Vermoedens.

olierook 2
Geen faktuur

Goed, Olierook beweert dus dat hij niet beschikt over een factuur van Hillen & Roosen en 8 van de 10 fracties in de Enkhuizer raad hechten daar geloof aan.

Wat was de voorgeschiedenis?

Januari 2016 vraagt Hillen & Roosen of hij nu eindelijk zijn vordering kan indienen. De gemeente vraagt om geduld. Er moet eerst nog met de stichting worden gesproken.

Maar 11 mei 2016 is het dan eindelijk zover. Er is een bespreking op het stadhuis waarbij  wordt afgesproken dat Hillen & Roosen genoegen zal nemen met € 60.000,-.

Wat gebeurt er dan? Verstuurt de aannemer de volgende dag zijn vordering naar de gemeente? Nee. Stuurt hij hem in juni? Nee. In juli wellicht? Ook niet.

Althans er bevindt zich geen factuur in het dossier. Is dat ergens een bewijs van? Als er geen factuur is, dan moet dat het gevolg zijn van een afspraak tussen gemeente en aannemer.

De wet eist dat een factuur een waarheidsgetrouwe weergave is van geleverde goederen en diensten. In dit geval zou de factuur melding moeten maken van een verrekening van de meerkosten als gevolg van vertragingen.

Zou het niet zo kunnen zijn, dat de wethouder wel over een factuur beschikt, maar hem niet wil laten zien? Omdat daardoor feiten aan het licht zouden komen, die in strijd waren met zijn eerdere beweringen? Waarmee duidelijk zou zijn geworden dat hij de raad onjuist had voorgelicht? En dat is een politieke doodzonde, die gewoonlijk leidt tot het opzeggen van het vertrouwen.

Wat zich (mogelijk per vergissing) wel in het dossier bevond was een offerte die een week later was uitgemaakt dan de offerte die wel deel uitmaakte van de raadsstukken.

Ze verschilde op één punt met de eerdere offerte. De post afbreken en opbouwen van het meubilair was vervallen en daardoor was ze € 15.000,- lager dan de eerdere offerte en in plaats van de titel “na inhuizing” had ze de aanduiding “opdracht”.

De bedoeling daarvan is duidelijk. Als Hillen & Roosen (onder het voorwendsel van kosten van verzwaring) een “opdracht” zou krijgen met een waarde van € 85.000,- dan zouden de claims voor meerkosten (als gevolg van vertraging) komen te vervallen. Die kosten als gevolg van vertragingen waren begroot op € 65.000,-.

Aangezien de wethouder strak en stijf volhield dat hij geen opdracht had gegeven, lag het voor de hand dat hij een document met het opschrift “opdracht” buiten de raadsstukken hield.

En als je één relevant stuk niet aan de raadsstukken toevoegt, dan is het een kleine stap een tweede (de factuur) ook niet toe te voegen.

Het blijft hoe dan ook raadselachtig, dat terwijl de aannemer in januari aandringt op het mogen versturen van zijn vordering en nadat hij overeenstemming heeft bereikt over de hoogte van die vordering, hij die vervolgens niet uitbrengt.

Waarschijnlijker is dat de factuur is verstuurd, maar dat de wethouder hem om politieke redenen niet aan de raad wilde tonen.

——————————

Enfin, er zijn dus onderhandelingen geweest en partijen zijn het er over eens geworden dat de gemeente de aannemer € 60.000,- verschuldigd is. Veiligheidshalve heeft de gemeente geen verslag van die besprekingen gemaakt, want je weet maar nooit. Voor dat je het weet wil iemand precies weten wat er is besproken.

Nu is € 60.000,- serieus geld, waar iemand serieus werk voor heeft geleverd. Volgens de gemeente heb je daar een verzwaring voor aangelegd. Ik denk daar anders over.

Je hebt niet alleen een verzwaring aangelegd, maar je hebt daarmee ook de meerkosten (als gevolg van vertragingen) verrekend.

Maar wat de reden voor die betaling ook mag zijn, je bent met de gemeente een betaling overeengekomen. Het raadsvoorstel toont aan dat de gemeente (inmiddels voor de tweede keer) heeft afgesproken dat ze de aannemer het afgesproken bedrag zal betalen. Dat doet ze niet zomaar, daar heeft ze een jaar over nagedacht.

Alhoewel, men heeft weliswaar met de aannemer afgesproken dat hij zal worden betaald, maar de raad mag er ook voor kiezen hem niet te betalen. Omdat een aantal fracties nogal last hebben van een verstandelijke beperking, maken ze van die keuzevrijheid gebruik.

Aan het einde van de rit en onder de deskundige leiding van de voorzitter haalt geen enkel voorstel een meerderheid en is (in theorie) betaling van de aannemer onmogelijk..

Wat is daarop de reactie van de aannemer? Komt er rook uit zijn oren, omdat zijn afspraak met de gemeente niet wordt nagekomen?

Geenszins. Hij vindt het jammer en zal een jurist raadplegen. Dat doet hij 7 maanden later nog steeds, zonder enig resultaat.

Burgemeester Baas meldt tijdens de nieuwjaarsreceptie vol trots dat de gemeente in geen enkele procedure is betrokken. Dat is niet helemaal waar, hij is de architect vergeten, maar dat hij ook de aannemer is vergeten lijkt me niet erg waarschijnlijk. De boodschap is dus, de aannemer is geen procedure begonnen om betaling af te dwingen.

Wat de 8 fracties over de gang van zaken denken weet ik niet. Ze maken ons zelden deelgenoot van hun denkproces, voor zover daar al sprake van is. Feit is, dat na juli 2016 geen enkele fractie ook maar iets gepubliceerd heeft over haar standpunt.

Dat is opmerkelijk, maar verklaart tegelijkertijd ook waarom die fracties zoveel begrip op kunnen brengen voor het optreden van de gemeente. Zelf leggen ze nooit iets vast en dan ben je al snel geneigd te denken dat de gemeente het ook niet doet.

De gemeente maakt een afspraak en komt hem vervolgens niet na. Dat is in de politiek niet ongebruikelijk. In het zakenleven is men wat strenger in de leer. Gewoonlijk geldt daar ‘afspraak is afspraak’.

Ik kan niet anders concluderen dan dat aannemers (in de ogen van raadsleden) enorme sukkels zijn die zich makkelijk de kaas van het brood laten eten. Dat is niet mijn ervaring, maar ik ben ook geen raadslid.

Ik vermoed dat aannemers denken, “ik heb mijn werk gedaan, de noodzakelijkheid wordt niet door de gemeente betwist, er zijn tot tweemaal toe afspraken gemaakt over betaling”. Sinds wanneer bepaalt de raad van de gemeente Enkhuizen (zonder dat ze beschikt over enig inzicht in de verrichte werkzaamheden) dat zij mij betaling kan onthouden? Kan het niet goedschiks dan maar kwaadschiks.

Raad
Toe aan vervanging

Maar dat doet de aannemer dus niet. Er komt geen rook uit zijn oren, hij stapt niet naar de rechter, maar schrijft na drie maanden een soort bedelbrief. Waarom?

Ik ken maar één logische verklaring voor dat gedrag. Ter voorkoming van allerlei gedoe, waarbij er zaken aan het licht zouden kunnen komen die beter verborgen kunnen blijven heeft het college besloten hem gewoon te betalen.

Vanwege de goede verhoudingen schrijft de aannemer voor de vorm nog wel een (door de gemeente gedicteerd?) briefje, maar voor hem is de kous af.

Formeel mag het college geen extra betalingen verrichten voordat de raad daarmee heeft ingestemd, maar wie let daar op? De raad? Die heeft ook nooit in de gaten dat gehad dat Boland een half miljoen meer had uitgegeven (aan voorbereidingskosten) dan er was afgesproken.

Van der Pijll vertrouwt op de accountant. Maar die heeft ook geen kik gegeven toen het college € 130.000,- aan projectmanagementkosten liet wegschrijven als personeelskosten. Dus voor de € 60.000,- die ze aan de aannemer betaald hebben weten ze vast ook wel een leuke oplossing die de accountant acceptabel vindt.

Enfin, het is dus een vermoeden, maar het verschil tussen het vermoeden van de raad en mijn vermoeden  is, dat de raad bij meerderheid van stemmen besluit dat haar vermoeden juist is en dat ik mijn vermoeden aan een onafhankelijke rechter voorleg en hem vraag, na het onder ede horen van de aannemer, een oordeel uit te spreken.

Ik schat dat rond de verkiezingstijd dat oordeel wel beschikbaar zal zijn. Precies het juiste moment om over vervanging van de zittende raadsleden na te denken.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: