Toedekken

verzwijgenDe krant van zaterdag 2 september bevatte een paginagroot artikel, verluchtigd met de tevreden lachende portretten van de burgemeesters Wortelboer (StedeBroec) en Pijl (Drechteland).

Bovenaan de pagina stond een foto van burgemeester Baas, die een sneetje brood te lijf ging tijden het kinderontbijt. Het artikel heette “De prijs van het aparte besturen”, maar verschafte daar verder weinig duidelijkheid over.

Wel vermeldde het artikel de bedragen die de diverse gemeenten bijdroegen aan het herstructureren van de GR-SED. Het totale bedrag was volgens de krant 12.2 miljoen. Waarvan er 4.8 miljoen door Enkhuizen diende te worden betaald, 4,3 miljoen door StedeBroec en 4,1 miljoen door Drechterland. Hoe de krant aan die cijfers is gekomen weet ik niet. Als ik de in het raadsvoorstel genoemde bedragen optel, dan kom ik alleen voor Enkhuizen op bijna 5 miljoen. Maar goed, wat mij betreft deden de exacte cijfers er op dat moment niet zo toe, maar ging het me om het grote verhaal.

Mijn aanvankelijke vraag was dan ook, hoe is het mogelijk, dat de gemeente met het minste aantal inwoners de grootste bijdrage moet leveren? Ik denk dat dit een legitieme vraag is die ik als inwoner van Enkhuizen mag stellen en dat die vraag een antwoord verdient van hen die de regeling hebben getroffen.

Ik stel vast, dat op één raadslid na (Hans Langbroek), de voltallige raad van Enkhuizen zich ook nu weer gedraagt zoals ze zich de afgelopen 8 jaar heeft gedragen. Namelijk net doen alsof ik gekke Henkie ben en net doen of ze het niet gelezen hebben.

En tegelijkertijd maar huilen dat het zo jammer is dat de burgers zich niet betrokken voelen bij het stadsbestuur.

Maar die betrokkenheid  mag zich natuurlijk alleen maar manifesteren in  serviel gedrag, dat ze zelf ook altijd ten toon spreiden ten opzichte van de ambtelijke organisatie.

Als die een begroting of de jaarrekening presenteert zijn de lofprijzingen niet van de lucht. Van ons wordt verwacht dat we elke natte wind die door de raad wordt gelaten met gejuich begroeten. Zo niet dan ben je negatief en word je genegeerd.

Maar terug naar de vraag: hoe kan het dat de kleinste gemeente de zwaarste lasten krijgt opgelegd? Het stilzwijgen is veelzeggend. De raadsleden, die tijdens deze periode het voorstel hebben goedgekeurd, weten het zelf ook niet. Het is zeker niet de eerste keer dat deze raad instemt met iets waar men de strekking nauwelijks van begrijpt.

Voor zover ik het begrijp, was de verdeelsleutel bedoeld om overschotten (als gevolg van gerealiseerde besparingen) onder de 3 gemeenten te verdelen. Het is nooit bedoeld geweest als sleutel waarmee het aandeel in de kosten diende te worden berekend. Helaas is er nooit sprake geweest van besparingen en alleen maar van extra kosten en is de verdeelsleutel daar ten onrechte voor gebruikt. Met als gevolg een onevenredig zware doorbelasting van de extra kosten voor Enkhuizen.

Dat had de namens Enkhuizen optredende wethouder zich moeten realiseren. Dat hadden de raadsleden die zitting hebben in de klankbordgroep zich moeten realiseren. Maar men zit daar alleen om het eigen ego te strelen en niet om te waken over de belangen van de Enkhuizers.

En tot slot de krant, die zijn oren laat hangen naar de opvattingen van de autoriteiten. In plaats van zaken bloot te leggen, dekt men zaken toe. In dit geval, het feit  dat inwoners van Enkhuizen zwaarder belast worden voor de kosten van het ambtelijk apparaat dan inwoners van andere deelnemende gemeenten. Opdat het verzet daartegen zich niet verder uitbreidt, maar beperkt blijft tot de lezers van mijn blog.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Toedekken”

  1. Het is duidelijk dat SED een grote flop is geworden. Nu weer een andere Topman!!. Uit Zaanstad!! Weer een in stromer welke niets te doen had waarschijnlijk. De wethouder S zal hem wel ”goed kennen”. Zonder blikken of blozen wordt die raden binnen SED vakkundig een oor aangenaaid. Reus, Baas , V,D Berg .

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: