Evenement

EV!Als alles goed gaat krijg ik nog voor de verkiezingen een zogenaamde “smart” phone.

Afdankertje van mijn zoon, die van zijn werkgever een recenter exemplaar heeft gekregen. Met als direct gevolg dat de geneugten van Facebook en What’s app ook voor mij binnen direct handbereik zijn gekomen. Een moment dat ik met angst en beven tegemoet zie.

En omdat Facebook niet onder direct handbereik zat was me een door Enkhuizen Vooruit georganiseerd evenement op 13 maart nog niet opgevallen. Plaats van samenkomst Tussen twee Havens 9 (boven).

Evenement details,

Uitnodiging voor openbare informatieavond:
Oneerlijke verdeling SED-gelden…waar of niet waar… en valt er echt wat terug te halen?
Draagt Enkhuizen werkelijk teveel bij in de SED-kosten? Zijn er echt mogelijkheden om een aanzienlijk bedrag terug te vragen of is dit slechts ‘wishful thinking’? Tekst en uitleg van wethouder Struijlaart* en ruimte voor discussie. Als Voor Enkhuizen/Enkhuizen Vooruit! scheppen wij graag duidelijkheid hierover!

*wethouder Struijlaart is niet gelieerd aan Voor Enkhuizen/Enkhuizen Vooruit!
en verleent zijn onpartijdige medewerking op basis van het zakelijke college waarin hij opereert.

Nu wil ik niet op alle slakken zout leggen, maar wethouder Struijlaart is zeker niet onpartijdig. Hij stond op de kandidatenlijst voor de Tweede Kamer verkiezingen van de VVD en behoorde tot de groep prominente VVD leden die tijdelijk zonder werk zaten, maar er toch wat bij willen doen zoals bijvoorbeeld Fred Teeven. In afwachting op betere tijden klust die er wat bij als buschauffeur, terwijl vriend Struijlaart (namens Enkhuizen) er wat bijklust in de SED organisatie.

In zijn hoedanigheid van bijklusser in de SED organisatie heeft hij een regeling voorgesteld en aanbevolen die bij nadere beschouwing nogal wat nadelen voor Enkhuizen bevat.

Zo is de Enkhuizer bijdrage aan die regeling € 830.000,- hoger dan op grond van haar inwonertal valt te rechtvaardigen.

Hij heeft er dan ook alle belang bij dat de geloofwaardigheid van “zijn” regeling, (die met de kleinst mogelijke meerderheid door de raad is goedgekeurd), niet verder wordt aangetast.

Let wel, theoretisch kunnen er argumenten zijn die rechtvaardigen dat Enkhuizen meer moet betalen dan op grond van haar inwoneraantal valt te rechtvaardigen. Echter, tot dusver zijn die nog niet naar voren gebracht en ik denk ook niet, dat ze er in dit geval zijn. Wat wel naar voren zijn gebracht zijn drogredenen, die heel eenvoudig weerlegd kunnen worden, maar niet iedereen is bereid om daar moeite voor te doen.

Er van uitgaande, dat de gemiddelde kiezer er toch geen zin in heeft zich te verdiepen in de financiële achtergronden van een bepaalde regeling, hebben alle zittende partijen zich bij de gang van zaken neergelegd. Alleen Nieuw Enkhuizen heeft zich tot doel gesteld de bestaande regeling ongedaan te maken en het teveel toegezegde terug te vragen.

Wat geldt voor de zogenaamde objectiviteit van Struijlaart, geldt natuurlijk ook voor de “objectieve”  doelstelling van Enkhuizen Vooruit om helderheid te willen verschaffen. Zowel hun lijsttrekker als lijstduwer hebben voor de regeling gestemd. Wat zij van Struijlaart willen horen is dat ze destijds de juiste keuze hebben gemaakt.

Namelijk, volgens het algemeen geleden principe, dat wij (van WC eend) het gebruik van WC eend producten van harte kunnen aanbevelen.

Kortom een evenement dat weinig verrassingen zal opleveren. Om de boel toch een beetje spannender te maken heb ik me aangemeld zodat er inmiddels twee deelnemers bekend zijn. De secretaris van Enkhuizen vooruit, Frank van Gangelen en ik zei de gek.  Of dat voldoende is om wethouder Struijlaart uit te laten rukken weet ik niet maar we zullen zien.

Bij nader inzien kon het best wel eens een leuke avond worden, dus ik zou zeggen ‘komt allen in grote getale’. En laten we hopen dat dat ook de pers aanwezig is, zodat het onderwerp de aandacht krijgt die het verdient.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

16 gedachten over “Evenement”

  1. Ik had het over geneugten die binnen handbereik komen. Met mijn huidige telefoon, een 15 jaar oud Nokia model, kan ik alleen bellen en gebeld worden.

   Like

 1. Pim, je maakt er een woordspelletje van. Een semantisch iets. Door te zeggen dat alle andere partijen zich er bij neerleggen suggereer je dat alle andere partijen, behalve NE, hier voorgestemd hebben. Je zegt het niet letterlijk, maar suggereert het zo wel. Dat maakt er semantiek van in plaats van verslaggeving.

  De werkelijkheid is dat er partijen zijn die tegen die dit raadsvoorstel gestemd hebben, daar is o.a. HEA er één van. Dat die partijen niet genoemd hebben waar jij het over hebt heeft voor iedere partij een andere onderbouwing.
  Voor HEA is de onderbouwing van de tegenstem geweest dat we voor fuseren van de SED-gemeentes zijn. Dan speelt dat betalen geen rol in de argumentatie omdat we eenvoudigweg sowieso tegen een ambtelijke fusie an sich zijn en voor een bestuurlijke fusie. Bij een bestuurlijke fusie speelt die 8 ton geen enkele rol omdat dit item dan niet bestaat.

  Als ik voor het voorstel gestemd zou hebben met een amendement tegen die 8 ton, zou ik dus voor een ambtelijke fusie gestemd hebben: iets waar ik tegen ben.

  Wat wél een feitelijk iets is, is dat Nieuw Enkhuizen voor deze ambtelijke fusie heeft gestemd. Erger nog, zelfs één van de coalitiepartijen was die deze constructie in elkaar gezet hebben: SP, Nieuw Enkhuizen, CU/SGP en CDA. Degenen die nu ineens afstand nemen en/of kritiek leveren op deze constructie.

  Like

  1. Hans, toen je op 28 januari een stuk op je blog publiceerde over de mogelijkheden van een fusie tussen de 3 gemeenten heb dat een volwassen en realistisch stuk genoemd. Ik zag dat je inmiddels weer een nieuw stuk hebt gepubliceerd. Ik heb er vluchtig naar gekeken, maar zou me heel erg verbazen als ik daar onoverkomelijke bezwaren in zou tegenkomen. Dus als het over fuseren gaat zijn we het waarschijnlijk eens.

   Maar hier was niet fuseren, maar investeren aan de orde. Jou standpunt daarin is kennelijk, zolang er niet gefuseerd wordt investeren we ook niets. Dat is een strak standpunt, daar heb je het volste recht toe, alleen het is niet mijn standpunt.

   Dus ik ben geen warm voorstander van een ambtelijke fusie, prefereer een bestuurlijke, maar tegelijkertijd wens ik de ambtelijke organisatie (waarvan ook Enkhuizen afhankelijk is) niet de middelen te onthouden die haar in staat stelt zich verder te ontwikkelen. (Totdat de bestuurlijke fusie een feit is geworden)

   Daarnaast heb ik als privé persoon (en blogschrijver) een evenwichtiger kostenverdeling van het SED ontwikkelingsplan bepleit. Wat geen succes heeft opgeleverd. Ik heb vervolgens bestuur en leden van Nieuw Enkhuizen er van kunnen overtuigen dat er een evenwichtiger kostenverdeling niet alleen wenselijk, maar ook realiseerbaar is. Vanaf dat moment is dat een belangrijk campagne onderdeel voor NE geworden.

   Getuige ook haar slogan. Stem Nieuw Enkhuizen en bespaar 830.000,-.

   Nu begrijp ik, dat om te realiseren wat NE wil realiseren ze medestanders nodig heeft en dat die medestanders zich waarschijnlijk eerder bevinden in de kringen die op 12 december “nee” gestemd hebben, dan in de kringen die toen volmondig “ja” hebben gestemd (D66, VVD, PvdA, en EV!) Maar dat is iets waar ik me geen zorgen over hoeft te maken. Het is aan de fractie om na de verkiezingen medestanders te zoeken.

   Like

  2. Hans,
   Het college ,met inderdaad ook een CDA wethouder, heeft de ambtelijke fusie gesteund. Alleen de CDA fractie voorzag al deze problemen en heeft toen als enige fractie tegen de ambtelijke fusie gestemd. Waarvan akte.

   Like

   1. Ok Jur, prima aanvulling. In de preambule van het raadsvoorstel stond nadrukkelijk dat een ambtelijke fusie geen opmaat was voor een bestuurlijke fusie, terwijl Hans zegt dat hij die verwachting wel had uitgesproken en dat Baas daarbij bevestigend had geknikt.

    En dan nu jij met de mededeling dat, (behouden de CDA-fractie) iedereen instemde met de ambtelijke fusie. Zelf weet ik niet meer wat ik er van vond. Ik was nooit tegen een fusie en ik vond dit maar een halfbakken oplossing veronderstel ik.

    Overigen is het nog maar de vraag of de ambtelijke fusie in haar huidige vorm nog levensvatbaar is nu elke gemeente verplicht is btw te betalen over de adviezen die SED haar geeft. Je kon nog wel eens heel erg je gelijk krijgen.

    Like

    1. Wij hebben bij de laatste behandeling in de raad over geld vrijmaken voor die ambtelijke fusie tegengestemd hoor, in alle opzichten.

     Bij de opmaat naar die ambtelijke fusie, dat was in 2014 meen ik, hebben wij zoals ik al eerder inderdaad hier laatst gemeld heb, ingestemd met die ambtelijke fusie met de opmerking dat dit door ons beschouwd werd als de aanloop naar een bestuurlijke fusie. Burrie Baas bevestigde dat. Deze insteek was voor ons destijds dan ook de enige reden om in te stemmen.

     Nu, na alle mislukkingen door inefficiënt handelen van mensen niet genoeg verstand of ervaring hadden wat betreft reorganisaties, gaat er een hoop extra geld heen om de boel weer op te krikken met als doel slechts die ambtelijke fusie en geen daaropvolgende bestuurlijke fusie.
     Daar zijn wij zéér tegen en daarom hebben we een paar maanden terug ook heel duidelijk een “Nee” laten horen, wij stemden tegen.

     Wat nu gebeurt is niet in het belang van Enkhuizen, noch van Stede Broec, noch van Drechterland. Integendeel zelfs, daarvan ben ik overtuigd.

     De uitgebreide visie op bestuurlijke fusie heb ik gisteren in 7 punten verwoord, hier: http://www.heaenkhuizen.nl/over-gemeentelijke-fusie-van-enkhuizen-stede-broec-en-drechterland-7-punten/

     Like

     1. Hans, omwille van de zuiverheid. Je hebt afgelopen december niet over het vrijmaken van geld voor een ambtelijke fusie gestemd. Die fusie is namelijk al drie jaar lang een feit. Je hebt gestemd over het beschikbaar maken van geld voor de verdere ontwikkeling van de organisatie (die als gevolg van de fusie drie jaar geleden is ontstaan) de GR-SED.

      Je had kunnen voorstellen de GR-SED te ontbinden, omdat er geen zicht op is dat ze ooit zal voldoen aan de eisen die je bij haar oprichting hebt gesteld (opmaat voor een ambtelijke fusie) maar dat heb je ook niet gedaan.

      De vier partijen die tegen de financiering hebben gestemd hadden allemaal hun eigen motieven, maar geen daarvan luidde dat het aandeel van Enkhuizen onevenredig groot was.

      Like

  3. Mooie bak, Hans! Een ambtelijke fusie die efficiënt zou zijn en geld zou besparen, daar zou elke burger vóór zijn. Maar als dan blijkt dat het een puinhoop is geworden en er dan ineens 13 miljoen voor nodig hebben om er wat van te maken, is heel andere koek.
   Meerdere gemeenteraadsleden van Enkhuizen menen te weten dat Stede Broec en Drechterland al 15 jaar lang geen bestuurlijke fusie willen. (luister de raadsvergadering van 12 december nog maar eens af)
   CDA Stede Broec komt daar recentelijk in de krant openlijk voor uit. Dus als burger van Enkhuizen denk je dan: waarom zouden wij per inwoner meer moeten betalen dan de inwoners van Stede Broec en Drechterland?
   Kijk eens naar de begroting van Enkhuizen voor 2018, dan besef je wat je met 830.000 euro (die je onterecht teveel betaalt) zou kunnen doen!

   Like

   1. Hai Dick!

    Gezien al het geld dat nu in die ambtelijke fusie gestoken wordt, náást het geld dat er al ingestoken is en wat het al extra gekost heeft aan inefficiënties naar burgers toe, is het maar de vraag of deze ambtelijke fusie ooit zal gaan opbrengen wat er gezegd werd dat het zou gaan opbrengen.
    Dan gaat het niet alleen om meer betalen, maar sowieso om iets betalen dat mogelijk geen meerwaarde heeft.

    Like

 2. met de vvd en d66 kun je niet praten alleen ja knikken en heel hoog springen ,en zoals altijd mooi zitten en pootjes geven ,wel op het goede moment anders krijg je geen koekje

  Like

 3. Wellicht een mooie gelegenheid voor Jaap en Jannie om in discussie te gaan! Hangen we voor dat moment even een WEEFF vlag op.

  Like

    1. Dom, dom dom, dat ik dat niet door had. Vandaar die WEEFF vlag. Nadat ze het referendum hebben afgeschaft wil D66 kennelijk ook het debatteren tussen mensen met verschillende opvattingen afschaffen.
     Tenzij dit onder toezicht gebeurd van een gewichtig persoon dat lid is van hun partij.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: