Genoeg gewaarschuwd.

kok-1
Opdracht van de raad?

Nadat de gemeenteraad en college waren geïnformeerd en de krant daar een uitgebreid verslag van had gedaan,  was het gisteravond tijd om de direct betrokkenen te informeren over de plannen met het recreatieoord Enkhuizerzand. De zogenaamde stakeholders.

Wat bleek? Op één uitzondering na bleek aan ieders belang gedacht. Jan Publiek, de reddingsbrigade, de zeilschool, de standplaatshouders op de camping, het zwembad en de jeu  de boules- en overige sportverenigingen.

Die ene uitzondering was het Zuiderzeemuseum, dat al geruime tijd vraagt om ruimte beschikbaar te stellen voor het scheppen van een parkeervoorziening. Met dat verzoek was geen rekening gehouden bij het formuleren van de kaders. Met als gevolg, dat die ruimte niet beschikbaar was in het ingediende plan.

Vandaar mijn vraag, die me al geruime tijd op de lippen brandt. Hoe groot schatten de ontwikkelaars de kans in, dat  zij hun plannen (in ongewijzigde vorm) kunnen uitvoeren, gegeven het feit, dat die plannen een ernstige belemmering vormen voor de toekomstige exploitatie van het ZZM?

De ontwikkelaars dachten 100%, omdat ze zich zorgvuldig hadden gehouden aan de door de gemeente gestelde kaders. Mijn eigen inschatting is 0%, omdat er bij het opstellen van die kaders geen enkele rekening is gehouden met de belangen van het ZZM.

Een fout van monumentale proporties. Te vergelijken met de overeenkomst die men met De Nijs sloot over een Sociaal Medisch Centrum in de Vijzelstaat om vervolgens akkoord te gaan met de bouw van een soortgelijk centrum in de Molenweg.

Met andere woorden, de gemeente heeft zichzelf in conflict gebracht met een museum van internationale naam en faam door geen rekening te houden met haar belangen.

Is dat verstandig? Ik denk van niet. Het ZZM heeft inmiddels al aangekondigd zich met hand en tand te zullen verzetten tegen de plannen in de bestaande vorm.

Dat betekent dat op enig tijdstip een rechter zich zal buigen over de vraag, wiens belang zwaarder moet wegen. Het belang van een museum dat tot taak heeft de rijke historie van plaatsjes rond de voormalige Zuiderzee te conserveren en te presenteren.

Of het belang van een toekomstige exploitant van vakantiebungalows. Mijn geld is op het belang van het museum.

Voor de goede orde, het ZZM verzet zich niet tegen de realisatie van een vakantiepark, het verzet zich tegen het feit dat daarbij op geen enkele wijze rekening is gehouden met haar toekomstige exploitatiemogelijkheden. Die nalatigheid valt de ontwikkelaar niet aan te rekenen. Die heeft zich keurig aan de voorgeschreven kaders gehouden.

Die nalatigheid kan alleen het college worden aangerekend, die heeft namelijk verzuimd kaders te stellen die daarmee wel rekening hielden.

In de krant lees ik dat het zwarte Pieten spel al is begonnen. De wethouder verschuilt zich nu al achter wat hij “de opdracht van de raad” noemt.

Ik kan me niet herinneren dat de raad hem heeft opgedragen de ontwikkeling van het REZ in gang te zetten zonder daarbij rekening te houden met de belangen van het ZZM.

Bovendien verzint het college haar eigen opdrachten die ze ter goedkeuring aan de raad voorlegt. De raad bedenkt zelden of nooit opdrachten voor het college. Haar taak is om in te stemmen met de door het college geformuleerde opdrachten.

Als die opdracht mankementen vertoont, dan zou het mooi zijn als de raad die zou ontdekken en zou corrigeren, maar ze wordt tegelijkertijd aangemoedigd het volste vertrouwen te hebben in het college en haar ambtelijke organisatie.

Dat vertrouwen is in tal van gevallen volslagen ongegrond gebleken, maar in dat opzicht is de raad tamelijk hardleers en strompelt men liever van het ene debacle naar het andere, dan te twijfelen aan de competentie van het college.

Ik heb verder geen medelijden met college of raad, ik heb vaak genoeg gewaarschuwd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Genoeg gewaarschuwd.”

 1. Goedbedoelende sukkels in de lokale politiek die – niet gehinderd door voldoende kennis – een te grote broek aantrekken. Zijn we weer mooi klaar mee……

  Like

 2. Dus weer naar de rechter. Het kan ook niet anders meer in Enkhuizen. Gelukkig roept wethouder Kok nu hulp van de raad in. Helaas moet deze raad dan zelf weer terug om advies bij college. Verwarring alom. De kassa rinkelt in ieder geval. Helaas voorlopig bij de advocaten. En ja deze geven ook advies. Nog geen kuub zand gestort . Maar onbeperkt kosten. Nou ja raad succes er mee.

  Like

 3. Ik kan me niet heugen dat er ooit over het parkeren van het ZZM is gesproken. Ook het vlekkenplan voorzag niet in deze parkeer ruimte. Toen ook geen reactie van het ZZM. Die is pas van de laatste jaren. Beetje laat!

  Like

  1. Niet met de raad, dat klopt, maar het verzoek aan het college is volgens mij al jaren oud. Naar aanleiding van dat verzoek heeft het college onderzoek laten doen naar mogelijk alternatieven rond het station. Die zijn allemaal door de raad van tafel geveegd. Het ZZM heeft het college gevraagd om nu een bestuursrechtelijke beslissing te nemen over dit punt, zodat ze die ter beoordeling kan voorleggen aan de bestuursrechter.

   Dit nog los van het feit dat er nog een beslissing moet worden genomen over een bestemmingsplan. Als daarin evenmin rekening wordt gehouden met de belangen van het ZZM, dan zal ook dat besluit tot aan de Hoge Raad worden aangevochten.

   Wat het vlekkenplan betreft. Ik weet niet of die ooit ter beoordeling aan het ZZM is voorgelegd en wat daarvan de precieze juridische status is. Feit is dat het ZZM heeft meegewerkt aan een door het college gesuggereerd alternatief, maar dat dit door de raad van tafel is geveegd.

   Feit is ook dat het college tot dusver weigert een beslissing te nemen die het ZZM in staat stelt om daartegen in beroep te gaan. Als ik het goed heb begrepen stapt het ZZM nog deze week naar de rechter om de gemeente te dwingen een beslissing te nemen waartegen zij (in geval zij het daar niet mee eens is) in beroep kan gaan.

   Like

 4. Het gaat weer als vanouds: Sociaal Medisch Centrum, Brede School, Okselhotel, Parkeren, burger Van der Lee en zo zijn er nog talloze voorbeelden zoals de Floriade die hier had moeten komen (maar die geldramp ging godzijdank niet door) en veel andere zaken. Bijna nog de Drommedaris vergeten…..

  Like

  1. Ach ja, de Floriade. De vorige editie was in Venlo. Het terrein lag op een kruispunt van snelwegen met korte verbindingen naar grote bevolkingscentra zoals het Ruhrgebied. Enkhuizen bood een terrein aan dat door de te verwachten miljoenen bezoekers alleen viel te bereiken via een polderweggetje of anders de Piet Smitstraat/Oosterdijk.

   Volgens de laatste berichten heeft de Floriade in Venlo een verlies geleden van 24 miljoen. Ik herinner me aanbevelingen van het college, raadsleden en hoge ambtenaren en een propaganda offensief van de Enkhuizer krant.

   Lees nog maar eens wat ik er destijds over die illusiepolitiek schreef. https://pimsep.wordpress.com/2012/12/21/voortschrijdend-inzicht/ en klik ook eens op de links die in dat bericht voorkomen. Enkhuizen ten voeten uit.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: