Bedrieglijke offerte.

Clubhuis der notabelen
Bedrieglijke offerte

Goed, we hebben het nieuwe jaar stevig ingezet door vast te stellen dat B & W vanalles verzinnen. Zoveel, dat je eerder geneigd bent om te spreken van een college van List & Bedrog, dan van een college van Burgemeester & Wethouders.

Over de reden voor die verzinsels later meer. Eerst maar eens vaststellen waarover ze jokkebrokken.

Het begint allemaal met de vergadering van 11 maart 2015, waarin gemeente en aannemer afspraken maken over hoe het nu verder moet. De feiten zijn als volgt:

De gemeente bakkeleit al maanden over de vraag wie de kosten van verzwaring moet betalen en het einde is niet in zicht. En daarboven zijn er dan ook nog de vertragingsclaims van de aannemer.

Vertragingsclaims? Nooit van gehoord.

Toch wel, ze staan gewoon in het raadsvoorstel van 31 maart 2015 onder punt 4 waarin de meerkosten worden behandeld. De volgende meerkosten worden daar genoemd. Voor het gemak som ik ze nog even op.

  1. € 120.000,- = de bouwtechnische staat van de kap.
  2.   € 50.000,- =  de kelder/fundering.
  3.   € 65.000,-  = vertragingsschade.
  4. € 130.000,- = project management.

Volgens de gemeente is er van de vergadering op 11 maart geen verslag gemaakt. Dat vind ik dan weer zo ongeloofwaardig dat ik inmiddels naar de bestuursrechter ben gestapt om de gemeente te dwingen mij dat verslag alsnog te tonen.

Maar het feit, dat de gemeente beweert geen verslag te hebben gemaakt, wil niet zeggen dat anderen die bij dat gesprek waren betrokken, (zoals de projectleider Piet Conijn), geen verslag hebben uitgebracht over de uitkomst van dat gesprek.

Tijdens een bouwvergadering legt de notulist uit zijn mond het volgende vast:

De vertragingsclaim die Hillen en Roosen bij de gemeente heeft gelegd is van de baan.

Dhr Slachter heeft blijkbaar de aannemer een aanvullende opdracht thv ca €100.000,- gegeven voor het uitvoeren van het verzwaren van het elektriciteitsnetwerk. Dit werk is reeds uitgevoerd.

Met Slachter wordt Slagter bedoeld, de huidige (tijdelijk) gemeente-secretaris van de gemeente.

Dus in ruil voor een opdracht van € 100.000,- was de vertragingsclaim van de baan?

Dan kunnen de werkelijke kosten van die “opdracht” nooit meer dan € 35.000,- zijn geweest. Namelijk € 100.000,- minus € 65.000.- vertragingsclaim/vertragingsschade.

Maar wacht, die opdracht betrof toch verzwaring “na inhuizing” terwijl ze vóór inhuizing (= oplevering) was uitgevoerd. En in dat geval was de “opdracht” volgens een tweede offerte van de aannemer € 15.000,- goedkoper, dus  ongeveer € 85.000,-.

€ 85.000,- minus een vertragingsclaim van € 65.000,- wil zeggen dat de “opdracht” uiteindelijk niet meer dan € 20.000,- waard was. De “opdracht” betrof  het verzwaren van het elektranetwerk in de Drommedaris. Kan het zijn dat die opdracht, anders dan de gemeente steeds beweerde,  niet meer waard was dan € 20.000,- ?

Inderdaad, het staat wat ingewikkeld omschreven in het laatste  raadsvoorstel, maar het klopt wel.

In dat raadsvoorstel staat namelijk dat de kosten van verzwaring in overleg met de stichting begroot zijn op € 30.000,- waarvan de aannemer 1/3 voor zijn rekening neemt. De netto kosten voor de verzwaring zijn dus € 20.000,-, waarvan de gemeente en de stichting ieder de helft voor hun rekening nemen.

Dan de claim vanwege vertragingen. Die was oorspronkelijk € 65.000,-, maar is door de aannemer uiteindelijk terug gebracht naar € 40.000,-.  Daarbij moeten we wel bedenken dat het om een claim ging, waarover nog onderhandeld moest worden. Maar daarvoor was op dat moment geen tijd meer.

Verder uitstel zou nieuwe vertragingskosten met zich meebrengen. Er moest nu een oplossing komen en die oplossing was, “als de gemeente zich sterk zou maken voor de betaling van € 100.000,- (voor verzwaring en vertraging) dan zou de aannemer (zonder dat zij daar een specifieke opdracht voor kreeg) de verzwaring aanleggen”. De aannemer nam daarbij het risico dat de raad betaling niet zou goedkeuren. Daar stond tegenover dat zij zonder al te veel verdere poespas haar claim op vertragingskosten kreeg uitbetaald. Het enige dat ze daarvoor hoefde te doen was een enigszins betrouwbaar ogende offerte af te geven.

Daarmee nam de aannemer een risico, maar als de hoogste ambtenaar van de gemeente je verzekert (niet garandeert) dat de gemeente zijn best zal doen om tot betaling over te gaan, dan is het begrijpelijk dat de aannemer genoegen nam met die verzekering.

Feit dat deze afspraak gebaseerd was op de afgifte van een bedrieglijke offerte, vormde voor de aannemer, noch de gemeente een zwaarwegend bezwaar. In het dossier bevindt zich geen brief of email waarin de gemeente zich beklaagt over de juistheid van de offerte. Als daar van buitenaf (de stichting) kritiek op komt, dan wijst men die kritiek van de hand.

Zowel gemeente als aannemer hebben zich aan die afspraak gehouden. Het ging mis, omdat de stichting als eerste wees op de bedrieglijke inhoud van de offerte. Dat was tegen het zere been van de SP, die meende de reputatie van haar wethouder te moeten beschermen door de reputatie van de stichting in twijfel te trekken. Wat uiteindelijk een nogal pathetische boycot van de nieuwjaarsreceptie tot gevolg had.

Maar achteraf kunnen we vaststellen, dat de stichting gelijk had met haar bewering, dat de gemeente door middel van haar offerte kosten had opgevoerd die niets met de verzwaring uitstaande hadden, maar betrekking hadden op kosten als gevolg van eerder opgelopen vertragingen.

Samengevat, op 11 maart 2015 maakten aannemer en gemeente (misschien wel met de beste bedoelingen) een afspraak die het daglicht niet kon verdragen.

Vanavond is de raad weer bijeen. Ik ben benieuwd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: