Toeten noch blazen

enkhuizerzand
In de verkoop

Als je wilt weten hoe je voor nog geen € 30.000,- een bedrijf kunt kopen dat duizend keer meer waard is moet je dit artikel in Follow the Money maar eens lezen.

Hoofdpersoon is Henry Keizer, voorzitter van de VVD.  Hij betaalde voor het oog weliswaar € 12.5 miljoen, maar dat was vrijwel gelijk aan de achtergehouden winst van de onderneming.

De vereniging kreeg dus de achtergehouden winst (sigaar uit eigen doos) plus € 500.000.- in ruil voor al haar aandelen in een onderneming met een jaaromzet van 100 miljoen en jaarwinsten van 3 tot 4 miljoen.

Het geld dat de vereniging aan de verkoop heeft overgehouden is overigens inmiddels al weer overgedragen aan een stichting waar Henry voorzitter van is en die op haar beurt weer giften verstrekt aan instellingen waar Henry ook een vinger in de pap heeft.

Kortom, Henry wordt beschouwd als een vrijgevig mens.

Toen ik 7 jaar geleden met dit blog begon viel ik vrijwel onmiddellijk met mijn neus in de boter. De gemeente kwam met het voorstel om de erfpachter van de Uilenbanen voor meer dan een half miljoen uit te kopen. Het kwam neer op een kleine € 100,- m2 voor grond die al in eigendom was van de gemeente.

De erfpacht overeenkomst bepaalde dat die grond uitsluitend gebruikt mocht worden voor de exploitatie van tennisbanen. Volgens opgave van de Kvk (die door de raad uiteraard nooit wordt geraadpleegd) bleek dat die exploitatie verliesgevend was.

Dat een verliesgevend zakelijk recht toch nog meer dan een half miljoen waard was, bleek uit de taxatie van een onroerendgoedmakelaar, hoewel er nauwelijks onroerend goed werd overgedragen. In mijn herinnering alleen een aanvankelijk illegaal geplaatst chalet.

Het voorstel tot aankoop doorliep niet de normale overlegcyclus en werd niet behandeld in de commissie, maar aangekondigd in het presidium in december, waarna het begin januari door de raad werd gejast omdat het besluit (volgens de burgemeester) geen verder uitstel duldde.

De aankoop maakte de aanleg van een parkeerterrein voor SprookjesWonderLand mogelijk en een herziening van het vlekkenplan, maar vervolgens gebeurde er (ondanks de herziening van het vlekkenplan) niets.

Eerst had men nog plannen voor een competitieve dialoog (kosten twee ton) en vervolgens bleek de noodzaak van de Europese aanbesteding. Merkwaardig want de gemeente besteedt nauwelijks iets aan.

Ze verkoopt grond tegen een onbekende prijs en krijgt daarvoor een aantal voorzieningen (o.a. een strandje) terug. Wat de aanleg van die voorziening kostte is evenmin bekend.

De waarde van de grond die je verkoopt wordt voor een belangrijk deel bepaald door wat je met die grond mag doen. Een gegeven waarmee de gemeente in het verleden grof geld wist te verdienen. In het Recreatieoord Enkhuizer Zand verkoopt de gemeente niet alleen grond, maar ook de vergunning daarop huizen te bouwen en dat maakt dat die grond plotseling honderden euro’s per m2 meer waard wordt.

Erik
Toeten noch blazen

Feit is, dat de raad zorgvuldig buiten die onderhandelingen is gehouden en straks alleen maar bij het kruisje mag tekenen.

Henry Keizer maakte dankbaar gebruik van het feit dat de leden van een vereniging geen enkel benul hadden van de waarde van de bedrijven (die eigendom waren van de vereniging) en het bestuur er evenmin enig benul van had.

Datzelfde onbenul zien we terug bij de aankoop van de Uilenbanen (zittende raadsleden die destijds voorstemden, Kunst, Langbroek, Quasten, Stomp, alleen Visser stemde tegen). Volgens mij drong alleen Langbroek nog aan op zeggenschap bij de uiteindelijke verkoop. De rest ging er mee akkoord dat die zeggenschap werd overgedragen aan B & W.

Van de zittende raad valt derhalve niets te verwachten. Wel valt het me op, dat nadat eerst de Jong was weg gemanoeuvreerd ook Kok (die feitelijk niets had misdaan) het veld moest ruimen om plaats te maken voor twee nagelnieuwe wethouders.

Uiteindelijk een van de belangrijkste grondverkopen van de afgelopen jaren worden gedaan door een wethouder die van toeten nog blazen weet.

 

https://www.human.nl/politicologica/kijk/afleveringen/vvd.html

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

2 gedachten over “Toeten noch blazen”

 1. Pim opmerkelijk schrijven over Kok. Kok heeft ZELF ontslag genomen. Wijne ook zo. Olierook heeft zich niet verdedigt omdat het in politiek zo gaat merkte hij op. Baas daarentegen wordt op de site van de SP afgezeken door mevrouw Keesman. Hij als verantwoordelijke voor!!!! Wat je deze raad kwalijk kunt nemen is het feit dat Baas gewoonweg niet functioneert en daar niets mee doet. En dat durft de SP nou net even niet uit te leggen op het koperwiek plein. Hun tirades Keesman ,Kok en brief Wijne waren van het niveau deurmat….

  Like

  1. Kok heeft zijn functie ter beschikking gesteld, wat te doen gebruikelijk is als een collega wethouder geconfronteerd wordt met een motie van wantrouwen. Een motie van wantrouwen tegen één lid van het college impliceert een motie van wantrouwen tegen het hele college.

   Niet alleen Kok en Wijne hebben hun functie ter beschikking gesteld, maar ook Van Reijswoud en Van Marle. De laatste twee als lid van de auditcommissie. Ter beschikking stellen is niet hetzelfde als ontslag nemen.

   Dit ter beschikking stellen heeft geen ander doel dan de raad in staat te stellen anderen op die functies te benoemen. In het geval van Kok en Wijne is dat gebeurd. Volgens Kok werd hem zaterdagavond voor de raadsvergadering meegedeeld dat een meerderheid van de raad niet langer van zijn diensten gebruik wilde maken. Vervolgens heeft hij, nadat hij zijn opvatting over de gang van zaken kenbaar had gemaakt, zijn ontslag genomen.

   Dat er geen prijs meer werd gesteld op de diensten van Kok en Wijne valt trouwens ook op de website van D66 te lezen. https://enkhuizen.d66.nl/2017/04/03/persbericht-duaal-politiek-college-enkhuizen/ Op die site doet men ook voorkomen alsof de gang van zaken een overstap is van monisme naar dualisme. Dat is je reinste dikdoenerij. De wet op dualisme is al 15 jaar oud.

   Olierook had 8 maanden eerder al een reprimande moeten krijgen voor het feit dat hij de raad onvoldoende en onjuist had voorgelicht. Dat heeft de raad toen nagelaten (ook vanwege het “beschermende” optreden van de SP en andere coalitiepartijen) en vervolgens is hij pootje gelicht over iets waar hij (strikt genomen) niets aan kon doen,

   De chaos op het sociale domein waar D66 en VVD zo zwaar aan tilden en reden vormde voor hun motie van wantrouwen, is nu ook weer niet zo ernstig dat ze onmiddellijk moest worden aangepakt. Het is goed te bedenken, dat in geen enkele andere SED gemeente een motie van wantrouwen is ingediend tegen de wethouder verantwoordelijk voor het sociaal domein.

   Wat Baas betreft, ik vind het opmerkelijk dat hij niet langer de portefeuille P & O (personeel en organisatie) in bezit heeft maar hem heeft overgedragen aan wethouder Struijlaart. Volgens mij blijft Baas echter nog gewoon lid van het dagelijks bestuur dat de directie aanstuurt.

   Dat wil zeggen dat de door het DB genomen besluiten in Enkhuizen niet langer verdedigd worden door het lid van het DB dat die besluiten heeft genomen, maar door een wethouder die het ook maar van horen zeggen heeft. Ik benieuwd hoe dat gaat werken en wie er op die constructie heeft aangedrongen. Niet dat iemand dat ooit zal vertellen overigens, transparantie heeft zijn grenzen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: