Zitten slapen.

ErikGoed, Enkhuizen Vooruit belegt een informatiebijeenkomst aanstaande dinsdagavond, waarin wethouder Struijlaart gaat uitleggen waarom het zo’n goed idee is dat Enkhuizen met 31% van de bevolking van het SED, 37,19% van de kosten van het organisatie ontwikkelingsplan (OOP) voor haar rekening neemt.

Hij kan weinig anders, want het was zijn voorstel om het zo te doen en hij werd daarin gesteund door alle fracties. In weerwil van de oproep van een twintigtal van mijn bloglezers het niet te doen, omdat zijn voorstel neerkwam op een wel heel onevenwichtige kostenverdeling.

Van de informatiebijeenkomst organiserende partij, Enkhuizen Vooruit, hebben zowel de lijsttrekker als de lijstduwer vóór de (door Struijlaart voorgestelde) kostenverdeling gestemd. Ze waren niet de enige, D66, VVD en PvdA stemden ook voor.

Wat houdt de kostenverdeling in? Het komt er op neer dat Enkhuizen met het minste aantal inwoners de grootste bijdrage levert aan de kosten van het ontwikkelingsplan. Als je dat weer uitrekent per inwoner dan dragen Enkhuizers (individueel) al snel 30 % meer bij dan Stede Broecers (individueel).

Als alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren, dan zou dat de gemeente Enkhuizen ongeveer € 830.000,- besparen. Hetzelfde bedrag zou dan door de inwoners van Stede Broec en Drechterland moeten worden bijbetaald boven de overeengekomen regeling.

In het krantenbericht van vrijdag wordt de suggestie gewekt dat men daar in Stede Broec en Drechterland mogelijk niet toe bereid zal zijn. Onzin, het zijn door de bank genomen redelijk verstandige mensen aldaar. Dat het college en de raad van Enkhuizen zo dom zijn geweest zichzelf in de voet te schieten, wil niet zeggen dat men niet open zou staan voor een voorstel waarin alle inwoners van de SED een gelijke bijdrage aan de kosten van het ontwikkelingsplan zouden leveren.

De kern van het probleem wordt gevormd door slordig formuleren en gegoochel met begrippen waarvan niemand precies weet wat ze inhouden. Zoals bijvoorbeeld ambtelijke inzet.

Voordat de SED een feit was gold voor investeringen een verdeelsleutel van 33 1/3 voor elke gemeente. Na de totstandkoming van de SED is geen verdeelsleutel afgesproken voor toekomstige investeringen (die lagen namelijk niet in de lijn der verwachtingen), maar alleen voor toekomstige besparingen.

Daarbij werd afgesproken, dat wie het grootste aandeel in het personeelsbudget leverde ook recht had op het grootste aandeel in de besparingen. Alleen het bedrijfsplan, waarin dat was vastgelegd, is nooit uitgevoerd. De verwachte besparingen zijn nooit opgetreden en het getuigt alleen maar van een enorme gemakzucht, dat dit onderdeel (om overschotten te verdelen) gebruikt is om investeringskosten over de drie gemeenten te verdelen.

En dan het begrip ambtelijke inzet. Enkhuizen heeft bij aanvang van de SED het grootste deel van het personeelsbudget voor haar rekening genomen. Maar wil dat dan zeggen, dat je toekomstige uitbreidingen (waar indertijd niemand rekening mee hield) volgens diezelfde verhoudingen in rekening moet brengen bij de desbetreffende gemeenten?

Met nu dan het absurde gevolg, dat de kleinste gemeente (individueel en gezamenlijk) de grootste bijdrage levert, terwijl er geen enkel bewijs is, dat de nieuw aan te stellen leidinggevenden hun zegenrijke werk in grotere mate voor Enkhuizen zullen verrichten dan voor de andere gemeenten.

Maar goed, Struijlaart gaat dus dinsdag uitleggen waarom dat allemaal prima de luxe is. Organisator “Enkhuizen Vooruit” nodigt alle partijen uit om ook aanwezig te zijn en ik hoop daar eerlijk gezegd ook op. De belangen zijn namelijk tamelijk groot.

Heronderhandelingen over de door Enkhuizen te leveren bijdrage hebben namelijk alleen maar zin als de groep voorstanders aanzienlijk is en daar zou volgens mij ook de SP bij moeten horen. Maar zoals het er tot dusver uitziet hebben ze er weinig zin in.

Liever zadelen ze Enkhuizen op met een volstrekt onnodige schuld van € 830.000,-, dan dat ze bereid zijn te erkennen dat ze op 12 december 2017, net als alle anderen, hebben zitten slapen.

Het jammere van die partij (SP) is, dat ze nooit hun ongelijk kunnen erkennen en ze alles wantrouwen wat ze niet zelf hebben bedacht. Ze hebben het toch zo verschrikkelijk goed voor met Enkhuizen? Dan zou je toch denken, dat ook zij zich sterk zouden maken voor een gelijke behandeling van de Enkhuizers.

Maar nee, dan is het belangrijker dat je niet toegeeft dat je een eerdere overeenkomst volledig verkeerd hebt geïnterpreteerd.

In plaats daarvan gaan ze bij de SP een beetje sikkeneuren over de onafhankelijkheid van Struijlaart. Of hij wel, of niet, in bed ligt bij Enkhuizen Vooruit zal me een zorg zijn. Het enige wat me wat kan schelen is, dat we ons geen poot laten uitrukken vanwege een gemakzuchtige houding van onze raadsleden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: