Voorouders

regenten1De laatste tijd nog al druk geweest met voorouderonderzoek of genealogie zoals dat deftig heet. Lastig woord trouwens, dat je (voordat je er geen erg in hebt) verkeerd uitspreekt, hetgeen allerlei misvattingen bij vrouwen oplevert.

Mijn onderzoek  was jaren geleden vast gelopen op wat vroeger een “onegt” kind genoemd werd. Een vastberaden neef heeft (geholpen door een deskundige die wist waar je zoeken moest) de onechtheid van de boreling opgehelderd door de vermoedelijke vader aan te wijzen.

Dat bleek Hendrik Zegerius te zijn. Telg uit een roemrijk predikanten geslacht uit Elburg/Oldebroek. Zo was Gods Woord bijna een eeuw lang in handen van een vader en zoon in Oldebroek /Elburg.

In die tijd werd er nog naar Zegerius geluisterd. Kom daar nu nog maar eens om.

Voorouderonderzoek lijkt een beetje op hetgeen ik in de gemeentepolitiek ook altijd deed. Dat wil zeggen, stukken lezen en je dan proberen je voor te stellen wat je op basis van de daarin vermelde feiten kunt concluderen.

Als ik nu naar het REZ kijk, dan zijn er twee feiten die het volgens mij heel erg onwaarschijnlijk maken dat de voorgelegde plannen in ongewijzigde vorm verder gaan.

Om te beginnen maakt het bestaande plan het voor het ZZM onmogelijk om ooit nog parkeerruimte te realiseren op het Enkhuizerzand.

Een bestemmingplan moet nog worden gemaakt en je kunt daar pas tegen protesteren als de raad het heeft aangenomen. Daarbij maakt het niet uit of de raad daar massaal mee heeft ingestemd.

De rechter bepaalt uiteindelijk of ze daarbij voldoende rekening heeft gehouden met de belangen van “omwonenden”. In dit geval het ZZM.

De directeur van het ZZM wordt er voor betaald om tot het uiterste te gaan om de belangen van het ZZM te verdedigen en ik heb geen enkele reden om te twijfelen aan zijn vastbeslotenheid dat te zullen doen.

De voltallige raad van Enkhuizen denkt op dit moment waarschijnlijk, dat alles zal zijn opgelost als zij een bestemmingsplan heeft goedgekeurd, dat géén rekening houdt met de belangen van het ZZM. Dat is een vorm van hoogmoed, waarvan ik aanneem dat ze ten val zal komen.

Naar mijn overtuiging begint het gesodemieter pas nadat de raad heeft ingestemd met het nieuwe bestemmingsplan (waarbij geen rekening is gehouden met de belangen van het ZZM).

Het tweede “feit” heeft te maken met natura 2000. Precies op de plek waar nu in het water “verboden toegang” borden zijn geplaatst (een surfer wees me daarop) wordt een strand voor durfsporters aangelegd. Met andere woorden je mag op het strand je surfplank in orde maken, maar je mag daarmee het water niet op, omdat het beschermd gebied is. Het zelfde geldt voor het haventje dat ter plekke wordt aangelegd.

Daar kun je alleen maar uit, als je door (nu nog) beschermd gebied vaart.

Twee feiten dus, voor iedereen waarneembaar , behalve voor de leden van de raad. Het enige wat die als feit erkennen, is wat hen door het college als feit wordt gepresenteerd.

Zolang het college dat niet doet zijn er dus geen feiten waarover moet worden nagedacht. Ontelbaar zijn de situaties waarbij de raad “onaangenaam” verrast is door “feiten” die ieder ander al had zien aankomen, maar door het college nog niet als feit waren voorgelegd.

Deze bekrompen werkwijze (die ik in het verleden meermalen heb vergeleken met struisvogelpolitiek) heeft zich dusdanig vastgezet bij de overgrote meerderheid van de raad, dat elke poging tot discussie tot mislukken is gedoemd. Raadsleden zijn gelovigen en artikel 1 van hun geloofsbelijdenis is:

Gij zult geen andere feiten in ogenschouw nemen dan de feiten die U door het college zijn aangereikt.”

Voorvader Zegerius zou met deze ketterse opvatting (vanaf de kansel) wel raad hebben geweten. Nazaat Segerius staat op het punt de strijd tegen de volgers van deze dwaalleer op te geven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Voorouders”

 1. Zullen we gewoon nu eens gaan beginnen!!! Dat slappe gelul weten we ondertussen wel, voor Enkhuizen is dit de oplossing.. Chris denk jij ook eens in oplossingen in plaats van wat er eventueel wel van zal komen..Dat zullen we dan nog wel even zien.

  Like

  1. Hans, ik probeer alleen maar een verklaring te geven voor het feit dat ze nog niet zijn begonnen, maar misschien hebben raadsleden wel een betere verklaring. Overigens kan het “echte” werk pas beginnen nadat de camping is verplaatst.

   Volgens mij zou er nog een afsluitend overleg plaatsvinden met alle belanghebbenden zoals ZZM en campingbewoners. Geen idee wat de uitkomst van dat overleg is geweest. Volgens mij zijn beiden geen voorstander van het bestaande plan. Wijziging heeft niet alleen juridische maar waarschijnlijk ook financiële consequenties voor de gemeente.

   Dat ze daar eerst even over willen nadenken snap ik wel.

   Like

 2. Dag Chris, Ongetwijfeld zal er nog naar Segerieus geluisterd worden, maar wie dat zijn is niet eenvoudig te achterhalen.
  Als het gaat om voorvader Zegerieus, zou hij u aanspreken op het feit dat “Gods Woord” zonder hoofdletters staat. En dat in de laatste regel u (de raad) met een hoofdletter staat. Dat heeft een andere betekenis als “de raad”
  Als het om gezag gaat zijn deze in feite omgekeerd.
  Dat zal u niet van zijn kansel horen. 😉

  Verder zullen we de ontwikkelingen rondom REZ volgen.

  Like

  1. Gods Woord heb ik natuurlijk onmiddellijk aangepast en met hoofdletters geschreven. Wat het REZ betreft, het zou me niet verbazen als de kwestie binnenskamers muurvast zit.

   Het bestaande plan is inmiddels goedgekeurd door het college (na advies van een commissie waarvan de samenstelling onbekend is) en dat betekent naar ik aanneem dat wijzigingen in dat plan nu voor rekening van de gemeente komen.

   Ook interessant aspect, hoewel het hier om een ordinaire grondverkoop aan een projectontwikkelaar gaat, (die haar vervolgens bouwrijp maakt en doorverkoopt aan particuliere eigenaren) schijnt niemand te mogen weten tegen welke prijs die grond aan de ontwikkelaar is verkocht. Maar goed, zodra alles in kannen en kruiken is zullen ze vanuit de raad wel weer gaan fulmineren dat ontwikkelaars veel te veel geld verdienen aan gemeentelijke eigendommen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: