Heroverwegen

Zwijgen
Doodzwijgen

Op 4 december 2017 schreef ik een column genaamd “Piepelen”, waarin ik betoogde dat de raad op het punt stond om akkoord te gaan met het voorstel om Enkhuizen (31% van de aantal inwoners van het SED grondgebied) 37% te laten betalen voor de kosten van verdere ontwikkeling van de ambtelijke organisatie.

Met als gevolg dat de inwoners van Enkhuizen 30% meer zouden betalen dan de inwoners van Stede Broec.

Omdat tot op dat moment geen enkele raadsfractie bezwaar had aangetekend vroeg ik lezers om een kopie van die column aan de fractievoorzitters te sturen. Opdat ze zouden worden wakker geschud.

Ongeveer twintig van mijn lezers gaven aan mijn verzoek gehoor, zodat elke fractievoorzitter twintig keer dezelfde column kreeg toegestuurd. Geen van hen kan dus  zeggen dat hij/zij niet wist wat er speelde of niet was gewaarschuwd.

Tijdens de raadsvergadering van 12 december wijdde alleen Rob van Reijswoud (VVD) een paar woorden aan mijn actie. De overige 8 zwegen de actie dood. Zoals bijna alles wat ik in het verleden naar voren heb gebracht werd doodgezwegen. Ik ben slechts een onbetekenende Paljas, wiens opvattingen er verder niet toe doen.

De raad splitste zich in twee min of meer gelijke delen. Het ene deel wilde meteen al akkoord gaan met hele bedrag (ruim 4 miljoen). Het andere deel zag meer in een gefaseerde goedkeuring.

Tijdens de voorgaande vergadering hadden (wegens afwezigheid van Stella Quasten) de stemmen gestaakt. Stella bleek het eens te zijn met degenen die het totale bedrag in één keer wilde goedkeuren en daarmee was dat pleit beslecht.

De voorstemmers waren D66, VVD, PvdA en 3 lokalen. Te weten van der Pijll, Michel de Jong en Stella Quasten. De twee laatsten maken inmiddels deel uit van Voor Enkhuizen (of Enkhuizen Vooruit).

De voorstemmers verklaren hun stem met een beroep op een eerder besluit over een verdeelsleutel. Wat ze daarbij uit het oog verliezen is, dat die verdeelsleutel ontworpen was om overschotten terug te betalen. Voor investeringen gold tot aan 2015 een geheel andere verdeelsleutel, namelijk 33,3%.

Mijn opvatting is, dat vanaf 1-1-2015 investeringen in de ambtelijke organisatie op basis van het aantal inwoners dient te geschieden en niet langer op basis van 33,3%. Omdat investeren in een gemeenschappelijke organisatie ook een gemeenschappelijk belang is. Waaraan elke inwoner van de SED gemeenten een gelijke bijdrage dient te leveren.

Dat is een standpunt, dat ik bereid ben om tot bloedens toe te verdedigen. Niet omdat ik vind dat Enkhuizen een bijzonder voordeel verdient, maar omdat ik vind dat Enkhuizers een gelijke behandeling verdienen.

Maar je kunt natuurlijk ook een ander standpunt innemen. Zoals het college doet voor wat betreft het uitvoeringsplan voor de schuldhulpverlening.

Dorus
Klakkeloos

Het college meent (ongetwijfeld op basis van ambtelijk advies) dat 45% van de kosten van dit uitvoeringsplan voor rekening van Enkhuizen dient te komen. Wat gebaseerd is (vermoed ik) op het volume aan bijstandsuitkeringen.

Echter ik ben zelf vrijwilliger in de schuldhulpverlening en weet daarom dat een groot aantal mensen met schulden gewoon werken en niet in de Werksaam statistieken zijn terug te vinden.

Kortom, opnieuw een voorbeeld van gemakzuchtig redeneren door de ambtelijke organisatie, dat klakkeloos wordt overgenomen door het college.

Kennelijk is de SED mentaliteit er een van, ieder voor zich en God voor ons allen.

Tijdens de commissievergadering heeft geen enkele partij gewezen op het grote aandeel in de kosten voor de gemeente Enkhuizen, maar dat wil niet zeggen dat het ook niet zal gebeuren tijdens de raadsvergadering, die morgenavond plaatsvindt.

Ik ben dan ook reuze benieuwd of een meerderheid van de raad opnieuw bereid is om het college te volgen.  Zoals ze dat ook deed op 12 december, waardoor (als er niets verandert) Enkhuizen € 800.000,- meer bijdraagt aan de ontwikkeling van de ambtelijke organisatie dan er (op grond van het aantal inwoners) valt te rechtvaardigen.

Maar wellicht is de raad bereid om haar standpunt (aangaande verdeelsleutels) te heroverwegen. Waarbij ik uiteraard ook benieuwd ben naar de argumenten, die de raadsleden daarvoor zullen gaan aanvoeren.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: