Recht om te weten.

rezGoed, de plannen voor een vakantiedorp zijn dus inmiddels gepresenteerd aan de gemeenteraad, de stakeholders en de standplaatshouders op de camping. Wat nog staat te gebeuren zijn 2 presentaties voor de inwoners van Enkhuizen en niet te vergeten (op 2 maart) de selectiecommissie, waarvan de volledige samenstelling mij onbekend is.

Voor zover ik weet worden de leden van de selectiecommissie benoemd door het college. Haar taak is het college te adviseren over de deugdelijkheid van de plannen. Indien die als positief wordt beoordeeld, dan is het college vrij om een juridisch bindende overeenkomt aan te gaan met de ontwikkelaar.

Ik vind het een wat merkwaardige constructie, dat bij de uiteindelijke beslissing of het project wel of niet door zal gaan (inclusief de daaruit eventueel voortvloeiende gevolgen) het hoogste orgaan van de gemeente, de raad, daar verder geen enkele rol van betekenis meer in speelt. Zij mag alleen nog de wijzigingen van het bestemmingsplan goedkeuren.

Maar wat ik (of wie dan ook) verder van die procedure vind doet natuurlijk niet ter zake. De gemeenteraad heeft besloten dat zichzelf buitenspel zetten een verstandige beslissing is.

Dat het college er de voorkeur aan geeft om de raad niet in de besluitvorming te betrekken is niet geheel onlogisch. De raad heeft namelijk een (zorgvuldig gekoesterde) reputatie van wispelturig gedrag. Er is haar daarom in een vroeg stadium gevraagd om in te stemmen met de door het college geformuleerde kaders.

Feitelijk heeft de raad daarmee haar belangrijkste privilege, het vellen van een eindoordeel over het onderhandelingsresultaat, opgegeven. Dat oordeel is nu in handen van een door het college benoemde groep “deskundigen”. Zolang het onderhandelingsresultaat binnen de gestelde kaders blijft kan de selectiecommissie groen licht geven en kan het college over gaan tot het geven van een opdracht, zonder dat de raad daar nog een besluit over hoeft te nemen.

Kan de commissie, naar aanleiding van wat ze gehoord heeft tijdens de bijeenkomsten een negatief advies geven? In theorie kan alles, maar als een negatief advies niet het gevolg is  van het niet voldoen aan de kaders, zal dat negatieve advies financiële gevolgen hebben. De ontwikkelaar zal in dat geval compensatie verlangen voor de werkzaamheden die hij heeft verricht.

Het college heeft tot dusver de raad altijd voorgehouden dat die financiële gevolgen er niet zijn, maar dat heeft ze ook beweerd in het geval van de Drommedaris.

Toen heette het dat er, vanwege het ontbreken van een opdracht, geen verplichting tot betalen bestond. Wet- en regelgeving zeggen echter heel wat anders.

Het ontbreken van een opdracht laat het recht op betaling onverlet. Met andere woorden, het ontbreken van een opdracht is niet een afdoende argument om een betalingsplicht te ontlopen. Daarvoor is meer nodig en het is een rechter die (na afweging van feiten en omstandigheden) vast stelt of er wel of niet sprake is van een verplichting.

Het rechtsbeginsel is dat iedereen die arbeid verricht in principe recht heeft op betaling voor die arbeid. Of van dat principe kan worden afgeweken bepaalt een rechter en God zij dank niet de gemeenteraad van Enkhuizen. Al is men arrogant genoeg om te denken van wel.

Samengevat, zolang de ontwikkelaar binnen de voor haar geldende kaders is gebleven kan de selectiecommissie niet anders dan een positief advies geven en vanwege dat positieve advies kan het college niet anders dan de ontwikkelaar de opdracht verstrekken.

Ongeacht wat er tijdens de presentaties als bezwaren naar voren wordt gebracht.

Gebeurt dat niet, dan volgt een schadeclaim van de ontwikkelaar.

Omdat de wensen van het ZZM geen deel uitmaken van de gestelde kaders, kan op grond daarvan ook geen negatief advies worden gegeven.

Niettemin doet het college er verstandig aan om in overleg te treden met de ontwikkelaar om te zien of haar plannen zodanig kunnen worden aangepast dat er rekening wordt gehouden met de wensen van het ZZM. Elke andere weg leidt tot een publicitair en juridisch debacle.

Deze gang van zaken heeft het college volledig aan zichzelf te wijten. Zij heeft de kaders gesteld waaraan voldaan moest worden en nagelaten rekening te houden met de belangen van het ZZM. Ze zal ongetwijfeld proberen de schuld daarvoor bij anderen te leggen maar die vlieger zal niet opgaan.

Opvallend is dat onze politieke zwaargewichten in de raad zich tot dusver niet over deze kwestie hebben uitgelaten.Strikt genomen hoeven ze dat ook niet, want ze spelen geen rol meer in de besluitvorming.

Maar toch, er dreigt immers een levensgroot conflict met het ZZM, waar niemand op zit te wachten en dat Enkhuizen alleen maar schade kan berokkenen. Je hoopt dan stiekem dat er tenminste één raadslid naar voren komt en zich uitspreekt, maar dat is waarschijnlijk te veel gevraagd.

Dat ze op Langbroek na, niet reageren op dit blog is inmiddels wel duidelijk. Maar ook op hun eigen websites geen enkele reactie of beschouwing. Men verschuilt zich als gewoonlijk achter een muur van stilzwijgen. Ik zie hier een schone taak voor het NHD om te proberen ze tot een uitspraak te verleiden.

Het was Baas zelf die het NHD opriep om meer aan duiding te doen. Raadsleden hebben bovendien het NHD nodig als ze weer eens positief in het nieuws willen komen door een plannetje te ontvouwen, waar ze electoraal voordeel mee denken te kunnen halen.

U kent inmiddels mijn opvatting. Prima plan, waarin helaas geen rekening is gehouden met de wensen van het ZZM. Wat er onvermijdelijk toe zal leiden dat het ZZM (zo nodig met hulp van de rechter)  haar belangen zal proberen veilig te stellen. De kans dat dit haar gaat lukken acht ik bijzonder groot.

Maar dat is mijn persoonlijke mening en ik vertegenwoordig niemand anders dan mijzelf.

Wat denken de mensen die de pretentie koesteren de bevolking te vertegenwoordigen? Dat zou niet alleen ik wel eens willen weten, maar ook de rest van de bevolking lijkt me. Ik denk zelfs dat ze er recht op hebben om het te weten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Recht om te weten.”

 1. Beste Pim,

  waarom jij alles meermaals van raadsleden wil horen weet ik niet.

  Wij hebben als raad de kaders aan gegeven en daar mee in gestemd.
  Wij hebben als raad ook al aan het ZZM aan gegeven dat de gemeente geen grond beschikbaar stelt en wat ons betreft het bootmodel gehandhaafd blijft.
  Het ZZM is vrij om andere wegen te onderzoeken en andere mogelijkheden uit te proberen met welke partij dan ook, dus ook met de projectontwikkelaar EHZ.
  Mits deze laatste maar blijft binnen de kaders gesteld door de raad wat betreft ontwikkeling REZ.

  Mochten wij als raad denken dat het project REZ anders verloopt als door ons binnen de kaders gesteld hebben wij 1 noodrem om aan te trekken en dat is met het herzien van het bestemmingsplan.
  Maar als raad hebben we besloten om het college en het ambtelijk apparaat zijn werk te laten doen.

  Mocht het ZZM denken op enigerlei wijze door de gemeente benadeelt te zijn of onheus behandelt die niet strookt met de Nederlandse wetten staat het ze vrij om daar ons als raad, de gemeente, daar op te wijzen en mochten wij daar dan niet naar tevredenheid op reageren om juridische stappen te ondernemen.

  Bij mijn weten hebben we richting het ZZM niks onwettigs gedaan. Ik wordt graag geïnformeerd als dat anders zou zijn. Maar dan wel met feiten en waarheden en niet met vermoedens of wensen of inzichten zonder degelijke juridische onderbouwing.

  Zoals je eerder al eens aan gaf “verveel” ik me soms, dus ik dacht, laat ik weer eens reageren, heb jij weer wat om je druk om te maken.

  Je weet dat je uiteraard naar behoefte bovenstaande mag delen met wie jij denkt die daar behoefte aan heeft.

  Met vriendelijke groet, Bram van der Pijll

  PS, bij nog mogelijke onduidelijkheden kun je e altijd vragen, als je geluk hebt leg ik het nog maals uit.
  ——————————————————————————————————————————————————————————–

  In plaats van op mijn blog te reageren stuurde raadslid Bram van der Pijll de bovenstaande mail. Mijn reactie op deze mail hieronder.

  Like

  1. Bram, dat de raad een besluit heeft genomen het ZZM geen grond ter beschikking te stellen in het REZ is een “alternatief feit”. De raad heeft op dat punt geen enkel besluit genomen. Het ZZM vraagt de gemeente al maanden om daarover een besluit te nemen, zodat ze tegen dat besluit in beroep kan gaan. Tot dusver, d.w.z tot afgelopen maandag was dat besluit niet genomen.

   Zoals ik het heb begrepen, zal het ZZM naar de rechter stappen met het verzoek het college op te dragen een besluit te nemen. Dat heeft niets te maken met onwettigheid. Dat de gemeente, dan wel de raad een besluit hebben genomen bestaat alleen in je verbeelding. Zolang er geen besluit is genomen bestaat er ook geen beroepsmogelijkheid. Je kunt niet in beroep gaan tegen een niet genomen besluit.

   Het ZZM heeft de ontwikkelaar geïnformeerd van haar wensen, maar die, zo blijkt nu, heeft daar geen rekening mee gehouden. Dat hoeft hij ook niet, want die wensen waren niet opgenomen in de kaders die door de gemeente waren gesteld.

   Dit resulteert uiteindelijk in een conflict tussen de belangen van de ontwikkelaar en de belangen van het ZZM. Het zal aan de rechter zijn om te bepalen welke belangen het zwaarst moeten wegen. Ik denk dat het ZZM dan aan het langste einde zal trekken.

   Het probleem met de raad van Enkhuizen is, dat ze denkt er op los kan besluiten, zonder te hoeven na te denken over de gevolgen van die besluiten voor de direct betrokkenen. Zo als de raad het recht heeft van alles en nog wat te besluiten, zo hebben betrokkenen het recht zich tegen die besluiten te verweren.

   Zo besloten jullie in het verleden een aannemer niet te betalen voor het werk dat hij heeft gedaan. Jullie besloten kortgeleden om Werksaam niet te betalen, alhoewel het om een wettelijke verplichting ging. Beide besluiten zijn/worden niet uitgevoerd. In dit geval hebben jullie (bij het vaststellen van de kaders voor de herinrichting van het recreatieoord) besloten geen rekening gehouden met de belangen van het ZZM.

   Als je van mening bent dat dit wel het geval is, bewijs dat dan. Het is niet voor niets dat het college al maandenlang weigert haar besluit (om geen grond aan het ZZM ter beschikking te stellen) formeel te bevestigen om zodoende het ZZM onmogelijk te maken om tegen dat besluit in beroep te gaan.

   Kortom op basis van half begrepen veronderstelling slagen jullie er keer op keer weer in om het instituut gemeenteraad volstrekt belachelijk te maken, Ik vind dat spijtig.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: