Van het principe afwijken.

vriendjes1Raadslid Shawn Vriendjes (PvdA) heeft onlangs vragen gesteld die mij zeer aan het hart gaan. De vragen kunt U hier lezen.

Het gaat over de beslotenheid van de zogenaamde informatieavonden voor raadsleden. In dit geval over het sociale domein.

Die beslotenheid ging zo ver dat zelfs vertegenwoordigers van de WMO adviesraad, het bij wet ingestelde adviesorgaan van het college, in het verleden niet werden toegelaten.

Van dit soort vergaderingen worden geen notulen gemaakt, zodat alleen de uitgenodigden weten wat besproken is. Maar tegelijkertijd worden ze bij openbare behandeling wel aangehaald als zijnde reeds besproken.

Twee voorbeelden komen bij me op:

De op verzoek van de SP besloten bijeenkomst waarin de argumenten voor de verbouwing van de Drommedaris nog eens onder de loep werden genomen en waarna de SP besloot om haar jarenlang volgehouden oppositie tegen dat voornemen op te geven.

Tijdens die vergadering kwamen alleen de voorstanders van de verbouwing aan het woord. Zoals de wethouder, de projectleider en de directeur van de stichting.

Maar ook de besloten bijeenkomst met het bestuur van de stichting Drommedaris, waarin die gelegenheid kreeg haar financiële positie toe te lichten. Dit ter voorbereiding van het raadsvoorstel waarin het compromis met de stichting aan de orde zou komen. Uiteraard toen ook geen verslag van die bijeenkomst.

Waarna de raad, gewapend met de in besloten kring vergaarde inzichten, de raadsvergadering van 5 juli tegemoet trad.

Het merkwaardige is dat over de inhoud van dit compromis geen schriftelijke informatie bestaat.

Althans ze bevindt zich niet in het dossier, hoewel ik daar wel om heb gevraagd. Dus is nog steeds onduidelijk of de gebruikerswensen (zoals genoemd in de offerte van de aannemer) door de stichting zijn betaald. Wat gezien haar overeenkomst met de gemeente het geval zou moeten zijn, omdat het hier om inrichtingskosten gaat.

De vraag is of deze kosten, (als additionele subsidie van de gemeente) door de gemeente zullen worden betaald. Als dat laatste het geval is, dan rijst weer de vraag in hoeverre het gewenst is dat de gemeente bijdraagt  aan de inrichtingskosten van een horeca onderneming.

In dit geval Drom BV, die (als eigenaar van de vergunning) belast was met de exploitatie van de horeca in Drommedaris.

Vragen waarop onze raadsleden, nadat ze in besloten kring waren voorgelicht, het antwoord zouden moeten weten, maar waarop ze (volgens mij) het antwoord nog steeds niet weten.

Vriendjes heeft wat mij betreft dus het grootste gelijk van de wereld als hij opnieuw aandacht vraagt voor deze in mijn ogen tamelijk principiële kwestie. Men is inmiddels alweer bijna een jaar bezig om daar een protocol voor op te stellen.

Het tot nu toe gehanteerde protocol luidt dat degene die de bijeenkomst organiseert bepaalt of ze besloten is. Omdat de raad zelf nooit dergelijke  bijeenkomsten organiseert, maar op zijn best het college vraagt om ze te organiseren, ligt de beslissing daarover dus altijd bij het college.

Wat mij betreft zijn alle bijeenkomsten van de raad in principe openbaar. Dat wil niet zeggen dat er nooit besloten vergaderingen kunnen zijn, maar dan zou ergens geregistreerd moeten worden wie daarom gevraagd heeft en om welke reden.

En de beslissing daarover behoort niet bij het college te liggen, zoals nu het geval is, maar bij de raad. Zij is de instantie die behoort te beoordelen of zij wel of niet van haar principe wenst af te wijken. Een stemming daarover kan eenvoudig (en met behulp van email) door de griffier worden geregeld.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

6 gedachten over “Van het principe afwijken.”

  1. Ik had ook kunnen vragen hoe het met de vrouw van de wethouder ging Sunny, maar dat ligt hier niet op tafel. Het verwijt van achterkamerpolitiek brengt de discussie niet op gang, ik hoop deze vragen wel.

   Wat ik in de brief ook noem is de spanning tussen praktisch besturen en transparantie. Het werkt snel en praktisch om in een besloten kamer met ambtenaren te zoeken naar wat je wilt, maar als politici standpunten innemen dan hoort dat in de raadsvergadering.

   Maargoed, ik hoop niet dat je een sarcastische reactie terugverwacht. Als dat wel zo is, dan wil ik er gerust nog een voor je bedenken 😉

   Like

   1. Het probleem is (vrees ik) dat lokale politici hun standpunten voor zich houden (of naar voren brengen in besloten vergadering waarover niet wordt gerapporteerd) tot aan de raadsvergadering. Tegen de tijd dat ze hun standpunt openbaar maken, hebben ze ook het besluit genomen en heeft de gewone burger het nakijken.

    Wellicht acceptabel in de 19de eeuw, maar volstrekt achterhaald in de 21ste eeuw.

    Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s