Principiële stellingname.

stella3
Weinig principieel

Tijdens de raadsvergadering van gisteravond stond een niet onbelangrijk principe ter discussie.

Namelijk, in hoeverre worden de kosten van de herstructurering van de ambtelijke organisatie (ondergebracht in de SED) gelijkelijk verdeeld onder de inwoners van het SED gebied.

Volgens het bestaande voorstel zouden de inwoners van Enkhuizen 30% meer bijdragen dan de inwoners van Stede Broec. Enkhuizen € 260.- per inwoner en StedeBroec € 199,- en Drechterland € 220,-.

Dank zij de doordachte inbreng van Stella Quasten is de uitslag uiteindelijk toch nog Enkhuizen 0 Buurgemeenten 1 geworden.

Deze gulheid van de raad ten opzichte van onze buurgemeenten is opmerkelijk omdat die in krantenartikelen al hebben laten doorschemeren dat ze eigenlijk niets met ons van doen willen hebben, anders dan dat wij procentueel het meeste dienen bij te dragen aan de ambtelijke organisatie.

Waarom? Omdat we bij de opstart van GR-SED de meeste ambtenaren hebben ingebracht. Enkhuizen heeft een havendienst die beide andere gemeenten niet hebben, terwijl die weer een buitendienst hebben die Enkhuizen weer niet heeft, maar hoe dan ook we hebben de meeste salariskosten “ingebracht.”

Dat “inbrengen” van salariskosten houdt trouwens niets anders in dan dat Enkhuizen de salariskosten van haar voormalige werknemers overmaakt naar GR-SED, zodat die (als de nieuwe werkgever) haar zojuist in dienst getreden personeel kan betalen.

Van de totale salariskosten van bij de oprichting van de SED was 38 % voor rekening van Enkhuizen, terwijl Stede Broec en Drechterland ieder 31 % voor hun rekening namen.

Vervolgens hebben onze enigszins zwakbegaafde bestuurders afgesproken, dat die beginverhouding zich gedurende de daaropvolgende 5 jaar niet mocht wijzigen.

Kortom, als een leidinggevende van de SED toch niet zo briljant bevonden werd dan ons was voorgehouden en er een nieuwe moest worden aangetrokken, dan diende 38% van zijn salariskosten te worden opgebracht door Enkhuizen.

En hoewel de nieuwe werknemer zijn werk deed ten voordele van alle aangesloten gemeenten, werden zijn salariskosten niet gelijkelijk over alle gemeenten verdeeld, maar diende Enkhuizen het meeste bij te dragen. Naar ik aanneem als straf voor het feit dat zij ooit haar havendienst en stadsbeiaardier had ondergebracht bij de SED.

Hoewel Enkhuizen de kosten van de havendienst en stadsbeiaardier volledig voor eigen rekening neemt, maakt de aanwezigheid van beiden, dat het aandeel van Enkhuizen in de salariskosten hoger is dan de andere twee gemeenten.  En dat aandeel hebben de rekenmeesters van de SED heilig verklaard.

Dezelfde rekenmeesters die het eerste jaar een overschot van 1,4 miljoen voorspelden, (wat nooit werd gerealiseerd) en die nu weer berekend hebben dat er 13,4 miljoen bij moet wil het SED ooit naar behoren kunnen functioneren.

Ik denk niet dat naast het kliekje plucheklevers in de Breedstraat er ook maar iemand te vinden zal zijn die de door de SED rekenmeesters gehanteerde logica serieus neemt en blindelings vertrouwt op hun rekenkwaliteiten.

Omdat je de havendienst hebt overgedragen aan de SED, moet je meer betalen aan extra scholing voor leidinggevenden en aan salariskosten voor nieuwe leidinggevenden.

Maar goed, iedereen bleef bij zijn eerder ingenomen standpunt, zodat de stem van Stella de doorslag gaf. Ze had er, net als al die andere plucheklevers, weinig moeite mee dat de inwoners van Enkhuizen meer moesten bijdragen aan de reconstructie van GR-SED dan de inwoners van de overige twee gemeenten.

Maar goed, een principiële stellingname is toch al nooit haar sterkste punt geweest.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Principiële stellingname.”

  1. Pim, dit ongeveer hetzelfde bij de begraafplaats”, wettelijk verplicht het hebben van een begraafplaats of een bijdrage geven wanneer er geen begraafplaats in eigen gemeentegrond aan de buurgemeente”. Maar een burger die zijn dierbare laat begraven moet ook een bijdrage geven aan het instand houden van een gemeentelijk bestuursapparaat. In 1996 werd de gemeenteraad reeds op de hoogte gebracht via een rapport van VB advies dat je nooit kostendekkend kan werken als begraafplaats op het moment dat de gemeente bepaald welke kosten er aan een begraafplaats toegekend worden. En dat vind nu plaats bij de SED. De leiding bepaalt welke kosten nodig zijn en de raad slikt dat gewoon. En de burger betaald wel want de burger gaat niet verhuizen. Te gek voor woorden dat al die leidinggevenden niet in staat zijn om een organisatie op poten te zetten maar wel de gemeenteraden laten betalen voor hun voortdurende belofte “Het wordt beter in de toekomst”.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: