Trivialiteitswet

Omdat de gemeente lange tijd niet beschikte over een vergaderruimte waar raadsfracties gebruik van konden maken gaf de gemeente een vergoeding aan alle raadsfracties om die vergaderruimte te huren.

parkinson
Cyril Northcote Parkinson

Aan die situatie is sinds de verbouwing van het stadskantoor een einde gekomen. Er is vergaderruimte beschikbaar gekomen. Inclusief telefoon en beschikbaarheid van thee en koffie.

Reden genoeg om het presidium voor te stellen om die vergadervergoeding op te heffen. Men kan immers gebruik maken van bestaande faciliteiten.

Het opheffen van een bestaande (en overbodig geworden vergoeding) was voor sommigen fractievoorzitters echter een brug te ver.

Voor de goede orde, een fractievergadering is niet hetzelfde als een partijvergadering. Je kunt als fractie weliswaar alle  leden van je partij uitnodigen, maar dat is dan een partijvergadering en het is de gemeente niet toegestaan partijvergaderingen te subsidiëren.

Fractievergaderingen zijn vergaderingen waarbij raads- en commissieleden overleggen over de te volgen strategie. De grootste fractie is de SP met 4 raadsleden en (naar ik meen) 2 commissieleden. Je hebt dus een vergaderruimte nodig waar 6 mensen in kunnen plaatsnemen.

Maar de Lijst Van der Pijll heeft volgens mij geen commissielid en dus telt die fractie maar 1 persoon. Het komt me voor, dat Van der Pijll het overleg met zichzelf, het beste gewoon thuis kan doen en daarvoor niet naar een aparte ruimte gaat.

Naast de tegemoetkoming in de vergaderkosten krijgen fracties nog een andere vergoeding, afhankelijk van de grootte van de fractie. Om het functioneren van een fractie mogelijk te maken. Wat ik me daar precies bij moet voorstellen is me niet helemaal duidelijk geworden.

Als ik het goed heb begrepen wordt de vergadervergoeding  afgeschaft, maar wordt het vrijkomende bedrag toegevoegd aan de functioneringsvergoeding, zodat de inkomsten van de fracties hetzelfde blijven en er alleen een andere naam gegeven wordt als reden voor de verstrekking. Overigens gaat het om relatief geringe bedragen.

Dat neemt niet weg, dat er in het presidium langdurig (en op levendige wijze) over dit onderwerp werd gediscussieerd. Een en ander zoals wordt voorgeschreven door de Trivialiteitswet van Parkinson.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: