

Je kunt wel telkens vroom roepen, dat je hoopt op meer betrokkenheid bij de burgers, maar als er dan één is die de handschoen opneemt (en dat bovendien 8 jaar lang weet vol te houden) en betrokkenheid demonstreert door braaf de stukken te lezen waar hij commentaar op denkt te moeten leveren, dan wordt die inbreng gewoon genegeerd.

Voorbeeld? Nota bene op basis van een krantenartikel ontdek ik dat de inwoners van Enkhuizen meer bijdragen aan een ontwikkelingsplan dan de inwoners van de overige SED gemeenten. Vervolgens doe ik wat ik in een democratisch land geacht word te doen.

Ik probeer de aandacht te vestigen op deze ongelijkwaardige behandeling van de inwoners van Enkhuizen. Ik – en velen met mij – waarschuwen haar vertegenwoordigers in de raad (maar ook de de lokale pers) om die regeling niet aan te gaan. Hautain doet de raad er het zwijgen toe en negeert de waarschuwing. De lokale pers doet precies hetzelfde.

Maar goed, in een democratie is het laatste woord aan de kiezer. Ik besluit lid te worden van de enige partij die bereid is om de vraag aan de kiezer voor te leggen, “vindt U het rechtvaardig dat U meer bijdraagt aan de kosten van een SED regeling dan de overige inwoners van het SED?”.

Is er eindelijk een onderwerp waarover je (tijdens de verkiezing) met elkaar (op het scherpst van de snede) zou kunnen discussiëren, besteedt de krant er geen seconde aandacht aan. Tot grote opluchting van de voltallige raad, die de regeling immers twee maanden eerder had goedgekeurd.

Het zou me verbazen als meer dan een kwart van de Enkhuizer bevolking zou weten, dat ze persoonlijk en gezamenlijk meer  bijdraagt aan dat ontwikkelingsplan van de SED dan de overige inwoners van de SED gemeenten. De belangrijkste reden voor die onwetendheid is het feit, dat de krant aan dat feit geen enkele aandacht heeft gegeven.

De krant houdt regelmatig een enquête onder haar lezers. Ik daag haar bij deze uit de vraag voor te leggen, “wist u dat inwoners van Enkhuizen meer bijdragen aan de verdere ontwikkeling van de SED.” (en wat vindt U daarvan).

Dus je kunt, wat beide heren doen, de kiezer wel een verwijt maken, maar als je eigen informatievoorziening over zaken die er toe doen, zo beneden peil is, dan moet je je ook niet verbazen over het feit dat de kiezer niet beter weet te doen, dan te stemmen op iemand die hij kent.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Stemmen op iemand die je kent.”

 1. Een vierde weg

  ‘Alleen maar op iemand stemmen omdat je diegene kent, breekt Enkhuizen al jaren op’ is de conclusie van de beide beroepsinformateurs Cees Beemster en Paul Gutter in het NHD van zaterdag 28 april. Hun opmerking dat de zeventien raadszetels precies zo over de negen partijen zijn verdeeld als vier jaar geleden behoeft enige nuancering: in de top van de stemmingsuitslag is er een verschuiving. Niet D66, maar de VVD is in Enkhuizen partij nummer 2 geworden. De ‘raadsbrede’ aanpak, die de journalisten een toverformule noemen en waar zij hun twijfel over uitspreken of de gemeenteraad er echt serieus werk van wil en kan maken, die aanpak was nou juist de toegevoegde waarde van Jaap Koning, verandermanager bij D66. ‘Een op technocratische leest geschoeide innovatie’ noemt informateur Keur die raadsbrede aanpak in zijn rapport.
  In datzelfde rapport stelt Keur: ‘de zoektocht naar een meerderheidscoalitie heeft als belangrijke drijfveer de wens om het sociale beleid, het armoedebeleid, de specifieke Enkhuizer accenten in tact te laten’. En hij zegt: ‘De algemene lijn die, vrijwel door alle fracties, wordt aangehangen, is dat iedereen het beste wil voor de Enkhuizers en de stad’.
  Als we dat allemaal nu eens als uitgangspunt nemen, zien we dan niet een ‘vierde weg’?
  De SP en de lokale partijen hebben gemeen dat ze stemmen trekken van bekenden, activistisch als zij zijn in hun verkiezingsstrijd. Ook in CU/SGP kringen stem je op mensen die je kent. En wie weet speelt dat ook in enige mate bij kiezers die stemmen op de PvdA.
  SP 4, lokale partijen totaal 4, met CU/SGP en eventueel de PvdA is een meerderheidscoalitie.
  Volgens de bevindingen van Keur zijn PvdA en CU/SGP tegen Nieuw Enkhuizen. Dat zal dan toch op een hersenspinsel zijn gebaseerd, op veronderstellingen over die partij, gevoed vanuit het verleden, want met Jannie Aukes en Jan Raven valt in die gefantaseerde raadsbrede aanpak toch wel te praten en samen te werken?
  Zie voor wat meer informatie over die raadsbrede aanpak het nieuws op de site van Nieuw Enkhuizen. https://www.nieuwenkhuizen.nl/blog/

  Like

  1. Dick,
   Ik vrees dat de vierde weg die je voorstelt (SP, plus lokalen, plus CU/SGP en/of PvdA) een gepasseerd station is. Niet alleen omdat CU/SGP en PvdA hun veto hebben uitgesproken tegen een dergelijke samenwerking, maar ook omdat zowel HEA als EV verklaard voorstander zijn van een raadsbrede aanpak, wat dat ook mag inhouden.

   De meest logische uitkomst is natuurlijk dat de SP zich aansluit bij de reeds bestaande coalitie (PvdA/VVD onder architectuur van D66) in welk geval er een meerderheids coalitie ontstaan van 10 zetels. Mogelijk splijtzwam in die coalitie blijft echter de vraag of Enkhuizen moet fuseren met de andere SED gemeenten of dat we op de ingeslagen weg doorgaan of zelfs terug gaan naar de oorspronkelijk situatie.

   Like

 2. Dat Gutter en Beemster de raad eens de maat nemen is op zich niet erg maar zeer gewenst. Helaas doen zij dat weer op het moment dat het mag en kan. Er zijn namelijk geen consequenties te verwachten na dit zogenaamde rampartikel. Zij mochten dit schrijven en NIETS anders. Zij hangen beide aan een touwtje en hebben geen enkele eigen bevoegdheid om te beslissen wat zij schrijven willen of ook nog moeten kunnen. Hier heb ik zwaar mijn twijfels over. Hoor en wederhoor wordt selectief toegepast. En dat kan ook want er is maar 1 krant lees sufferdje. Die volgens mij niet gelezen wordt in Enkhuizen. Het niet belichten van de bijdrage 8 ton plus is hen VERBODEN aandacht aan te schenken. Gelukkig hebben we Pimsep.

  Like

  1. Juyt,
   Ik vind het ook niet erg dat de raad de maat wordt genomen, alleen je kunt niet vier jaar het gedrag van deze kleuters met de mantel der liefde bedekken om ze vervolgens, als alles weer voor 4 jaar vastligt, de mantel uit te vegen.

   Maar probeer ook eens een bijdrage te leveren aan hun opvoeding door er tussentijds op te wijzen, dat sommige zaken niet echt door de beugel kunnen.

   Like

  2. Beste Juyt, wij mogen schrijven wat we willen en wanneer we dat willen. Hoor en wederhoor wordt toegepast waar dat nodig is. En we hebben wel degelijk aandacht besteed aan het feit dat Enkhuizen meer bijdraagt aan de SED. Alleen niet in die mate en niet op die manier die sommige mensen hier misschien zouden willen…

   Like

   1. Paul, je hebt er inderdaad één keer aandacht aan geschonken. Als zijnde de mening van iemand die wel vaker met de gemeente van mening verschilt. Maar op de krant heeft nooit iemand gedacht, “wat gek eigenlijk, waarom hebben ze dat gedaan en waarom heeft iedereen daar mee ingestemd”.
    Raadsleden worden zelden benaderd met een verzoek om uitleg en komen op die manier weg, met elke smoes die ze weten te verzinnen. Daarmee ontstaat er rond de gemeenteraad een cultuur van “het maakt allemaal niks uit, we komen toch overal mee weg” en die verander je niet door eens in de vier jaar te zeggen dat ze zich als kleuters gedragen.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: