Links en rechts

links-rechtsEen dag of wat geleden pleitte ik er voor om meer aandacht te schenken aan de begrippen links en rechts. Hans Langbroek reageerde daarop, was het niet met me eens en verklaarde de begrippen dood.

Wat ik dan weer grappig vind is dat hij kort daarna (via twitter) een bericht aanprijst over dat onderwerp van de website opiniez.

Volgens die website bestaan de verschillen tussen links en rechts uit verschil in voorkeur voor individuele, dan wel collectieve oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken. Ik vind dat wel een mooi onderscheid.

Beide stromingen hebben hun voor- en nadelen. Doorgeslagen collectivisme zagen we in de voormalige Sovjet Unie en het China onder Mao en wellicht ook nog onder het Cuba van Castro. Maar ook voor het ongebreideld individualisme (met zijn ieder voor zich mentaliteit) zijn voorbeelden te vinden.

Bijvoorbeeld in de USA en talloze dictaturen in de derde wereld, waar in veel gevallen het recht van de sterkste geldt. Omdat beide stromingen duidelijke nadelen met zich meebrengen gaat het er dus om een verstandige mix van beide stromingen te kiezen. In mijn ogen is dat de enige wezenlijke keuze die aan de kiezer zou moeten worden voorgelegd. Willen we meer of minder individualisme/collectivisme.

De verzorgingsstaat zoals die in West-Europa  na de Tweede Wereldoorlog werd gecreëerd is een voorbeeld van collectieve oplossingen voor maatschappelijke problemen. AOW voor de ouderen, WAO voor de arbeidsongeschikten. Bijstand voor hen die niet in staat zijn zichzelf een inkomen te verschaffen.

Waar collectieve verantwoordelijkheid ooit als een verworvenheid werd gezien, wordt ze nu (vanwege de voortschrijdende individualisering) als een last ervaren.

Dus door de discussie over links en rechts achterhaald te verklaren, zoals Hans Langbroek doet, verklaart hij ook de discussie over het verschil tussen collectieve welvaart en individuele welvaart achterhaald. En dat op een moment dat het verschil tussen beiden de afgelopen tientallen jaren alleen maar is gegroeid.

Ik hecht zeer aan individuele vrijheid voor wat betreft immateriële zaken. Ik kan leven met het idee dat als de nieuwe serie “boer zoekt vrouw” wordt uitgezonden ik daarover niet kan meepraten, omdat ik er niet naar kijk.

Maar als het gaat om materiële zaken, zoals oudedagsvoorzieningen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen, onderwijs of inkomensvoorzieningen, dan denk ik toch dat we met collectieve voorzieningen beter af zijn dan met individuele voorzieningen. Althans de overgrote meerderheid van de bevolking.

Dus wat mij betreft doet een discussie over links en rechts er nog steeds toe.

partij-matrix

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

4 gedachten over “Links en rechts”

 1. Het is natuurlijk niet zo dat alle sociale voorzieningen door collectivistisch links ingesteld zijn. In 1941 zijn bijvoorbeeld de Kinderbijslag, het Ziekenfonds, betaalde snipperdagen en vakantiegeld ingevoerd. Ook Boekenweek is door de machthebbers van die tijd bedacht, evenals een anti-monopoliewet.
  De huisartsen van die tijd protesteerden heftig tegen invoering van dat ziekenfonds, ze waren bang voor inkomstenderving.

  Aangezien ik gemerkt heb dat huidig links de linkse machthebbers van 1941 niet graag als links betitelt, doch ze veel liever als rechts neerzet (wat rechts dan weer tracht te weerspreken), kan men stellen dat een behoorlijke rij sociale wetten van rechtse oorsprong is.

  Huidig links heeft in gezamenlijkheid met rechts de AOW ingevoerd, alsook de voormalige WAO en de WW. Huidig links breekt dat ook weer stukje bij beetje ook zelf weer af, wederom in gezamenlijkheid met rechts.

  Humbug dus duidelijk, dat links en rechts gedoe. Ook dat collectivistisch en “dus” sociaal gedachtengoed tot “links” zou behoren en niet tot “recht”, zie de ingevoerde wetgevingen van 1941.

  Het is maar net hoe de pet staat van politici. Links en rechts zijn termen die door politici vooral benadrukt worden rond de tijd van verkiezingen, puur om zich te kunnen onderscheiden van concurrenten in de jacht op het pluche.

  Ik persoonlijk heb zelf een enorme hekel aan links én rechts trouwens, ze jatten beiden als de raven enorme plukken uit mijn zuurverdiende inkomen. Oók daarin is al geen verschil tussen dat imaginaire links en rechts.

  Like

  1. Hans, je retweet een link naar een website waarop een wetenschapper volgens een bepaalde methodologie een links/recht indeling maakt.
   Ik nam aan dat je dit deed omdat je het eens was met de inhoud van die website en het om die reden onder aandacht van anderen brengt,

   Als ik het nut van die methodologie onderschrijf, brand je hem tot de grond aan toe af. Vraagje, waarom vestig je de aandacht op iets waar je het hartgrondig mee oneens bent.

   Politici (en jij bent de langst zittende locale politicus) zijn per definitie opportunisten, die waar en wanneer ze kunnen ideeën van anderen jatten als ze vermoeden dat het ze electoraal voordeel oplevert. Jij vormt daarop geen uitzondering.

   Like

   1. Ik brand het stuk totaal niet af en retweette het omdat ik me in die indeling kan vinden, mits men uitgaat van links en rechts.
    Waar ik me dus niet in kan vinden, is juist de verdeling van links en rechts. Deze termen zijn gebaseerd op een indeling die stoelt op collectivistisch vs individualistisch. In mijn reactie op jouw stuk geef ik gewoon aan waaróm ik het daarmee niet eens ben.

    Heel kort gezegd: de linkse partijen steunen steeds vaker het individualistische in de samenleving, waarbij ze het collectivistische loslaten. Rechts doet andersom, legt heel collectivistisch de samenleving steeds meer op in plaats dat er ruimte is voor daadwerkelijk individualistische beslissingen.
    De duidelijkste voorbeelden hiervan zijn PvdA en VVD.

    Daarom bestaan links en rechts wat mij betreft dus niet meer, het maakt in dit opzicht geen verschil meer hoe je stemt. Stemmen is geen links-rechts ding meer, maar stemmen op harde items of visies.
    Duidelijke voorbeelden hiervan zijn mijns inziens PVV, PvdD en bijvoorbeeld FvD.

    Of werkelijk álle politici ideeën jatten van anderen, dat weet ik niet. Ik ken ze niet allemaal. De jij-bak naar mij laat ik voor wat het is, het gaat mij meer om de discussie over links en rechts. Dat vind ik nog steeds een interessante discussie!
    Over jatten heb ik als het goed is ergens nog wel interessante staatjes waarin ik kan laten zien hoeveel voorheen van mijn toen nog werkende site afgekopieerd is. Dat is het nadeel van alles op internet schrijven wat je bedenkt.

    Like

    1. Links/rechts gaat over het benoemen van tegenstellingen. Niet alleen voor wat betreft collectief/individueel, maar ook inkomensgelijkheid en de verhouding natie/EU. Maar ook voor wat betreft het begrip referendum kun je tegenstellingen bedenken die je op een link/rechts schaal zichtbaar kunt maken.

     Als je het laatste onderwerp neemt (referendum) dan zie je dat het FvD uiterst links is, (men wil een verandering van de bestaande situatie), maar tegelijkertijd scoort men op een aantal andere tegenstellingen uiterst rechts. Dat maakt haar in mijn ogen tot een rechtse partij die met ëén uiterst links standpunt kiezers probeert te trekken die normaal gesproken “linkse” opvattingen koesteren.

     Zoals je zelf eerder correct opmerkte probeert de PvdA hetzelfde. Door het loslaten van traditioneel linkse standpunten, probeert men een rechtse kiezers te trekken, met tot dusver desastreuze gevolgen.

     Door de bank genomen denk ik dat het merendeel van de bevolking conservatief is. Men wil behoud van datgene wat in de loop der jaren is bereikt. Dat is op zichzelf geen onverstandige gedachte, alleen er zijn ontwikkelingen gaande die resulteren in veranderingen. Of we dat nu leuk vinden of niet.

     Zo heeft de afkeur van links/rechts volgens mij meer te maken met de manier waarop we tegenwoordig met elkaar communiceren dan wat dan ook. We communiceren tegenwoordig voornamelijk via beeld (TV en smartphone) waarmee je gemakkelijker gevoelens kunt oproepen dan via tekst. Met als gevolg dat een onderwerp dat zich niet in beeld laat uitdrukken, zoals het verschil tussen links en rechts door vrijwel niemand nog serieus wordt genomen.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: