Plichtsverzuim revisited

Gemeenteraad_Enkhuizen_internet
Plichtsverzuim

Op 4 juni 2016 schreef ik een column genaamd “Plichtsverzuim”.

Misschien is het goed dat U die eens herleest voor dat U verder gaat. Dat kan door op deze link te klikken.

Ook weer zo’n aardig voorbeeld.

Mijn onderbouwde opvattingen zijn keurig opgeslagen in een archief dat door iedereen kan worden doorzocht en kan worden geraadpleegd.

De opvattingen van raadsleden worden zelden onderbouwd en zijn nauwelijks te achterhalen.

De conclusies die ik (een maand voor de eigenlijke raadsvergadering) trek, zijn 6 maanden later, nog steeds van kracht. Het optreden van het college getuigt van plichtsverzuim dat mogelijk gemaakt wordt door het plichtsverzuim van de raad. Anders gezegd, het één lokt het ander uit.

Het plichtsverzuim van het college bestaat er uit dat men de raad opzettelijk onjuist en onvolledig informeert en het daarmee voor de raad onmogelijk maakt om de door het college gemaakte afspraken te controleren. Aanvullende informatie wordt in beslotenheid verstrekt. Naar ik aanneem  omdat men gevrijwaard wil zijn van mogelijke “pottenkijkers” die de verstrekte informatie naar waarde kunnen inschatten.

Het plichtsverzuim van de raad bestaat er uit dat zij instemt met deze gang van zaken en blindelings genoegen neemt met hetgeen haar door het college wordt voorgeschoteld.

Het resultaat van dit gezamenlijke plichtsverzuim ligt nu voor ons.

Slecht geïnformeerd als zij was heeft de raad tijdens de raadsvergadering wat door elkaar heen gekakeld. Met als uiteindelijk resultaat dat een aannemer, (die aantoonbaar een bijdrage heeft geleverd om een tussen de gemeente en stichting ontstane impasse over de verdeling van de kosten te doorbreken) mogelijk niet betaald is geworden.

Er is weliswaar een compromis getroffen over de verdeling van die kosten, maar de inhoud van dat compromis is volstrekt onduidelijk.

Wegens het ontbreken van facturen en verslagen over de inhoud van dat compromis.

Als de aannemer inmiddels betaald is geworden (wat ik niet durf uit te sluiten), dan is dat gebeurd buiten alle daarvoor geldende regels om.

Er is gehoor gegeven aan een WOB verzoek, maar relevante documenten niet zijn overlegd. Hierdoor is de mogelijkheid aanwezig dat dat het bezwaar van de verzoeker (dat hem relevante documenten zijn onthouden) door de bestuursrechter gegrond wordt verklaard en de gemeente alsnog verplicht wordt deze documenten ter inzage te geven.

In plaats van het uitdelen van een formele berisping aan het college vanwege het onmogelijk maken van een democratische controle op gemaakte afspraken, heeft de raad (uit politieke overwegingen) gedaan of haar neus bloedt.

Ziedaar de voorlopige oogst van het plichtsverzuim door de raad.

Dit gezamenlijke plichtsverzuim van college en raad heeft de democratische controle op het spenderen van belastinggeld tot een farce gemaakt.

Ik heb daarover bij het presidium mijn beklag gedaan, maar men acht zichzelf te gewichtig om daar op te reageren.

Kort samengevat, we worden bestuurd door een zelfingenomen kliek die (op een enkele uitzondering na) alleen maar bezig is met elkaar de hand boven het hoofd te houden en verzuimt om datgene te doen waarvoor men is gekozen.

Namelijk controle uitoefenen op de wijze waarop belastinggeld wordt gespendeerd.

Dat het college die democratische controle onmogelijk heeft gemaakt (door bepaalde essentiële documenten niet te maken of te overleggen) lijkt de raad niet te deren.

In plaats daarvan bereidt men zich voor om op 6 december opnieuw een besluit te nemen.

Zonder dat er factuur is waarin de uitgevoerde werkzaamheden zijn beschreven. Zonder te weten waarvoor de betaling van € 40.000,- (boven de kosten van verzwaring) zijn bedoeld.

Zonder te weten of de ruim € 20.000,- kostende gebruikerswensen (van de stichting) door de stichting  of door de gemeente zullen worden betaald.

De aannemer wil daar (ongetwijfeld op verzoek van het college) geen uitsluitsel over geven.

Dus blijft de vraag, of de raad hardnekkig blijft volharden in haar plichtsverzuim en opnieuw probeert om (zonder kennis of inzicht) belastinggeld uit te geven?

Over minder dan een maand zullen we dat weten.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

11 gedachten over “Plichtsverzuim revisited”

 1. Als er (weer) iets beweerd wordt, wat niet op feiten kan worden gecheckt, kan men wat mij betreft weer geen besluit nemen, dat geldt trouwens ook nog steeds voor het ontbreken van documenten die beweringen gedaan door het College moeten onderbouwen en wat nog steeds niet is gebeurd.. Dat de SP de brief van H&R zou agenderen leek me al sterk, die willen de spotlight in dit dossier even niet meer nadat het 2 x mis is gegaan. Wellicht hebben ze in de coalitie afgesproken dat het CDA dit dan maar op zich moet nemen, maar dat is puur speculatie van mijn kant.

  Like

  1. Lijkt me een prima voorbeeld van plichtsbesef Stella. De feiten checken voordat je belastinggeld uitgeeft. Zouden meer raadsfracties moeten doen, maar wie weet is er sprake van voortschrijdend inzicht.

   Like

 2. ‘ In plaats daarvan bereidt men zich voor om op 6 december opnieuw een besluit te nemen.’

  Ben eigenlijk wel benieuwd hoe jij weet dat die brief 6-12 op de agenda staat. #aagje
  Het enige dat bekend is dat het CDA een verzoek heeft ingediend om de brief van Hillen Roosen op de agenda van 6 december te plaatsen welke is gehonoreerd.

  Met welk doel het CDA dat heeft gedaan en wat men er mee wil is *iig bij mij* onbekend. Er is geen contact tussen fracties geweest over het hoe/waarom. Dat zal ongetwijfeld wel het geval zijn tussen de coalitiepartijen onderling.

  Of het puur gaat om over die brief een potje te gaan bomen, er een motie achter zit die ingediend zal worden door alleen het CDA of de resterende coalitie, wat de strekking daarvan zal zijn en/of er überhaupt een besluit genomen zal worden, is tot nu toe koffiedik kijken..

  Like

   1. Mijn verwachting is dat naar aanleiding van de brief aan de raad (geen raadsbrief) een motie vreemd aan de orde van de dag zal worden ingediend door de coalitiepartijen. Althans als daar binnenskamers een meerderheid voor kan worden gevonden.

    Het zou mooi zijn als we nu eens niet één dag voor de vergadering (of op de vergadering zelf) zouden weten wat de inhoud van die motie is,

    Nogmaals, ik ben er altijd voorstander van geweest dat de aannemer betaald werd, maar ik wens wel te weten op grond waarvan. Dat fabeltje over de verzwaring heb ik inmiddels afdoende doorgeprikt dacht ik zo.

    Like

  1. Dat het ging komen wist ik eigenlijk al op 26 augustus toen ik er over schreeft https://pimsep.wordpress.com/2016/08/26/gaan-met-die-banaan/

   Toen dacht ik dat het Keesman zou zijn die er mee zou komen, dat blijkt nu het CDA te zijn. Dat het op de agenda gezet is weet ik omdat de aannemer het me vertelde. Die overigens nog steeds niet kwijt wil waar die € 40.000,- voor is.

   Ik neem aan dat Venemans dat inmiddels wel weet, maar het nog even geheim wil houden voor de rest van de raad en daar één of twee dagen voor de vergadering mee voor de dag komt, zodat niemand de juistheid van zijn bewering kan controleren en er een besluit gaat worden genomen op basis van onderbuikgevoelens.

   Like

   1. En als de raad dan ballen heeft , wordt er gewoon nog geen besluit genomen. Eerst duidelijkheid ,niet alleen voor de raad maar ook voor die burgers die graag willen weten hoe er met gemeenschapsgeld wordt omgegaan.

    Like

    1. Het CDA heeft het op de agenda geplaatst dus zou het mooi zijn als het CDA vooraf kenbaar zou maken waarom ze dat gedaan heeft en wat haar argumenten daarvoor zijn. Ze hebben een website dus als ze willen kunnen ze dat. Maar de gebruikelijke gang van zaken is dat ze niets zeggen, binnenskamers op zoek gaan naar een meerderheid en als dat gelukt is de minderheid confronteren met wat ze bekokstoofd hebben.

     Er zullen dus aanvullende documenten (waaronder een factuur) moeten komen, anders vrees ik dat een meerderheid blijft weigeren om te betalen op basis van de brief van H&R. Ik heb H&R daar trouwens voor gewaarschuwd maar die volgt nog steeds de lijn die het college voor haar heeft uitgezet.

     Like

   2. Eigenlijk niets verrassend aan . CDA is aan de beurt nu. Dit is misschien de reden waarom Jur Visser is opgestapt. Jur heeft kijk op financien . Kun je dan met zo,n stuatie meegaan. Hem op waarde geschat zal hij dit afkeuren. Het is kantje boord. En het verstrekken van de info van HR naar Pim toe slik ik voor zoete koek.

    Like

    1. Je speculeert over de reden voor het terugtreden van Jur, zolang hij daar zelf niets over zegt blijft het gissen. Volgens mij leest hij dit blog, dus als hij er iets over wil zeggen dan had hij dat gedaan.

     Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: