Politieke gemakzucht.

Erik
“Opvatting”

Goed, in mijn vorige bericht stelde ik dat het dagelijks bestuur van de SED organisatie een in procenten uitgedrukt recht op teruggave (van besparingen) had omgezet in een (in procenten) even grote verplichting  tot betalen in geval er sprake zou zijn van tekorten.

Staat dat ergens zo geformuleerd? Nee, maar het is de interpretatie van het dagelijks bestuur en haar ambtenaren. Is er een andere interpretatie mogelijk? Uiteraard, maar zolang raadsleden niet de tijd nemen om er over na te denken, blijft de opvatting van het DB (hoe vaag ook geformuleerd) van kracht.

Waar zouden raadsleden over na moeten denken?

Bijvoorbeeld over hoe logisch het is, dat je een onbegrensd nadeel overeenkomt in ruil voor een begrensd voordeel.

Wat bedoel ik met beide begrippen? Welnu, uitgangspunt is de totale (aan de SED overgedragen) loonsom en het aandeel dat de diverse gemeenten daar in hebben.

Stel de totale loonsom is 100. Het aandeel van Enkhuizen is 37 en van Stede Broec en Drechterland respectievelijk 33 en 30.

Besparingen in de loonsom levert Enkhuizen relatief het grootste voordeel op. Men krijgt dan namelijk 37% van de besparing. Echter, dat voordeel is begrensd. De loonsom zal nooit naar 0 dalen. Je mag al blij zijn als hij 10 punten daalt.

Een stijging van de loonsom kent daarentegen geen begrenzing. Door stijging in de hoeveelheid werk zou ze zelfs zo maar kunnen verdubbelen. Het nadeel voor Enkhuizen (als de loonsom stijgt wordt men geacht het grootste deel daarvan voor zijn rekening te nemen) is daardoor onbegrensd.

Volgens de uitleg van Struijlaart afgelopen dinsdag is dat de manier waarop de overeenkomst tussen de drie gemeenten werkt en hoort te werken. Helaas staat dat nergens zo omschreven.

Het is dan ook niet meer dan een “opvatting” die Struijlaart (en zijn collega DB leden uit  Stede Broec en Drechterland) zich eigen hebben gemaakt.  Het is een “opvatting” die op basis van de huidige stand van zaken Enkhuizen ruim 8 ton kost en de gemeenten Drechterland en Stede Broec gezamenlijk ruim 8 ton bespaart.

Is er een alternatief voor de nu gekozen kostenverdeling voor de OOP?

Uiteraard, je kunt er ook voor kiezen de bijdrage voor elke inwoner gelijk te laten zijn.

Wat heeft Struijlaart belet om die keuze te maken? Geen idee. Gemakzucht wellicht? Onvoldoende inzicht in welke verplichtingen er daadwerkelijk zijn aangegaan? Onvoldoende betrokkenheid bij het wel en wee van Enkhuizen?

Eén ding is zeker, tegenover de “opvatting” van Struijlaart laat zich gemakkelijk een andere stellen. Eén die wel oog heeft voor het belang van Enkhuizen.

De instantie die deze andere opvatting naar voren had moeten brengen (zeker nadat daar vanuit de bevolking op was aangedrongen) is de gemeenteraad. Maar die had daar (op 12 december 2017) duidelijk geen zin in. Te veel werk, te ingewikkeld, het is al bijna Kerst, wie zal het zeggen? Als eerder vermeld, dit verzuim kost de inwoners van Enkhuizen 8 ton over de hele planperiode.

En tenslotte is, over minder dan een week, het woord aan de allerhoogste instantie in de gemeente. De kiezer. Die bepaalt namelijk (door middel van verkiezingen) wie er namens hem/haar besluiten mag nemen in de komende 4 jaar.

Zullen dezelfde mensen in de gemeenteraad komen die in december 2017 nalieten om de “opvatting” van Struijlaart aan een gedegen onderzoek te onderwerpen?Dat zou zo maar kunnen en het zou zeker niet de eerste keer zijn dat politieke gemakzucht verder zonder gevolgen blijft.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

7 gedachten over “Politieke gemakzucht.”

 1. Chris, leg ons dan ook uit waarom bestuurlijk fuseren pas in 2022 zou kunnen (dit los van het feit of de afzonderlijke gemeenteraden bereidt zijn om bestuurlijk te willen fuseren).

  Like

  1. De informatie komt van een raadslid dat ik hoog acht, maar die ik nog niet heb kunnen verifiëren. Zijn stelling was dat verkiezingen voor de gefuseerde gemeente niet kort voor of na de reguliere verkiezingen konden plaatsvinden maar in het midden van de zittingsperiode.
   Zelfs als iedereen het morgen met elkaar eens zou worden dan nog zou 2018 onhaalbaar zijn, ergo 2022 de eerste gelegenheid, maar dan moeten we niet veel langer blijven treuzelen. Hij becijferde de totale rijksbijdrage overigens op 22 miljoen. 13 miljoen voor de drie gemeenten gezamenlijk en 3 miljoen per gemeente. Daar wil ik overigens bij aantekenen dat bij fusie er nog maar 1 (en niet langer drie) algemene uitkering wordt uitbetaald en die drie miljoen een soort van overgangsmaatregel is.

   Like

 2. Chris, ik gooi de vraag er toch nog maar een keer in want het antwoord dinsdagavond van de heer Struijlaart was niet helemaal duidelijk voor mij. Hoe interpreteer jij artikel 10.2 i uit het SED-bedrijfsplan:

  Een positief of negatief resultaat tussen de totale vrijval in de drie gemeenten en de exploitatie van de SED-organisatie, zal naar rato van het ingebrachte budget worden verrekend met de individuele gemeenten.

  Like

  1. Frank, de bureaucratische interpretatie van dit artikel zal ongetwijfeld overeenkomen met hetgeen er nu wordt uitgevoerd. De politieke interpretatie is dat deze onschuldig ogende tekst tot een volstrekt onacceptabele uitkomst heeft geleid. Omdat het de kleinste gemeente opzadelt met de hoogste kosten voor wat in wezen een (door niemand voorziene) hersteloperatie is. Waar elke gemeente in gelijke mate baat bij heeft..

   Enerzijds is vrijwel niets van het bedrijfsplan uitgekomen, alleen dit onderdeel dient (ook naar de opvatting van de raad) naar de letter te worden toegepast. De raad was vooraf gewaarschuwd dat het overnemen van dit bureaucratisch advies politieke gevolgen met zich mee zou brengen. In de zin dat de inwoners van Enkhuizen gedwongen zouden worden om 30% meer bij te dragen aan het ontwikkelingsplan dan hun buren in Stede Broec.

   Wat mij betreft gaat het om een bureaucratische uitwas die politiek gecorrigeerd had moeten worden. Dat is niet gebeurd. De raad heeft besloten er geen woord over vuil te maken. Het is nu aan de kiezer om te bepalen hoe zij deze houding moet beoordelen.

   Wat mij betreft hebben in een democratie de gekozen politici (en niet naamloze bureaucraten) het laatste woord. Dus sta op, wees een kerel en verberg je niet achter die naamloze bureaucraten. Want dat is wat er op dit moment door vrijwel alle fracties gebeurd. Men zadelt de Enkhuizers op met een volstrekt overbodige schuld en wast vervolgens de handen in onschuld.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: