Plichtsverzuim

Drommedaris_Enkhuizen_Zuidwestzijde[1]

Je kunt de procedure, die ik tegen de gemeente voer, zien als een poging de rechter een uitspraak te ontlokken over de wijze waarop de gemeente haar zaakjes administreert.

Mijn uitgangspunt daarbij is, dat dit op traditioneel correcte wijze gebeurt en dat ambtenaren de door hun gemaakte afspraken over betalingen nauwkeurig en waarheidsgetrouw vastleggen. De ambtelijke waarheid dus.

Mijn uitgangspunt is verder, dat die ambtelijke waarheid soms voor een deel wordt vervangen door een politieke waarheid, waardoor feiten zodanig worden gemanipuleerd dat er voor de “politiek” een aantrekkelijk beeld ontstaat.

In Dromgate (ik leen maar even de term van Hans Langbroek) had die manipulatie tot doel de projectkosten van de Drommedaris zo laag als mogelijk voor te stellen.

Die waren zeker € 200.000,-, maar waarschijnlijk een kwart miljoen hoger dan voorgesteld. Waarbij geen rekening is gehouden met een toewijzing van de claim van de architect. Dat is geen veronderstelling maar een feit, dat aan de hand van een raadsvoorstel kan worden gecontroleerd.

De reden voor de politieke waarheid is gelegen in de motie Delleman die bepaalt, dat werkzaamheden volgens bestek moeten worden uitgevoerd, maar dat de tegenvallers binnen het bestaande budget moeten worden opgevangen. Strikt genomen een onmogelijke opdracht en gebaseerd op “dubbeldenk”.

De kostprijs van uitvoering volgens bestek ligt vast (aanneemsom). Tegenvallers, die bij een project van deze orde vrijwel onvermijdelijk zijn, kunnen alleen uit de post onvoorzien en de post overhead worden betaald. Als de posten onvoorzien en overhead ontoereikend zijn, dan volgt overschrijding van het budget.

Volgens de rapportage was de post overhead ontoereikend en werd de overschrijding van de kosten van projectmanagement (€ 130.000,-) geboekt als zijnde personeelskosten.

De post onvoorzien was ontoereikend om daaruit de meerkosten (als gevolg van vertragingen) te kunnen betalen. Daarom werd (om politieke redenen) besloten om die kosten buiten de projectverantwoording te houden en onder te brengen in een speciaal gecreëerde post “verzwaring”. Het politieke voordeel daarvan was, dat de wethouder zijn handen in onschuld kon wassen voor wat betreft deze overschrijding. Door haar toe te schrijven aan het optreden van de stichting.

Kortom er was een duidelijke politieke reden om de zaken voor te stellen, zoals ze werden voorgesteld. Namelijk om een zo laag mogelijke overschrijding van de projectbegroting te kunnen presenteren. Om dat te kunnen volhouden werd de ene leugen (of moet ik zeggen het ene alternatieve feit) op het andere gestapeld.

En om dat te kunnen blijven volhouden konden er ook geen onderliggende stukken worden getoond. Omdat daaruit zou blijken dat de voorgestelde gang van zaken in strijd was met de werkelijke gang van zaken.

Dat de raad zich laat voorliegen is iets dat ze bij meerderheid van stemmen kan toelaten. Die beperking heb ik niet. Als ik meen te worden voorgelogen kan ik me tot de rechter wenden en hem om een oordeel vragen.

Ik probeer de rechter er van te overtuigen dat de documenten (waarvan de het college zegt dat ze er niet zijn) er wel zijn. Maar zolang dat niet gelukt is, blijft het ontbreken van die documenten een feit. De raad had op basis van dit (voorlopige) feit handelend moeten optreden om herhaling te voorkomen.

Dat nalaten, zoals de raad de afgelopen 7 maanden gedaan heeft,  toont plichtsverzuim van de raad aan.

De raad zou op dat punt een voorbeeld moeten nemen aan de Tweede Kamer, die nadat een journalist aannemelijk had gemaakt dat een minister niet de waarheid had gesproken binnen een week een debat organiseerde waarop de minister ter verantwoording werd geroepen.

De raad had in deze kwestie allang hetzelfde moeten doen, maar faalt opzichtig in het nakomen van die verplichting.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: