Niet op feiten gebaseerde meningen

HottingIn de Enkhuizer Krant van vrijdag lees ik de verklaring die PvdA en CU/SGP geven voor hun weigering om deel te nemen aan een coalitie, waar NE ook deel van zou kunnen uitmaken.

Door NE als oorzaak te noemen van het sneuvelen van de vorige coalitie, bestaande uit SP, CDA, NE en CU/SGP.

Waaruit maar weer eens blijkt, dat de heren Sandstra en Hotting liever hun fantasie de vrije loop laten dan zich te baseren op de feiten. Het sneuvelen van de voorgaande coalitie (waar de CU/SGP wel deel van uitmaakte en de PvdA niet), werd NIET veroorzaakt door perikelen binnen NE.  Integendeel, Van der Pijll is het college tot de laatste snik trouw gebleven.

Het college struikelde, omdat wethouder Olierook volgens de meerderheid van de Raad niet voldaan had aan zijn plicht tot informeren. Een plichtsverzuim dat, zoals ik eerder al schreef, beschouwd wordt als een politieke doodzonde en daarom maar één mogelijke uitkomst kent. Opzeggen van het vertrouwen in de wethouder.

Mijn persoonlijke opvatting daarover was, dat de raad daar ongeveer een jaar te laat mee was. Men had hem eerder (bij de behandeling van het Dromdossier) al de wacht moeten aanzeggen. Door dat na te laten wekte men bij Olierook waarschijnlijk de indruk dat de raad niet zo zwaar tilde aan het niet voldoen aan de informatieplicht.

Ook vond ik destijds de motivatie wat geforceerd aandoen. Immers, de twee andere raden verbonden ook geen consequentie aan het audit rapport, dat de Enkhuizer raad zo zwaar op de maag was gevallen. Maar met het verwijt, dat Olierook (voor wat betreft de informatie aan de raad) er maar een beetje met de pet naar gooide, was ik het volledig eens.

Dat SP, CDA, CU/SGP en Van der Pijll het daar niet mee eens waren had niets te maken met een rationele overweging van de feiten en omstandigheden, maar met een blinde loyaliteit, die het onmogelijk maakt om in eigen kring gemaakte fouten, als zodanig te herkennen.

SandstraKortom het sneuvelen van de voorgaande coalitie had, anders dan Sandstra (PvdA) en Hotting (CU/SGP) menen en beweren, niets te maken met onstabiel gedrag van Nieuw Enkhuizen.

Het staat beide  heren natuurlijk vrij er een mening over NE op na te houden en die in de krant te ventileren. Maar ik plaats daarbij dan graag de kanttekening, dat die mening niet op feiten is gebaseerd.

Zoals veel van de meningen van onze volksvertegenwoordigers niet op feiten zijn gebaseerd, maar op vage onderbuik gevoelens.

Waar men in Enkhuizen, met behulp van dualisme, een eind aan probeert te maken is de “blinde loyaliteit” aan de eigen bestuurders. Of dit ook werkelijk gaat lukken waag ik te betwijfelen. De druk, om allerhande zaken door de vingers te zien wanneer het partijgenoten betreft, blijft namelijk onverminderd aanwezig.

Als VVD wethouder Struijlaart het prima vindt, dat de inwoners van Enkhuizen meer bijdragen aan het OOP-SED dan maakt VVD fractievoorzitter en financieel-deskundige Rob van Reijswoud daar verder geen punt van en betalen we als Enkhuizen gewoon 8 ton meer dan noodzakelijk en is er verder geen haan die er naar kraait.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

13 gedachten over “Niet op feiten gebaseerde meningen”

 1. Volgens mij wordt helemaal nergens in het NHD-artikel gesteld dat NE en PvdA op oorlogspad zijn met NE, maar lichten de fractievoorzitters slechts toe waarom zij op dit moment niet met NE in een (smalle) coalitie willen gaan zitten. Dat is de toegevoegde waarde van het artikel, want e.e.a. werd verder niet uitgelegd in het rapport van informateur Keur, terwijl deze drie partijen wel met name genoemd worden. Aangezien de doorsnee burger van Enkhuizen allang niets meer begrijpt van hoe de gemeentepolitiek in Enkhuizen werkt, leek het mij wel nuttig om dat te duiden.

  Voor wat betreft de oorzaken van de val van de coalitie: ik geloof nooit dat de motie tegen Olierook het gehaald zou hebben als de voltallige fractie van Nieuw Enkhuizen op dat moment nog deel uitgemaakt had van de coalitie. Dus het is maar net wat je als beginpunt neemt.

  Like

  1. Oorzaak van het einde van de coalitie was de ontoereikende informatie door wethouder Olierook en het was niet de eerste keer dat dit onderwerp ter sprake kwam.

   Niet correct en volledig informeren van de raad is een politiek doodzonde (zoals ik dat eerder al schreef) en kent (in geval van recidive) maar één logische uitkomst. Opzeggen van het vertrouwen. En omdat de Jong (het enig overgebleven NE raadslid) deze politieke doodzonde niet door de vingers wilde zien, is NE er de oorzaak van dat die coalitie sneuvelde?

   Like

   1. In zekere zin wel ja. Het feit dat Michèl de Jong met NE op dat moment al geen deel meer uitmaakte van de coalitie (na het aftreden van Rob de Jong in september 2016 is NE immers begin oktober 2016 al door de overige drie partijen uit de coalitie gezet) maakte het voor hem een stuk makkelijker om de motie van wantrouwen tegen Olierook in maart 2017 te steunen.

    Let wel, ik zeg niet dat De Jong dat anders niet gedaan zou hebben, maar hij zat in ieder geval niet meer vast in de coalitiediscipline. Jij en ik weten allebei hoeveel wethouders in het verleden met – kleine en grotere – ‘politieke doodzondes’ zijn weggekomen omdat de coalitie pal achter hen ging staan. NE had op dat moment niets meer te verliezen – en juist alles te winnen – met het vertrek van Olierook en het uiteenspatten van de coalitie. Dat Bram van der Pijll de coalitie wel tot het einde is blijven steunen, maakt hem eerder uitzondering dan regel. Ik denk dat hij mede daarom ook tot de conclusie is gekomen dat het ‘politieke spel’ aan hem niet besteed is.

    Zoals ik al zei: het ligt er maar net aan welk beginpunt je neemt voor de val van de coalitie. Ik zeg dat die val al is ingezet met de interne onvrede binnen NE over het functioneren van de eigen wethouder, die er eerst toe leidde dat Van der Pijll uit de partij werd gezet en een jaar later resulteerde in het vertrek van Rob de Jong. Omdat ‘het herhaaldelijke gedoe binnen NE te veel afstraalde op de coalitie’ (woorden van Margreet Keesman destijds in het NHD), werd NE door de overige drie uit de coalitie geknikkerd, waarmee deze van een glijdende schaal in een vrije val terechtkwam. Vanaf dat moment was voor mij wel duidelijk dat elke misstap van een wethouder het einde kon betekenen van die minderheidscoalitie (nog maar 7 zetels). Dat het nog ongeveer een half jaar geduurd, is eigenlijk een wonder.

    Like

    1. Allemaal waar Paul, maar daarmee kun je nog niet zeggen dat NE “de oorzaak” was van de ondergang van de vorige coalitie. Net als van der Pijll bleef de Jong het college steunen. Tot het moment waarop het voor een meerderheid van de raad duidelijk was, dat Olierook de raad niet volledig had geïnformeerd.

     Tot op de dag van vandaag blijft Olierook (en de SP met zijn hondstrouwe volgelingen) ontkennen dat daar ooit sprake van is geweest. En als het niet de schuld van Olierook of de SP is, dan moet de schuld wel bij een ander liggen en die ander is dan gemakshalve Nieuw Enkhuizen, want met de rest moet wellicht nog worden samengewerkt.

     Nu je het toch hebt over wat Margreet Keesman allemaal aan het NHD vertelt, ze vertelde direct na de verkiezingen aan het NHD dat een coalitie met NE uitgesloten was gelet op het instabiele karakter van die partij. Het heeft er alle schijn van dat ze die opvatting ook gedeeld heeft met haar twee beoogde coalitiepartners PvdA en CU/SGP.
     En dat die (op hun beurt) de opvatting (zonder er al te veel over na te denken) hebben overgenomen en vervolgens gedeeld hebben met de informateur, Die daar dan weer netjes verslag van heeft gedaan.

     Like

     1. Ze heeft niet gezegd dat een coalitie met NE uitgesloten was. Wel had ze twijfels. Wat ze letterlijk gezegd heeft, was: ,,Als ik zie welke mensen er nu in Nieuw Enkhuizen zitten, van links tot rechts en alles daartussen in, dan bestaat de kans op nieuwe scheuringen.” En ze zei ook dat er met D66, PvdA en VVD (ook allen twee zetels) andere combinaties mogelijk waren. Op papier was dat natuurlijk ook zo, al zal ze zich ongetwijfeld toen al gerealiseerd hebben dat ook die kans wel erg klein was… De kop boven het artikel was niet voor niets ‘Lastige klus SP Enkhuizen’.

      Like

      1. Ik had eerst mijn eigen reactie toen even moeten lezen, daarin maakte ik ook melding van de mogelijke afsplitsingen (=instabiliteit) die de SP destijds al voor mogelijk hield.

       https://pimsep.wordpress.com/2018/03/23/enkhuizer-coalitie/

       Blijft de vraag van wie de conclusie in het bericht afkomstig is.

       “Het gerommel binnen NE was tijdens de afgelopen raadsperiode een van de oorzaken dat de krappe meerderheidscoalitie van SP, CDA, NE, en CU/SGP de eindstreep niet haalde”

       Ik veronderstelde van de woordvoerders van de betrokken partijen, maar begrijp ik het nu goed, dat dit de krant’s samenvatting van de gang van zaken is en niet zozeer die van de woordvoerders van PvdA en CU?

       En dat je, met behulp van je eerdere reacties, probeert uit te leggen, waarom de krant’s samenvatting van de gebeurtenissen juist is?

       Like

       1. Nou, ten eerste is het geen conclusie, meer een constatering, die inderdaad voor rekening van de verslaggever komt. Als je trouwens goed gelezen hebt, dan zie je ook dat ik ‘een van de oorzaken’ schrijf. Ik heb nooit beweerd dat het gerommel binnen Nieuw Enkhuizen de enige oorzaak was van de val van de coalitie. Wel een van de belangrijkste en eentje die er uiteindelijk mede toe leidde, dat er voldoende draagvlak was om een motie van wantrouwen tegen Olierook in te kunnen dienen die het ook daadwerkelijk zou halen. In hoeverre die samenvatting van de gebeurtenissen juist is, weten volgens mij alleen de direct betrokkenen. Het enige dat een verslaggever kan doen is achteraf proberen te reconstrueren, want gek genoeg nodigen ze mij nooit in de achterkamertjes van de politiek.

        Like

        1. Duidelijk Paul. Ik heb inmiddels de secretaris gevraagd of hij bij de PvdA wil navragen waarom zij NE belangrijk genoeg vond om haar als een paria te bestempelen waarmee niet viel samen te werken.
         Heeft mogelijk iets te maken met het feit dat de nummers 2 en 3 van de NE kieslijst oud-PvdA raadsleden waren. 🙂

         Like

  2. Dag Chris en Paul,

   Aangaande artikel hebben jullie gelijk.
   Het staat vermeld in het rapport en wij hebben daar een toelichting op gegeven.

   Dank voor jullie reacties

   Like

 2. Chris,
  Ik denk dat heren bedoelen dat Bram van der Pijll in 2016 de fractie Nieuw Enkhuizen verliet en Michel de Jong ultimo 2017 het zelfde deed.

  Like

  1. De grap is, dat terwijl van der Pijll nieuw Enkhuizen verliet, hij de coalitie tot de laatste snik is blijven steunen. De Jong, toen nog lid van NE, ging echter wel mee met de iniatiefnemers voor de motie van wantrouwen (VVD/D66), wat overigens zijn onvervreemdbaar recht was.

   Waar ik op heb willen wijzen is dat de afwijzing door PvdA en CU/SGP niet feiten was gebaseerd, maar op vage onlustgevoelens die bovendien niet meer van toepassing waren.

   Like

 3. Dag Chris,

  Ongeacht dat ik kan concluderen dat je blog op basis van krantenartikel is, en je daarom dezelfde titel geef(niet op feiten gebaseerde meningen) lees ik je teksten graag.

  Zwartwit genomen zou je haast denken dat we op oorlogspad zijn met NE. Daar kan ik mij niet in vinden.
  De conclusie dat NE de schuld van val vorige coalitie evenmin. Ook ik ben nieuw in de raad maar ondanks dat kijk ik terug met een aanvaarde schuld.

  Wat je in een eerdere blog schreef ‘Eerdaags meemaken’ is interesanter.

  (“Het zou mooi zijn als we daar in 2018 nu eens een punt achter zouden zetten, maar dat hangt er van af hoe realistisch de informateur (en zijn lokale partijgenoten) zich opstellen. Wordt het weer zo’n houtje/touwtje oplossing als 4 jaar geleden of komt men nu met een volwassen benadering?”)

  Welke toegevoegde waarde dit krantenartikel heeft na afgelopen dinsdag weet ik niet. Wel kan ik dit voor mij als een leermoment beschouwen.

  Constructief inzetten op ingeslagen weg (ook met NE) is onze insteek. Wat er verder als ruis op de lijn passeerd laten we maar even in het midden.

  Om de schouders op te trekken en denken “hij kletst maar” leek me tekort door de bocht, vandaar bij deze mijn bijdrage.
  Transparant handelen is wel zo eerlijk.

  Like

  1. Arnoud,
   Het rapport van de informateur vermeldt dat PvdA en CU/SGP niet bereid waren om met NE in een coalitie te gaan zitten. Dat is een feit, dat wat mij betreft een nadere toelichting rechtvaardigd.

   Ik heb in het verleden wel eens mijn twijfel uitgespoken over de onderwerpen waarover de krant verslag doet, maar nooit over de betrouwbaarheid van de verslagen zelf. De opvatting dat het slechts een krantenartikel is (en niet op feiten zou zijn gebaseerd) deel ik dan ook niet.

   De krant heeft (op basis van door de informateur verstrekte feiten) de betrokkenen om hun mening gevraagd en dat gepubliceerd. Vervolgens heb ik geconcludeerd, dat die meningen niet gebaseerd waren op feiten.

   Dat neemt niet weg dat ik blij ben met je toelichting op je uitspraken in de krant, want het laatste waar we in Enkhuizen behoefte hebben is nieuw oud zeer dat blijft door etteren. Je wil tot transparant handelen (en de daad bij het woord voegen) verdient wat mij betreft een compliment.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: