Uitstel

RaadTijdens de raadsvergadering van januari besloot de raad (met algemene stemmen) om de tot dan geldende vergoeding voor fraktievergaderkosten (een jaarlijks bedrag van € 500,-) om te zetten in een algemene fractiekostenvergoeding.

Aangezien er in de raad 10 fractie’s zitten is er de afgelopen 3 jaar bijna € 15.000,- aan fractievergaderkosten betaald.

Daarbij is het goed te bedenken dat het de gemeente niet is toegestaan om bijeenkomsten van fracties met bijvoorbeeld kiezers te subsidiëren. Dat zijn partijbijeenkomsten die niet voor subsidie door de gemeente in aanmerking komen.

Tijdens de beraadslaging over dit onderwerp werd bij herhaling naar voren gebracht dat als er in het verleden geen fractievergaderkosten waren gemaakt, het teveel betaalde bedrag altijd was terug betaald.

Nu staat het elke fractie natuurlijk vrij om zijn vergaderingen te beleggen in een restaurant om tijdens een eenvoudige (maar voedzame) maaltijd de fractiestandpunten te bespreken. Maar of dat ook gebeurd is, weten we pas als we de betreffende administratie ter inzage hebben gekregen.

Gelukkig werd ons, tijden de beraadslagingen over dit onderwerp, door burgemeester Baas verzekerd dat aan een en ander strikt de hand was gehouden en bovendien zorgvuldig was geadministreerd door de griffier.

In mijn column “Probleemloos” van 7 januari veronderstelde ik dan ook dat mijn verzoek om inzage te krijgen in de fractievergaderkosten administratie geen problemen zou opleveren.

Maar dat bleek te vroeg gejuicht. Vandaag kreeg ik bericht dat dit bescheiden onderdeel van de gemeentelijke administratie niet binnen 4 weken boven water is te krijgen en men 4 weken extra nodig heeft.

Dat komt overigens niet als een verrassing Afgelopen dinsdag mailde ik de gemeente het volgende verzoek.

Geachte mevrouw/mijnheer,

In de Enkhuizer Krant van 3 februari las ik dat het plan voor herontwikkeling van het Enkhuizerzand op 13 februari gepresenteerd gaat worden aan de stakeholders, waaronder de sportverenigingen.

Kunt U aangeven waar die bijeenkomst wordt gehouden en op welk tijdstip.

Op 14 februari vindt er een presentatie plaats t.b.v. de Belangenvereniging Enkhuizerzand.

Kunt U aangeven waar die bijeenkomst wordt gehouden en op welk tijdstip. Wilt U ook het correspondentieadres van die vereniging doorgeven. Ze is mij namelijk onbekend.

met vriendelijke groet,

Pim Segerius

Voorlopig heb ik alleen een ontvangstbevestiging met “zaaknummer” ontvangen. Blijkbaar weten ze bij de gemeente (3 dagen tevoren) nog niet waar de genoemde vergaderingen plaatsvinden.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: