Geloofwaardig

gemeenteraad
Normvervaging

Een dag te laat, maar wel op 1 december gedateerd (dus toch een soort verjaardagscadeautje) eindelijk de beslissing op mijn bezwaar.

Na heroverweging is mijn bezwaar ontvankelijk, maar ongegrond verklaard.

Het heeft dus bijna drie maanden gekost om te bevestigen dat de documenten waarvan men altijd beweerd heeft dat ze er niet zijn, er inderdaad niet zijn.

Wat men mij daar ter overweging heeft meegegeven is een uitspraak van de Raad van State van 26 april 2006. De uitspraak heb ik op de website van de RvS  nog niet terug kunnen vinden. Ik doe het dus nog even met de tekst die de gemeente heeft aangereikt.

Wanneer een bestuursorgaan stelt dat na een onderzoek is gebleken dat een bepaald document niet of niet meer onder hen berust en een dergelijke mededeling niet ongeloofwaardig voorkomt, in beginsel aan degene die om informatie zoekt om aannemelijk te maken dat, in tegenstelling tot de uitkomsten van het onderzoek door het bestuursorgaan, een bepaald document toch onder dat bestuursorgaan berust.

Burgemeester.jpg
geloofwaardig?

De eerste vraag is dus, hoe geloofwaardig is de bewering van de gemeente dat er van de met de aannemer gemaakte afspraken over de uitvoering van het werk en de mogelijke betaling voor die werkzaamheden geen schriftelijke aantekeningen bestaan?

Hoe geloofwaardig is het, dat over het verschil van mening over de kostenverdeling tussen gemeente en stichting wel schriftelijke aantekeningen bestaan, maar niet over het (na een jaar onderhandelen) bereikte resultaat?

Hoe geloofwaardig is het verder, dat ruim een jaar na voltooiing van de werkzaamheden en na het bereiken van een “compromis” de aannemer nog steeds niet in staat is geweest een factuur uit te maken waarin hij zijn recht op betaling heeft vastgelegd (onder vermelding van de uitgevoerde werkzaamheden)?

Hoe geloofwaardig is het, dat een ambtenaar namens de gemeente een betalingsverplichting op zich neemt (uiteraard onder het voorbehoud van goedkeuring door de raad, wat een standaard voorbehoud is) zonder dat hij de politiek verantwoordelijke wethouder daarover (tot tweemaal toe) niet schriftelijk adviseert?

Dat onze raadsleden in dit opzicht uiterst goedgelovig zijn is me inmiddels wel duidelijk, maar gelukkig ben ik niet afhankelijk van hun oordeel, maar ben ik nu eindelijk in staat het oordeel van een rechter te vragen.

Hoe aannemelijk is het dat de door mij gevraagde schriftelijke bewijzen er wel zijn? Heel aannemelijk. Ze zijn namelijk essentieel. Zonder dergelijke onderliggende documenten is democratische controle op door het college/ambtenaren gemaakte afspraken namelijk onmogelijk gemaakt.

En als dit staand beleid is voor de gemeente Enkhuizen, dan dienen we ons ernstig zorgen te maken over de normvervaging die kennelijk in de loop der jaren heeft plaatsgevonden. Niet in de laatste plaats vanwege de gemakzuchtige houding van de gemeenteraad.

Enfin, ik heb 6 weken de tijd om mijn bezwaren aan de rechter voor te leggen. Dat gaat me wel lukken denk ik, zodat we voor de gemeenteraadsverkiezingen nog een uitspraak van de rechter hebben.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

5 gedachten over “Geloofwaardig”

  1. Voor de volledigheid, datum en nummer van de uitspraak stond in de brief. Alleen mijn zoekopdracht op de website van de RvS leverde geen resultaat op.

   Ik heb de volledige tekst gereproduceerd omdat ze nogal afwijkt van de (door het college) gegeven voorstelling van zaken, (dat het merendeel van de raad voor juist aanneemt), maar dat het resultaat is van slordig redeneren.

   Volgens een meerderheid in de raad moet je aannemen dat wat het college beweerd waar is, tenzij je kunt bewijzen dat het niet waar is.

   De rechter ontkent het bestaan van die verplichting. Die ontstaat pas als hetgeen er door het college gezegd wordt “niet ongeloofwaardig voorkomt”. De kernvraag is dus, hoe geloofwaardig is dat er van de meer dan een jaar durende besprekingen geen gespreksnotities zijn gemaakt en dat alles uitsluitend mondeling is afgehandeld.

   Mijn inschatting is dat de rechter dat uiterst ongeloofwaardig zal vinden en de gemeente zal opdragen die gespreksverslagen alsnog te overleggen.

   Ik kan niet bewijzen dat ze er zijn, zoals de gemeente niet kan bewijzen dat ze er niet zijn. Maar ik kan wel aannemelijk maken dat ze er moeten zijn, omdat de overheid de plicht heeft democratische controle mogelijk te maken op de afspraken die ze maakt. (Op een paar uitzonderingen na, die hier echter niet van toepassing zijn).

   Wat natuurlijk niet wegneemt dat het uitermate kinderachtig is dat je er 3 maanden over doet om je standpunt, dat je iets niet kunt overleggen omdat je het niet hebt, schriftelijk vast te leggen. Als dat standpunt waar is, dan kun je dat ook de volgende dag kenbaar maken.

   Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s