Weggevaagd

aapjesAls gezegd neemt de raad vanavond een gedragscode aan, waarvan we nu al weten dat ze zich aan één onderdeel zeker niet zullen houden. Ik bedoel uiteraard artikel  5.1. over informatieverstrekking. Hierbij de letterlijke tekst.

Een raads- of commissielid betracht maximale openheid als het gaat om zijn eigen beleid en beslissingen en om de beweegredenen daarvoor. Hij handelt in overeenstemming met de geldende openbaarheidsregelingen zoals de Gemeentewet en de Wet openbaarheid van bestuur.

Laten we, opnieuw op basis van het Dromdossier, eens nagaan welke raadsfracties hun beslissingen en beweegredenen kenbaar hebben gemaakt buiten de paar minuten spreektijd tijdens de raadsvergadering. In de categorie “helemaal niets” zitten vier van de tien fracties. CDA, HEA, Van der Pijll en de VVD. Lijst Quasten is een twijfelgevalletje. Mogelijk heeft ze er iets over gezegd, maar ze gebruikt Facebook als communicatiemiddel en dat heeft geen archief, dus wat ze eventueel gezegd zou kunnen hebben is niet meer terug te vinden.

Van der Pijll heeft geen website. CDA heeft er wel een, maar heeft daarop geen informatie verstrekt over hun standpunt inzake het Dromdossier. HEA heeft ook een website, maar heeft daar sinds de verkiezingen niets op gepubliceerd. Blijft over de VVD, die ook een website heeft waar helemaal niets op staat, laat staan iets over het Dromdossier.

Kortom, de maximale openheid omtrent eigen beleid en beslissingen en beweegredenen voor deze 5 raadsfracties bestaat uit nul, nul.

Uiteraard is er een gemeentelijk audio archief waarin valt te beluisteren wat ze gezegd hebben tijdens de raadsvergaderingen, maar dat vergt enig zoekwerk voor de niet geoefende kiezer. Bovendien bestaan die bijdragen meestal uit wat losse opmerkingen en zelden uit een samenhangend betoog. Waar het college dan weer niet op reageert, omdat het standpunten en geen vragen zijn.

Blijven over 5 raadsfracties die wel “iets” hebben gepubliceerd over het Dromdossier op hun website. In willekeurige volgorde zijn dat SP, PvdA, D66, CU/SGP en NE.  In de meeste gevallen dateert hun laatste bijdrage van zo’n 4 maanden geleden en bestaat die bijdrage uit de tekst die ze tijdens de raadsvergadering hebben voorgelezen.

In de daaropvolgende 4 maanden heeft geen enkele raadsfractie  commentaar geleverd op de uitkomst van de vergadering op 5 juli. Geen zelfreflectie, geen suggestie over hoe het verder moet, geen evaluatie, maar een collectieve demonstratie van onmacht en onwetendheid.

Als je elke raadsfractie individueel vraagt of zij meer betrokkenheid van de gewone burger willen, dan zullen ze stuk voor stuk die vraag met een volmondig ja beantwoorden.

Maar wat doen ze vervolgens zelf om die betrokkenheid te vergroten? De helft heeft geen functionerende website. De andere helft publiceert daarop alleen wat ze tijdens tijdens een raadsvergadering heeft gezegd.  In drie gevallen kun je daarop een reactie plaatsen, die overigens nooit een tegenreactie of aanvullende informatie oplevert.

Kortom, in plaats van kiezers bij de besluitvorming te betrekken, stoot men ze af door niets te publiceren en nergens op te reageren. Het enige wat ze nog wel lukt is om met algemene stemmen een gedragsregel aan te nemen, waar ze zich vervolgens op geen enkele manier aan zullen houden.

Dankzij het krantenbericht van gisteren “weten” we dat er inmiddels sprake is van voortschrijdend inzicht en dat 7 van de 10 raadsfracties inmiddels tot besef zijn gekomen dat hun optreden tot dusver niet getuigt van enige kennis van de materie, waarbij Langbroek en Quasten nog over het gezonde verstand beschikten om (vanwege dat feit) geen beslissing te willen nemen.

De overige drie, SP, CDA en CU/SGP bevinden zich nog in de ontkenningsfase en reageren als de 3 aapjes, niets willen zien, niets willen horen en zwijgen.

Daarbij vlei ik mezelf met de gedachte dat ik daar met mijn beschouwingen (die ze allemaal zeggen te lezen, maar waarop  ze geen commentaar durven leveren) heb bijgedragen aan het voortschrijdend inzicht.

Het democratisch systeem zoals we het nu toepassen werkt niet meer en roept (vanwege de toepassing) alleen maar ergernis op. Maar zij die verantwoordelijk zijn voor de toepassing doen alsof hun neus bloedt en weigeren in discussie te gaan over de bijdrage die ze leveren.

Misschien gaat het hier nog even goed, maar uiteindelijk barst de bom en wordt, wat zichzelf nu nog vanzelfsprekend vindt, gewoon weggevaagd.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: