Lichtgeraakt

 

Het was niet zo bedoeld, maar vooruit, als Stella het zo wil zien heb ik er vrede mee. Dat ze mij een zure, verbitterde, grijze plaat draaiende criticus noemt verrast  me ook niet echt. Ze kan namelijk, maar dat geldt voor de meerderheid van haar collega-raadsleden, heel slecht tegen kritiek.

Een aardig voorbeeld daarvan valt te beluisteren tijdens de commissievergadering “Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving” ook wel BOFS genoemd. Gewoonlijk raad ik het niet aan om dit soort van geroezemoes te beluisteren, maar voor deze keer wil ik een uitzondering maken.

Deze link volgen dan komt U in het menu van het audioverslag van deze vergadering. Agendapunt 8 (Zienswijze gewijzigde kadernota 2018 SED organisatie) “openvouwen”.

quasten
Boos

U krijgt dan de links gepresenteerd naar de documenten die besproken worden. Daaronder de mondelinge bijdragen over dat onderwerp per raadslid. Het meest interessante deel is de tweede termijn waarin Stella Quasten als eerste het woord neemt. Stella is boos over hetgeen de portefeuillehouder Baas in eerste termijn heeft gezegd.

Wat hij gezegd heeft kunt U natuurlijk ook zelf beluisteren, maar het komt er op neer dat hij zijn verbazing heeft uitgesproken over het feit dat verschillende fracties hebben aangegeven bespreking van het document te willen uitstellen tot de raadsvergadering.

Baas wijst er op dat het nu ingediende voorstel vrijwel identiek is aan een 3 maanden eerder in beraad gegeven voorstel, met als enige afwijking, dat het onderdeel (waartegen men destijds bezwaar maakte) is weggelaten.

Baas verpakt zijn (milde) kritiek in diplomatieke bewoordingen (hij kan dat veel beter dan ik), maar dat neemt niet weg dat Stella op orkaankracht losbarst. Ze weigert op dat punt de portefeuillehouder te geloven, maar wenst zelf vast te stellen of de ontbrekende passage er daadwerkelijk niet in voorkomt.

Daarin wordt ze bijgevallen door Jans (HEA) die het stuk wel gelezen heeft maar nog niet heeft besproken, met de overige fractieleden. Ook weer zo’n doorzichtige uitvlucht. Terwijl uiteindelijk ook Kunst (PvdA) in soortgelijke zin een duit in het zakje doet.

Compaan (CU/SGP) die het waagt om (in navolging van de portefeuillehouder) haar verbazing uit te spreken over het feit dat Quasten het betreffende stuk gedurende de drie afgelopen maanden niet heeft  bestudeerd, krijgt ook onmiddellijk de wind van voren.

Kritiek uitoefenen op de werkwijze van andere raadsleden is taboe en volgens mij zelfs bij reglement verboden. Commissievoorzitter Stolk concludeert vervolgens dat beide dames recht hebben op hun eigen mening.

Het slaat natuurlijk allemaal nergens op en is niets meer dan een storm in een glas water. Ik neem aan dat er zo gereageerd wordt omdat men zich betrapt voelt op het feit dat men gewoonlijk de stukken (waar men over besluit) nauwelijks leest en zelfs, als men ze leest, ze vaak nauwelijks begrijpt. Ik heb wat dat betreft makkelijk praten. Ik lees lang niet alles, maar ik probeer wel, wat ik lees, te begrijpen.

Maar dat is een moeite die sommige raadsleden (ik zal geen namen noemen) zelfs teveel is.

Anders dan Stella veronderstelt ben ik niet verbitterd. Wel hecht ik er aan dat mensen die namens ons gewone burgers een verplichting zijn aangegaan, zoals bijvoorbeeld het controleren van het dagelijks bestuur van de gemeente, die verplichting ook nakomen en hun dagen niet vullen met het retweeten van andermans opvattingen over Trump of Wilders.

Daarbij heb ik haar hulp niet nodig. Liever zie ik dat ze doet waar ze door de gemeente voor wordt betaald en dat is uitleg verstrekken over de besluiten die ze van plan is te nemen. Dat geldt uiteraard niet alleen voor haar, maar voor elke raadsfractie in de raad.

Overigens onderschat Quasten het samenbindende effect van mijn columns. Mijn kritische opvattingen over de wijze waarop de raad zijn werk doet, stelt de individuele fracties in ieder geval in staat om een gesloten front te vormen tegen een gezamenlijke vijand en dat moet (lichtgeraakt als ze zijn) ze een goed gevoel geven.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Eén gedachte over “Lichtgeraakt”

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: