VVDD.

janboel2In de krant van gisteren maakt raadslid Pieter Heijkamp (CU/SGP) zich druk over de verstoorde verhouding tussen college en raad. Met name omdat volgens hem wethouder Olierook niet de kans heeft gekregen zich te verdedigen.

Dat is natuurlijk niet helemaal waar, Olierook koos er zelf voor zich niet te verdedigen. Hij stapte op voordat de motie van wantrouwen was aangenomen. In zijn opvatting is politiek een spel, waarbij hij er kennelijk van uitgaat dat hij het alleenrecht heeft om “vals” te mogen spelen. Dat is lange tijd (ook vanwege de kritiekloze steun van Pieter en zijn coalitiegenoten) goed gegaan. Totdat een meerderheid van de raad besloot om zelf ook maar eens “vals” te spelen en op dubieuze gronden liet weten het vertrouwen in de wethouder te hebben verloren.

De voorganger van Olierook, Boland had ook vals gespeeld in het Dromdossier (door het budgetrecht van de raad te negeren) maar die had de tegenwoordigheid van geest om tijdig zelf op te stappen. Daarbij overigens geholpen door VVD raadslid Stomp, die op merkwaardige gronden zijn steun introk voor de toenmalige coalitie.

Dezelfde Stomp die overal rondbazuint dat hij precies weet hoe de vork in steel zit, maar voor wie het belang van de stichting kennelijk zwaarder weegt dan het belang van de gemeente.

Ik ben het met Pieter eens dat het “vals” spelen van de raad geen pluim verdient, maar aan de andere kant, je kunt natuurlijk maandenlang doen of je neus bloedt en dat er voor wat betreft de afwikkeling van het Dromdossier niets aan de hand is, maar je bent bijzonder naïef als je nog steeds denkt, (wat Pieter kennelijk doet) dat Olierook op dat punt de raad niet heeft misleid.

De raad zou zich misschien eens druk moeten maken over het feit dat vanwege haar struisvogelgedrag nauwelijks nog serieus wordt genomen. Afgelopen week las ik in de krant dat het ZZM haar convenant met de gemeente heeft opgezegd.

Het plan voor vakantiewoningen (in haar bestaande vorm) zal via de rechter worden aangevochten. Als dat plan (onder druk van een rechterlijke uitspraak) aangepast zal moeten worden dan is de kans groot dat ook het hele proces over gedaan moet worden.

In plaats van de schuld daarvoor bij anderen te leggen (in dit geval het ZZM) zou ze er goed aan doen de schuld eens bij zichzelf te zoeken. Hetzelfde geldt voor de procedure die ik voer naar aanleiding van mijn Wob verzoek.

Daarin verdedigt het college het standpunt dat het volstrekt normaal is, dat haar ambtenaren afspraken maken die financiële gevolgen voor de gemeente met zich meebrengen, zonder dat die afspraken formeel worden vastgelegd ten behoeve van de politiek verantwoordelijke wethouder. Een zichzelf respecterende raad zou (op grond van dat feit alleen) de verantwoordelijke wethouder ten minste hebben berispt om herhaling te voorkomen.

De Enkhuizer raad doet niets. Men zit er bij en kijkt er naar. Door het niet vastleggen van dit soort afspraken valt de mogelijkheid tot corruptie niet meer uit te sluiten. Immers, er ontstaat een mogelijkheid dat de ambtenaar in kwestie het op een akkoordje gegooid heeft met de aannemer.

Op basis van een ondeugdelijke “offerte” wordt er geprobeerd de raad er toe te verleiden een krediet van € 100.000,- ter beschikking te stellen. Als dat mislukt, wordt er een tweede poging gedaan voor een bedrag van € 60.000,- en als dat ook mislukt verleent de betrokken ambtenaar hand en spandiensten voor een derde poging.

Voor de goede orde, ik ga er niet van uit dat de vordering van de aannemer het resultaat is van een onderonsje tussen aannemer en ambtenaar waar beiden een voordeeltje aan ontlenen. (Als jij mijn vordering goedkeurt en door de raad loodst, zit er voor jou ook wat aan), maar het valt wegens het ontbreken van gespreksverslagen niet uit te sluiten.

Voorlopig ga ik er nog steeds van uit dat die gespreksverslagen er wel zijn. Maar dan doemt er een nieuw probleem op. In dat geval heeft de gemeente onrechtmatig gehandeld door mij niet de documenten ter inzage te geven waar ik, krachtens de wet, recht op heb.

De primair verantwoordelijke voor de toepassing van de wet is de burgemeester. Die heeft persoonlijk mij er van proberen te overtuigen dat die documenten er niet zijn, dus als ze er naar het oordeel van de rechter wel zouden moeten zijn, dan ontstaat er een bijzonder pijnlijke situatie. De burgemeester mag dan aan de raad uitleggen waarom hij de wet niet heeft uitgevoerd.

Al met al een kleffe bestuurscultuur, waarin men krampachtig probeert om de schandalen (waardoor ze geteisterd wordt) binnenskamers te houden en toe te dekken. Om daar verandering in te brengen is het aanstellen van een zakencollege niet de oplossing, maar is een herstel van vertrouwen tussen kiezers en gekozenen van groter belang.

Niet door middel van klasje voor aspirant raadsleden zoals B&W voorstelt, maar door het oprichten van een vereniging VVDD. Vrienden Van De Democratie. Een vereniging die met behulp van openbare vergaderingen onze volksvertegenwoordigers dwingt om verantwoording af te leggen over het beleid dat ze voeren.  Over wat zo’n vereniging zou kunnen doen een volgende keer.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “VVDD.”

 1. De Jong is onder druk van het eigen college opgestapt. Hier droeg ook aan bij dat zijn eigen achterban hem niet langer steunde en hem heeft gevraagd zich terug te trekken. Dit deed hij niet (geen zelfreflectie) en met hem Bram van Peyl ook niet. Met alle gevolgen van dien. Het opstappen van Robert Reus had de raad moeten zien aankomen. Daar zat toen al zoveel pijn in SED . Maar Baas heefg de raad daar nooit over geinformeert of bijgesproken. Toen was er al een miljoenen tekort. Als je dat verzuimt ja dan zal het een keer spaak lopen. En dat is gewoon gebeurt.Drom is voor jou in deze natuurlijk het stokpaardje. Dit moet wel zo onvoorstelbaar fout zitten. Maar ook daar weet Baas het fijne van. En het is niet vreemd als Stomp de sleutel zegt te hebben in dit. Hij zit met zijn neus overal in. Merkwaardig eigenlijk …….

  Like

  1. Stokpaardje? Ik vind het verbijsterend dat je als controlerend orgaan, wat de raad uiteindelijk is, het ene jaar voorgeschoteld krijgt dat de verzwaring van het elektra € 100.000,- kost en het jaar daarop krijgt meegedeeld dat het € 20.000,- kost en dat er vervolgens geen enkel raadslid is dat zich afvraagt hoe dat in hemelsnaam mogelijk is.

   Dat het aan een betrokken burger wordt overgelaten om proberen uit te vinden wat daarvoor de verklaring kan zijn en als die vervolgens rapporteert dan die verklaring niet kan worden gevonden in de onderliggende stukken en dat netjes rapporteert er opnieuw geen enkele raadslid is dat daar belangstelling voor heeft.

   Is dat het nieuwe normaal? De raad om € 100.000,- vragen om een rekening van € 20.000,- te kunnen betalen. In hoeverre kun je dan als overheid nog beweren dat je betrouwbaar bent.

   Hoe normaal is het verder dat een college frauduleuze documenten verstrekt om een krediet los te krijgen van de raad? Wat verwacht men verder van mij, dat ik aangifte doe van een poging tot fraude bij het OM? Is dat niet een taak van de raad?

   Of is haar standpunt, de fraude is uiteindelijk niet gelukt, dus hoeven we als raad geen aangifte te doen? Zodat degenen die daar in eerste instantie verantwoordelijk waren voor die poging tot fraude het de volgende keer opnieuw kunnen proberen?

   Like

 2. Vals spel.? Helemaal niet. Waar de schijnheilen Whijne en Kok hun taak neerlegden uit collegialiteit hadden zij dat ook moeten doen toen Dd Jong opstapte. Zij zijn het die tesamen met Olierook de burgemeester uit de wind hielden met zijn Turkse beleid. Op dd website van de SP opent mevrouw Keesman indirect de aanval op Baas. Dit door te publiceren dat het eigenlijk Baas is die verzuimt heeft richting de raad. Baas zijn rugzak is vol mijn inziens. Het siert hem om ook gewoon op te stappen. Zijn tijd zit er op.

  Like

  1. De Jong stapte vrijwillig op. Olierook stapte op na de aankondiging van een vertrouwensmotie. Dat maakt verschil.

   De reden voor de motie, disfunctioneren van de SED is (SP en CU/SGP hebben daar een punt) is een drogreden. Niet Olierook maar de SED directie is daarvoor verantwoordelijk en de politieke verantwoordelijkheid ligt bij Baas en de overige burgemeesters.

   Tegen geen van de andere wethouders (verantwoordelijk voor het sociale domein in hun gemeente) is een motie van wantrouwen ingediend.
   Waar Olierook wel verantwoordelijk voor is, is het op basis van een valse offerte aanvragen van een krediet in het Dromdossier.

   De raad heeft geen enkele poging gedaan dat te onderzoeken. Een vorm van nalatigheid die men probeert te verhullen door het vertrouwen in Olierook op basis van drogredenen op te zeggen. Een soort rookgordijn waarachter men de eigen incompetentie probeert te verbergen.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: