Te vroeg gejuicht?

baas-en-krant
Krant en autoriteit in één beeld

Gisteren stelde ik, dat mede dank zij Uw inspanningen politiek en pers zouden zijn wakker geschud. Heb ik te vroeg gejuicht? In de krant van vrijdag alleen het “nieuws” dat Hans Langbroek een motie (vreemd aan de orde van de dag) heeft ingediend ter behandeling (als de tijd het toelaat) in de raadsvergadering van 12 december.

Geen verstandige keuze vind ik, omdat daardoor een aanzienlijk deel van de Enkhuizer bevolking de kennis wordt onthouden, dat het de bedoeling is om Enkhuizers 30% meer te laten bijdragen aan de hersteloperatie van de GR-SED dan de StedeBroecers.

Ondertussen zijn de (in de raad vertegenwoordigde) partijen koortsachtig bezig met het bedenken van argumenten waarmee zij hun nalatigheid denken te kunnen goedpraten. Zodra men meent die gevonden te hebben zal de Enkhuizer Krant daar ongetwijfeld heel veel aandacht aan besteden.

Het raadsvoorstel vermeldt, dat de bijdrage van Enkhuizen 37% van het te investeren  bedrag is, terwijl maar 31% van de inwoners van de SED in Enkhuizen woont. Waarom 31% van de bevolking 37% van de kosten moet betalen valt niet uit te leggen.

De 6% die Enkhuizers geacht worden meer te betalen dan op grond van hun inwonertal gerechtvaardigd is, komt ongeveer neer op 8 ton. Dat wil zeggen Enkhuizen ongeveer 8 ton minder zou hebben hoeven te betalen als onze volksvertegenwoordigers wat meer hadden opgelet.

Het had natuurlijk nooit kunnen gebeuren als wethouder Struijlaart beter bij de les was geweest. Maar niet alleen hij draagt de verantwoording. Wat te denken van de leden van de klankbordgroep. Een aantal van hen loopt het liefst permanent naast zijn schoenen  om te demonstreren hoe gewichtig en belangrijk men wel niet is.

Ook zij hebben zitten slapen tijdens elk overleg waar ze bij betrokken zijn geweest.

Maar hoe koortsachtig men ook met elkaar overlegt, niet weg te poetsen valt, dat men de Enkhuizer belangen door pure gemakzucht verwaarloost heeft.

Dan neemt niet weg, dat de politiek eenvoudig kan concluderen, dat haar niets te verwijten valt en de Enkhuizer Krant er dan weer als de kippen bij is om daar verslag van te doen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

9 gedachten over “Te vroeg gejuicht?”

 1. Ik heb nog in geen van de artikelen gelezen dat Enkhuizen veruit de armste gemeente is van de drie. Als het echt zo is dat het 199/210/260 is, moet dat per inwoner uit een jaarsalaris (gezinsinkomen) van respectievelijk 34.800/37.600 en 32.700 worden betaald. Dan zijn we wel dubbel genaaid. De armste gemeente die veruit het meest betaald.

  Stella had een stukje op haar Facebook staan dat ook rekening gehouden werd met verplichtingen die in het verleden aangegaan zijn, zoals ‘luxere’ (particuliere) onderhoudsbedrijven.

  Lekker dan. Ondertussen merk ik dit jaar aanzienlijk minder onderhoud aan mijn (toeristische) buurtje. Eerst kwam de RAVO twee keer per week, nu eens in de twee maanden.

  Like

  1. Eerst even de officiële cijfers. De exploitatiekosten van de GR-SED worden (in hele procenten) voor 38% gedekt door Enkhuizen en 31% door Drechterland en Stede Broec.

   Ik heb de opmerking van Stella gelezen. Ik ben blij dat ze begrijpt waar ze het over heeft, ik kan er geen chocolade van maken. Ik heb niet eens geprobeerd het bedrijfsplan te begrijpen, wat ik wel weet is dat veel van de aannames die er in staan uiteindelijk niet zijn uitgekomen.

   Wat jij omschrijft als “luxere” onderhoudsbedrijven waren in werkelijkheid bedoeld als besparingen. Anders dan Drechterland en StedeBroec heeft Enkhuizen het gemeentelijke onderhoud in handen gegeven van derden. Hoeveel daarmee uiteindelijk werd bespaard heeft niemand ooit uit kunnen leggen.

   Like

   1. Zowel Christian Bokhove alswel ikzelf, plus wij samen ook eens, hebben meermaals gevraagd naar hoeveel voordeel er is behaald met het afstoten van de Buitendienst. Nooit is er een antwoord gegeven dat daadwerkelijk onderbouwd kon zeggen hoeveel dat was.

    Later, toen Christian weg was, heb ik de SP nooit meer mee gekregen in deze kritische maar terechte vraagstelling, omdat ze toen in het college zat. Zelfs heb ik getracht er via de raad de Rekenkamercommissie op te zetten, maar daar stemde een raadsmeerderheid (ja, ook de SP), tegen. Daarom zullen we nooit weten hoeveel het voordeel/nadeel is dat gerealiseerd is met afstoten van de Buitendienst, behalve dat de frictiekosten tonnen meer waren dan vooraf gezegd is (uit mijn hoofd gezegd: 5 ton).
    Ook de bij de afstoting behorende verkoop van de gemeentewerf is nooit gerealiseerd. Mijn vragen bij de afgelopen begrotingen hoeveel invloed dat in positieve of negatieve zin gehad heeft (er zijn nu wél onderhoudskosten etc, en geen baten uit vangen van de waarde van dat complex in cash) werden altijd beantwoord met dat dit totaal géén invloed op die begroting gehad heeft…
    Ja, ook onder SP-bewind is dit gezegd.

    Zo ziet men maar, de politiek in Enkhuizen draait voor een belangrijk deel op partijbelangen behartigen.

    Like

 2. Hai, hier de vraag die ik stelde en daaronder het antwoord.

  Vraag:
  Waarom betaalt betaalt StedeBroec € 199,-. Drechterland € 210,- en Enkhuizen € 260,- per inwoner? Enkhuizen is qua inwonertal het kleinst, doch betaalt het grootste deel van het totaalbedrag.

  Antwoord:
  De kosten per inwoner zijn gerelateerd aan de verdeelsleutel voor de exploitatie van de SED organisatie. De verdeelsleutel is conform het bedrijfsplan gebaseerd op de ingebrachte taken en formatie vanuit de latende gemeenten van de SED.

  Kostenverdeelsleutel SED-organisatie:

  Gemeente Verdeelsleutel
  Stede Broec 31,35 %
  Enkhuizen 37,94 %
  Drechterland 30,71 %
  ————-
  Totaal 100,00 %

  Like

  1. Hallo Hans, hartelijk bedankt voor de informatie. Ik mag aannemen dat over deze verdeelsleutel ooit eens een raadsbesluit is genomen, misschien zinnig om te vragen wanneer dat is geweest?

   Dat de verdeelsleutel conform een bedrijfsplan is, waarvan inmiddels is komen vast te staan dat het niet werkt, zou wat bij betreft reden zijn om eens nader naar die ooit overeengekomen verdeelsleutel te kijken. Maar dat is kennelijk niet gebeurd.

   Niet door de wethouder, (lid van het DB) maar ook niet door de klankbordgroep. We horen dinsdagavond wel waarom dat is en of D66, VVD, PvdA, NE en van der Pijll bij hun opvatting blijven dat Enkhuizen de regeling (in haar bestaande form) moeten aangaan.

   Overigens is me ook meteen duidelijk geworden waarom Drechterland en StedeBroec niets voor een bestuurlijk fusie voelen en waarom wethouder Slagter van StedeBroec zei, dat als StedeBroec zelfstandig was gebleven de kosten (voor StedeBroec) hoger zouden zijn geweest. 😉

   Like

    1. Niets tegengekomen dat wijst op een 38%-31%-31% verdeelsleutel. Alle investeringen worden nog op 33% basis gedaan. Leuk einde waarbij Baas zijn tevredenheid uitspreek over het realiseren van een 1.4 miljoen besparing. We weten inmiddels dat die besparing nooit is gerealiseerd

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: