Veel geblaat, maar weinig wol

schapenSchrijven over de lokale politiek heb ik altijd als een soort therapeutische bezigheid gezien. Het bestuderen van beleidsdocumenten en daar dan commentaar opleveren leek me een aardige therapie om mijnheer Altzheimer een stap voor te blijven.

Alleen de intensiteit waarmee ik dat de afgelopen 8 jaar heb gedaan vind ik niet meer vol te houden. Lokale politiek blijft mijn belangstelling houden, maar die belangstelling geldt eigenlijk alleen nog maar de bestuurscultuur die onze lokale bestuurders in stand houden.

Daarover zeggen ze zelf de prachtigste dingen. We willen transparant zijn, we willen de burger betrekken bij de besluitvorming, maar in de praktijk is daar de afgelopen 8 jaar nauwelijks iets van terecht gekomen en ik verwacht ook niet, dat daar de komende 4 jaar iets van terecht zal komen. Veel geblaat, weinig wol, zullen we maar zeggen.

Ik zie de gemeenteraad als een waardevol en benijdenswaardig instituut.

Alleen als degenen die dat instituut inhoud moeten geven er (in mijn ogen) met de pet naar gooien, dan voel ik me gerechtigd daar iets over te zeggen. Per slot van rekening ben ik een Sudeten-Amsterdammer. Dat wil zeggen een Amsterdammer, die niet in Amsterdam woont maar elders. In mijn geval heb ik het grootste deel van mijn leven doorgebracht in Enkhuizen.

En Amsterdammers hebben de vervelende eigenschap dat ze van mening zijn dat ze zich overal mee mogen bemoeien en dat ze ook alleen maar respect hoeven te hebben voor  autoriteiten die dat respect verdienen. Dat zijn er niet veel, maar de recent overleden burgemeester  Eberhard van der Laan was er wel één van.

De subtitel van mijn blog is niet voor niets bemoeienissen van een buitenstaander. Buitenstaander ben ik niet alleen omdat ik geen “echte” Enkhuizer ben (wat trouwens ook geldt voor college en meerderheid van de raad), maar ook omdat ik geen enkele ambitie heb om binnen de politiek te willen functioneren.

Politiek zie ik in de eerste plaats als een noodzakelijk kwaad, dat we (om ongelukken te voorkomen) scherp in de gaten dienen te houden.

Dus, overdreven respect voor de regenten die zich boven ons verheven hebben, is me (als Amsterdammer) niet met de paplepel ingegeven. Dit in tegenstelling tot de “echte”  Enkhuizer. Die viert elk jaar uitbundig een opstand tegen het wettige gezag in 1572, maar dat is volgens mij ook tevens de laatste geweest.

Die bestuurscultuur dus, die tot volle bloeit komt in het Dromdossier. Dat dossier betreft een gift van de maatschappelijke elite aan de burgers van Enkhuizen en zo als dat gaat met giften, heeft de gever (na zijn goede daad) er verder geen omkijken meer naar.

Het onderhoud van de gift is voor degenen die de gift in ontvangst hebben mogen nemen. In dit geval, de burgers van Enkhuizen.

Ik heb begrepen dat de initiatiefnemers voor deze gift (op 1 na) inmiddels allemaal zijn vertrokken en dat de erfenis die ze hebben nagelaten afgewikkeld wordt door anderen.  Zoals bijvoorbeeld wethouder Luyckx, die in december met een afsluitend raadsvoorstel zal komen, waarmee alle nog openstaande vragen zullen worden beantwoord.

Naast de voordelen van deze gift, kent zij (in financieel opzicht) wat nadelen. Het enige waar ik op heb aangedrongen is daar eerlijk over te zijn. Maar dat schijnt, voor zowel het college als de raad, te veel gevraagd te zijn.

En om te verhullen, dat de kosten hoger waren dan men bereid is te erkennen worden de meest absurde zaken tot (niet controleerbare) feiten gebombardeerd.

Om te bewijzen dat zij mijn WOB verzoek wel correct heeft uitgevoerd heeft  de gemeente inmiddels “bewezen”, dat zij procedures (die deel uitmaken van een normale  bedrijfsvoering) in dit bijzondere geval  niet heeft toegepast. De rechter vindt dat “niet ongeloofwaardig”. Ik ben en blijf een andere mening toegedaan.

schaapherders
Gemeenteraden van StedeBroec, Enkhuizen en Drechterland bijeen.

Het is aan de toezichthouder (de gemeenteraad) om aan dit soort bedenkelijke  praktijken (het niet toepassen van procedures die onderdeel zijn van een normale bedrijfsvoering) een einde te maken. Veel animo heb ik daarvoor nog niet mogen ontdekken, maar dat is volgens mij ook een niet onbelangrijk onderdeel van de Enkhuizer bestuurscultuur.

Kortom, in de “scenario’s uitbreiding parkeercapaciteit Enkhuizen”, (aanstaande dinsdag op de agenda) ga ik me niet meer verdiepen.

Alleen de Enkhuizer bestuurscultuur in al zijn facetten heeft nog mijn aandacht. En de ontwikkelingen rond het REZ natuurlijk. Dat heb ik nu al meer dan 8 jaar gevolgd en ik denk dat ik op basis van die ervaring daar best nog wat zinnigs over kan opmerken.

Dus ook dat blijf ik nog aandachtig volgen en hinderlijke vragen over stellen aan onze  herders en schapen die tezamen ons lokale bestuur vormen.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Veel geblaat, maar weinig wol”

 1. De wethouders nu hebben aankomende verkiezingen geen schijn van kans. Kok wordt weer op de troon gehesen. Dat zou mooi zijn want dan kan hij de handtekening REZ uitleggen en of verdedigen. Dat wil ik graag horen en of lezen.

  Like

  1. Beide hedendaagse wethouders zijn (tenzij ze in Enkhuizen gaan wonen) niet verkiesbaar en kunnen dus ook niet worden gekozen.
   Dan de handtekening van Kok.
   De afspraak met de raad was, dat als de beoordelingscommissie een gunstig oordeel uitbracht over de plannen, het college bevoegd was om (zonder verder overleg met de raad) haar handtekening onder de overeenkomst met Orez te zetten.

   Volgens mij heeft de door het college benoemde beoordelingscommissie (waarvan ik de samenstelling overigens niet ken) een gunstig oordeel gegeven en daarmee was voor het college de weg vrij om zich aan Orez te committeren.

   Je kunt je afvragen waarom een meerderheid van de raad iedere keer weer zichzelf buitenspel zet, maar ze doet het en ik weet nu al dat ze elke discussie daarover zal proberen te ontlopen. Voor wat Kok betreft, hij heeft niet anders gedaan dan waar hij door de raad toe gemachtigd was en daarover valt verder weinig uit te leggen.

   Like

 2. De SP voerde keihard oppositie tegen de Drom, tot letterlijk op de dag dat ze “aan de macht kwamen”. Ze draaiden toen soepel als een goed geolied lagertje 180 graden om en stemden met hun grote fractie plotseling vóór de Drom.
  Dit was niet nodig, ze waren in dit opzicht nergens aan gebonden. Het was een bewuste keuze om als oppositie tegen te zijn en in de maand dat ze bestuursmacht werden direct voor te zijn en voor te stemmen.

  SP is feitelijk de hoofdoorzaak dat dit allemaal gebeurd is. Vóórstemmen met hun kwart van de raadszetels voor waar ze pretendeerden tégen te zijn, met een wethouder die de raad geen antwoorden geeft op vragen over Dromgeld en zelfs die zaken niet op papier gezet heeft.

  Dat heet kiezersbedrog, op grote dure schaal zelfs.

  Like

  1. De ommekeer van de SP was inderdaad spectaculair en feitelijk onnodig omdat de voorstanders toch wel in de meerderheid waren. Ze hadden toen trouwens geen 4 maar twee zetels.
   Er is inderdaad een opvallend verschil tussen een SP die wel en die niet aan de macht is. Zodra ze aan de macht is vervallen alle eisen die ze in de oppositie aan de macht hebben gesteld en gedraagt men zich als elke andere politieke partij. Ik proef weinig behoefte binnen de SP om haar wethouder te dwingen opening van zaken te geven.

   Like

 3. Als raadslid zou ik mezelf schamen. Die Drom is eigenlijk een soort van gevecht tussen elite en burger geworden. Dit onder toezicht van 2 onafhankelijke wethouders nu. Geloof me hier zullen zij geen verschil in maken. Dit soort weet dat het wachtgeld in verschiet ligt. Zij zullen hun voorgangers sparen. Laat de SP terugkeren op het pluche. Dan wordt er in ieder geval op het sociale vlak beleid gevoerd. Ondernemers zullen helaas de dupe zijn. Maar dat zijn ze nu ook al. Dit door enkele bestuurder s binnen hun OFE.

  Like

  1. Het idee, dat ondernemers de dupe zouden worden van sociaal beleid leunt een beetje op het marxistisch gedachtegoed. De keerzijde is dat ondernemers een belang hebben bij het voren van een a-sociaal beleid. Dat zal voor sommigen zeker het geval zijn, maar geldt gelukkig niet voor elke ondernemer.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: