Ongegrond

rechter
Geloofwaardig

De uitspraak van de rechtbank is binnen. Mijn beroep is ongegrond verklaard, omdat men het standpunt van de gemeente, dat zij niet beschikt over documenten die betrekking hebben op het tussen de gemeente en aannemer/stichting gesloten compromis (anders dan de twee raadsvoorstellen), geloofwaardig vindt.

Laat ik de schuld bij mezelf zoeken. Ik ben geen advocaat, misschien heb daarom iets verkeerd gedaan of vergeten naar voren te brengen. Duidelijk is echter, dat de  rechter vindt dat het geloofwaardig is, dat van een onderhandelingsproces dat bijna een jaar heeft geduurd, niets anders op schrift gesteld is dan één enkel verslag achteraf.

Een verslag dat bovendien meer vragen oproept dan het beantwoordt.

In dat jaar worden de kosten van verzwaring (€ 100.000,-) verlaagd naar € 20.000,-. Maar stelt de gemeente voor om de aannemer € 60.000,-  te betalen, terwijl de kosten (volgens opgave van de gemeente) slechts € 20.000,- bedroegen. Er bestaat geen document met behulp waarvan dit verschil verklaard kan worden. Er is slechts de mededeling dat Slagter (gemeente) dat zo met Verhulst (Hillen & Roosen) heeft afgesproken.

Wie zaken doet met de gemeente (denk even aan het REZ) hoeft zelfs niet eens een factuur in te dienen als bewijs van zijn aanspraken.

Een simpel afspraakje met Slagter, dat verder niet wordt vastgelegd, volstaat.

Er zijn evenmin verslagen van hetgeen er met de stichting is besproken. Die heeft (blijkens de offerte van Hillen & Roosen) wensen ter waarde van € 21.756,- ingediend die Hillen & Roosen heeft gerealiseerd. Overigens klaarblijkelijk ook zonder dat iemand daar een opdracht voor heeft gegeven.

Het vermoeden is nu, dat de gemeente die kosten voor haar rekening heeft genomen, maar ook dat moet mondeling zijn overeengekomen, want schriftelijke stukken die dat zouden kunnen bevestigen ontbreken en zijn volgens de gemeente ook niet gemaakt.

Er zijn wel uitgebreide gespreksverslagen van bijeenkomsten tussen stichting en gemeente over andere kwesties, maar over het uiteindelijk bereikte compromis, helemaal niets. Volkomen geloofwaardig volgens de rechter.

De stichting weigert antwoord te geven op de vraag of zij die gebruikerswensen heeft betaald en verwijst naar de gemeente, die (op haar beurt) zwijgt.

Kennelijk heeft het begrip geloofwaardig in juridische zin een andere betekenis dan in het normale spraakgebruik. In juridische zin staat “geloofwaardig” gelijk aan “alles wat er door de overheid en haar dienaren wordt beweerd, ook al valt daar geen touw aan vast te knopen”.

OK, dat wist ik niet, maar weet ik nu. Ik had natuurlijk gehoopt dat de rechter gezegd zou hebben, wat hier door de  gemeente wordt beweerd (we maken nergens meer verslagen van, maar knutselen achteraf de boel een beetje aan elkaar) klinkt niet erg geloofwaardig, laat ik een poging tot waarheidsvinding doen door getuigen onder ede te verhoren.

Maar feit is, dat hoogopgeleid als ze is, ze andere dingen geloofwaardiger vindt dan wat gewone mensen geloofwaardig vinden. Ik ken tenminste niemand die geloofwaardig vindt wat de gemeente heeft lopen te verkondigen.

Enfin, de grap heeft lang genoeg geduurd en me genoeg gekost. Ik zal wat anders moeten verzinnen om mezelf bezig te houden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

11 gedachten over “Ongegrond”

 1. Allereerst Pim, complimenten dat je het zolang hebt willen volhouden. De uitslag had ik anders verwacht maar de woorden van een rechter in twijfel trekken heeft geen zin.
  Dus kan de raad rustig vaststellen , wie vrijwel niets doet of vraagt zich zelf toch het gevoel geven ” wij doen het goed”. En dat was in 2006 al bij het rapport van Ernst en Young over de begraafplaats . Het rapport stelde vast dat 300.000 euro vooruitbetaald onderhoud gewoon gebruikt is door de gemeente . Antwoord van de portefeuillehouder ” dat geld kunnen we ook weer ophalen door tariefstijgingen. De geschiedenis heeft vastgesteld dat dat ook is gebeurt. Alleen in 2012 lukte dat bij een graf niet en daar haalde de gemeente dan ook bakzeil omdat de persoon papieren kon laten zien waar de gemeente niet omheen kon.
  Pim , bedankt voor al je uren die je er in gestoken hebt. Jaap Kamper

  Like

  1. Jaap, dank voor je vriendelijke woorden. Ik trek niets in twijfel van wat de rechter zegt, maar wil wel “begrijpen” wat zij zegt. Ik denk dat het verschil zit in het begrip ongeloofwaardig. Gewone mensen vinden iets ongeloofwaardig wanneer de kans, dat wat zij geloven ook daadwerkelijk waar is, te verwaarlozen valt.

   Juristen doen kennelijk niet aan kansberekening. Voor hen is iets al geloofwaardig zodra er een kans bestaat dat waar je in geloofd waar kan zijn. Hoe gering die kans ook mag zijn, als ze bestaat dan kun je er in geloven en is ze dus niet ongeloofwaardig. Daarmee zeg je alleen maar dat je er in kunt geloven. Ook al is de kans dat wat je geloofd ook daadwerkelijk waar is, minder dan 1%.

   Je kunt het omschrijven als het voordeel van de twijfel. Overigens is het een illusie te denken dat dit voordeel evenredig tussen overheid en burger is verdeeld. Per definitie is alles wat de overheid beweert niet ongeloofwaardig en zal een burger altijd moeten “bewijzen” dat wat de overheid hem probeert wijs te maken niet waar is.

   Romanticus die ik ben had ik gehoopt dat de rechter behulpzaam zou zijn bij mijn zoektocht naar de waarheid, maar daarin lijkt niemand te zijn geïnteresseerd. Een plausibele verklaring is het beste wat we mogen verwachten.

   Like

 2. de rechter kijkt slechts naar het bewijs, en als je geen bewijs op schrift heb staan, dan is de uitspraak zodanig dat je in je ongelijk wordt gesteld, een rechter gaat zich niet volledig verdiepen in hetgeen er allemaal is gebeurt, dat er mondeling afspraken zijn gemaakt, dan dien je een persoon mee te nemen die daar bij is en was betrokken die dat ook onder ede kan aangeven,de wet is erg expliciet daarin, “wie iets aangeeft” moet het ook bewijzen, zeggen ze dan, dat de gemeente er een andere wending aan heeft gegeven is het hypocriete van deze heel zaak, als een zeg maar “huurder”op eigen houtje verzwaarde elektra laat aanleggen, dan dien je dat altijd eerst voor te leggen aan de verhuurder ( de gemeente) in dit geval, maar nee hoor ,achterkamer politiek wordt gebruikt om de “misser”van de gemeente te verhullen, je zou toch dan minimaal verwachten dat de huurder, de stichting dan een hogere huur zal moeten betalen, want alles wat de gemeente betaald en ook de provincie is gemeenschapsgeld,en geld van alle inwoners van Enkhuizen, en dat er een stichting ik dacht postcode of staatsloterij ook een bedrag heeft geschonken, staat er volledig los van, maar waarom je advocaat dat niet zelf vooraf heeft bedacht dat de rechter het zou afwijzen zegt genoeg over die advocaat, of was je niet vertegenwoordigd door een advocaat

  Like

  1. Hans, mijn invalshoek was dat het ontbreken van allerhande documenten ongeloofwaardig was, omdat de gemeente Enkhuizen in mijn ogen een redelijk functionerend geheel was.

   Nu de rechtbank het geloofwaardig heeft gevonden dat er geen enkele schriftelijk bewijs bestaat voor hetgeen er door de gemeente is beweerd, is het aan de raad om te bepalen of zij dit acceptabel vindt. Ik ben benieuwd hoe zij haar toezichthoudende functie denkt te kunnen uitvoeren als het college alleen maar hoeft te zeggen, de documenten waar U om vraagt zijn er niet en bewijst U maar dat ze er wel zijn.

   Want dat is wat er is gebeurd. De rechter heeft niet gekeken naar feiten en omstandigheden. De gemeente ontkende het bestaan van documenten en de rechter vond die ontkenning geloofwaardig.

   De gemeente heeft bewezen een disfunctionele organisatie te zijn, het is aan de raad om te bepalen of ze daar iets aan wil veranderen. Ik wacht met spanning voorstellen in die richting af.

   Like

   1. De rechter heeft vertaald in gewone mensentaal letterlijk gezegd dat het niet erg is als een gemeenteraad haar kerntaak, het controleren van omgaan met budget van de gemeenschap, niet kan controleren. Omdat het niet bestaan van daarvoor benodigde documenten geloofwaardig is.
    De rechter zal geen oordeel hebben uitgesproken over het niet bestaan van documenten. De raad zou dat moeten doen, maar daarvan heeft een meerderheid al laten weten dit gewoon te accepteren.

    Het is een ontdemocratisering waar ik al vaker, ook in de raad, op gewezen heb. Maar ook dat interesseert bijna niemand. Hoogst opmerkelijk en vaak nogal demotiverend.

    Like

    1. De rechter heeft inderdaad bevestigd het geloofwaardig te vinden de de gemeente niet beschikt over documenten die het voor de raad mogelijk zou moeten maken om een van haar kerntaken (toezicht op het doen en laten van het college en ambtenaren) uit te oefenen.

     Nu de raad zelf niet in staat blijkt te zijn de betekenis hiervan te doorgronden is de volgend stap natuurlijk de provincie met het verzoek de raad op dat punt te adviseren. Opmerkelijk overigens dat ook de griffier, wiens taak het is de raad te adviseren en bij te staan, het volledig laat afweten.

     Als van der Pijll uit zijn partij gezet wordt, maar toch fractievoorzitter wil blijven van die partij laat hij de krant weten dat die mogelijkheid inderdaad bestaat, maar nu vast staat dat de ambtelijke organisatie naar eigen inzicht betalingsafspraken al dan niet vastlegt, wat serieuze gevolgen heeft voor het mogelijk functioneren van de raad hoor je of zie je hem niet.

     Like

 3. Dit is ongelooflijk. Men (Baas en Slagter) ontkurken hun fles Moet&Chandon vanavond heb ik begrepen.(weddenschap) Feit is wel dat er maar 1 persoon in de gemeente Enkhuizen te vinden is die in zijn eentje 17 raadsleden kan vervangen.

  Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: