De pijpen van een ander

rattenvanger-van-hamelenNa ontvangst van de brief van de gemeente (20 juli) waarin hem wordt meegedeeld dat hij niet betaald zal worden doet Hillen & Roosen er precies 3 maanden  over om zich met een smeekbede tot de raad te richten.

Het is niet een brief van iemand die de gemeente anderhalf jaar geleden uit de brand heeft geholpen door alvast met de verzwaring van het elektranetwerk te beginnen (zonder formele opdracht) en nu al anderhalf jaar tevergeefs wacht op betaling.

Maar de brief van, het spijt me dat ik het zeggen moet, een soort lulletje rozenwater. Vol begrip voor de politieke besluitvorming (die voor degenen die het gevolgd hebben volstrekt irrationeel is verlopen) en nederig zelfverwijt ten aanzien van de zaken die hijzelf verkeerd heeft gedaan.

Een soort smeekschrift, waarin hij bijna vergiffenis vraagt voor de fouten die hij in het verleden heeft gemaakt en vraagt of de raad zo coulant wil zijn om hem te betalen voor de werkzaamheden die hij heeft uitgevoerd. Waarbij hij bovendien “genoegen” zal nemen met een bijbetaling van € 60.000,-.

Bovendien getuigt het van diep inzicht in de argumenten van met name de PvdA, die een heel bijzonder argument aanvoerde om betaling te weigeren, nadat het door haar gesteunde amendement het niet gehaald had. Sterker nog, hij kon daar begrip voor opbrengen.

Een bijna onmenselijke opgave als je de behandeling hebt gevolgd, maar wie weet is de brief gewoon een ambtelijk advies op H&R briefpapier en getekend door haar directeur.

Een advies gebaseerd op, “doe nu gewoon wat we zeggen, wij kennen onze pappenheimers (de raad) en dan komt het wel goed” en “ze moesten even uitrazen, maar uiteindelijk doen ze toch precies wat we zeggen dat ze doen moeten”.

De brief omzeilt keurig alle vragen die er gesteld zijn en verklaart verder niets over de afspraken die er gemaakt zijn en als je het mij vraagt, denk ik dat het zo nog werkt ook.

Het college heeft absurde argumenten aangevoerd, de raad heeft daar vaak nog absurder argumenten tegenovergesteld.  Iedereen is zo langzamerhand moe van zijn eigen absurditeiten en wil daar liever niet meer aan terug denken of mee geconfronteerd worden.

Bovendien moet op 1 november de begroting er ook nog doorgejaagd worden, dus die herziening van het eerdere besluit (niets te besluiten) komt er wel.

Kan het me wat schelen? Niet echt, ik heb altijd al gevonden dat je een aannemer niet het slachtoffer mag laten worden van een conflict tussen de opdrachtgever en de toekomstige huurder over wie de kosten van een (noodzakelijke) voorziening zou moeten betalen.

De kosten daarvan zijn nu realistisch begroot op € 30.000,-.  Ieder neemt daarvan 1/3 voor zijn rekening. Ook prima. Blijft de vraag waar de resterende € 40.000,- voor bestemd is. De gemeente wil dat niet zeggen, dus weigert de aannemer ook om het te zeggen en de raad kan het ook niets schelen, want het gaat toch van de grote hoop.

De enige twee die in deze kwestie een principieel en helder standpunt hebben ingenomen waren Langbroek en Quasten. Die weigerden om een besluit te nemen zolang ze niet correct geïnformeerd waren.  Dat vind ik een te respecteren standpunt. Voor de rest heb ik weinig respect en het verbaast me dan ook dat H&R dat wel kan opbrengen. Maar aan de andere kant, met stroop vang je meer vliegen dan azijn en dat weet degene die de brief heeft geschreven natuurlijk ook wel.

En voor wat betreft de meerderheid van de raad? Die weet niet beter dan te dansen naar de pijpen van een ander.

Auteur: Pim

Hoe lang blijft een democratie nog een democratie, als alleen het recht van de sterkste geldt?

12 gedachten over “De pijpen van een ander”

 1. Ons vermoeden is dat Olierook er gewoon mee weg komt. Pim jij stipte Boland nog even aan. Ook hij kwam er mee weg. In een ander dossier wierp hij drempels op voor de raad. Ook hier kwam hij mee weg. Nu in Gooise Meren flikt hij dat gewoon weer. Inmiddels een jaar geleden. En u raadt het al. Hij komt er mee weg………

  Like

 2. ach we kunnen nu naar een mooie verklote toren kijken die maar voor een klein deel van de enkhuizers toegankelijk is ( de rest kunnen zo,n dure toko niet betalen ) maar ze mogen er wel aan mee betalen ,links om of rechtsom ,net als het binen/buiten museum ,en sprookjes wonderland , al met al er word heel wat afgetoverd in enkhuizen ( lijkt zweinstijn wel ) ik vraag me wel af wie en op welke manier iemand die in de raad zit beter word van deze truken

  Like

  1. Op 1 november neemt de raad een gedragscode aan waarin staat welke financiële compensatie’s er voor raadsleden wel en niet toelaatbaar zijn, Ik heb geen reden om te vermoeden dat ze zich daar niet aan zullen houden.
   Verdachtmakingen in die richting vind ik dan ook niet gepast, tenzij daar concrete aanwijzingen voor zijn.

   Verder vind ik niet dat de Drom is “verkloot”, ik vraag me alleen af of het wel zo verstandig is geweest daar een cultureel centrum in te willen vestigen. Maar het besluit daarover is langs democratische weg genomen en dient dan ook gerespecteerd te worden. Weer iets anders is de financiële reportage over de kosten. Daar mankeert een en ander aan.. .

   Like

 3. maar nu moet er iemand komen die voor 100 euro bijzondere bijstand nodig heeft !! dan zijn de rapen gaar en valt de complete gemeente erover ,maar een kleine ton??? daar praten we niet over ,is niet gebeurt ,nooit iets aan de hand geweest ,bewijzen zijn niet nodig ,dus gewoon overmaken , zo werkt het toch???

  Like

 4. Wanneer de raad alsnog instemt met de betaling dan zal er bewijzen moeten komen dat de betalingen na 3 november plaatsvinden en dan kan er niet volstaan worden met er is al betaald alleen de raad moest het nog goed vinden. Ik vind het ook zo mooi in de brief staan “de brief is nu pas geschreven omdat de politieke discussie omtrent de betaling is verstomd . Bij mij weten is er na de raadsvergadering van juli alleen maar stilte geweest bij vele raadsleden en heeft alleen jij, Pim , terecht de zaak aangekaart.

  Like

  1. Jaap, vanwege de laconieke houding van H&R bekruipt mij ook het gevoel dat ze allang betaald zijn en er alleen nog een raadsbesluit nodig is om de gemeentelijke administratie op orde te kunnen brengen. Zodat de betaling achteraf alsnog gerechtvaardigd kan worden.

   Van één ding ben ik zeker. Als ik anderhalf jaar zou moeten wachten op mijn geld, dan zou ik niet zo’n brief hebben geschreven. Laat staan dat ik me begripvol zou hebben uitgelaten over de politieke besluitvorming.

   Voor de twijfelaars, luister eens naar de betreffende raadsvergadering en laat me na het beluisteren weten of je net zo begripvol bent als de Hillen & Roosen directie en stel je daar bij voor, dat de gemeente je nog € 60.000,- schuldig is.

   https://enkhuizen.raadsinformatie.nl/vergadering/203483/Raad%2005-07-2016 Onderwerp start bij 56.15

   Like

   1. Maar Pim stel dat H&H al betaald zou zijn dan wordt het spel wel heel gemeen gespeeld. En stel dat de raad bij zijn eerder genomen besluit blijft hoe dan verder. H&H zou dan naar de rechter moeten waar ze al min of meer op gezinspeeld hebben . Wordt het nog ingewikkelder als ze al gevangen hebben. Dan zouden ze dus twee keer kunnen vangen. Heel ingewikkeld allemaal.

    Like

    1. Valt mee Rob, als H&R al betaald is, dan stapt hij natuurlijk niet naar de rechter om een tweede betaling af te dwingen. Ze zinspelen er op, maar dat doen ze al sinds 5 juli na de raadsvergadering. Toen vertelde men een verslaggever dat men een jurist wilde raadplegen, dat werd mij ook verteld toen ik om een reactie vroeg. We zijn nu bijna 4 maanden na het raadsbesluit en anderhalf jaar nadat het werk is uitgevoerd.
     En nog steeds zegt men niet wat men gaat doen en blijft het bij een vage suggestie.

     Eigenlijk is dat alleen maar logisch als H&R al is betaald. Formeel mag dat niet, maar zo’n overtreding komt pas aan het licht als de boeken worden gecontroleerd. Dus als de raad nog voor het einde van het jaar een krediet goedkeurt, dan is de gemeentelijk administratie weer op orde. Niemand controleert of het tijdstip waarop het krediet is verleend wel correspondeert met het tijdstip van betaling.

     Wethouder Boland had meer dan een half miljoen uitgegeven aan voorbereidingskosten terwijl de raad daar maar € 175.000,- ter beschikking had gesteld. Vrijwel de gehele raad deed of ze het niet in de gaten hadden en hij werd met vlag en wimpel uitgezwaaid.

     Het mag niet, maar het gebeurd wel. Waarschijnlijk overal, maar zeker in Enkhuizen.

     Maar dat het in het verleden is gebeurd, is natuurlijk niet het bewijs dat het ook nu gebeurd is.

     De inhoud van de brief is hoogstens een aanwijzing dat het gebeurd zou kunnen zijn. Maar omdat Olierook onmogelijk kan aanblijven als het is gebeurd en niemand zin heeft om hem weg te sturen (omdat het nog te ver van de verkiezingen is) heeft geen enkele raadsfractie er belang bij om die aanwijzing te onderzoeken. Zo werkt de politiek.

     Als ik de brief leest bekruipt mij het gevoel dat het om een ambtelijk stuk gaat, waarvan men (vanwege de goede verhoudingen) aan H&R heeft gevraagd om het op hun papier af te drukken en te ondertekenen.

     Het is een verkapte bevestiging van hetgeen het college tot dusver beweerd heeft correct is, terwijl we allang weten dat dit niet het geval is.

     H&R heeft meer dan voldoende bewijs voor het feit dat ze te goeder trouw handelde toen ze besloot de verzwaring aan te leggen en dat ze daarom recht had op betaling. Dus om haar het zwijgen op te leggen en te voorkomen dat men gaat procederen is het logisch dat men heeft betaald.

     Het enige wat nu nog moet gebeuren is dat de gemeentelijke administratie op orde wordt gebracht en dat is gebeurd zodra de raad het gevraagde krediet heeft verleend. Ik ga er van uit dat dit zal gebeuren.

     Like

     1. DE gemeente Enkhuizen verstrekt de opdracht om de restauratie/verbouwing van de Drom te laten uitvoeren door H&R. Betalingen van projecten en zeker een groot project als dit gaat vaak in fases. Zowel bij H&R als bij de Gemeente Enkhuizen moeten deze betalingen/ontvangsten van gelden zorgvuldig genoteerd staan met omschrijving van welk deel/fase de betaling/ontvangst betreft. Er is bij de gemeente Enkhuizen een persoon die deze betalingen verricht. Het lijkt mij ook dat er controles op deze betalingen worden uitgevoerd of alles correct gebeurd volgens de afspraken die zijn gemaakt tussen de opdrachtgever en de Aannemer. Is er ook nog zoiets van een ik noem het maar kascontrole of alle financiële handelingen die zijn verricht correct zijn uitgevoerd door derden zoals b.v. een account. En is er ook niet een mogelijkheid dat zoiets afgedwongen kan worden bij twijfel of alles wel zo correct gegaan is als misschien wordt gedacht of beweert. In dit geval b.v. de betaling aan de Aannemer van de extra kosten van de verzwaring van het elektra . En wie zijn de personen die dat dan zouden kunnen afdwingen, de Raad, of misschien een hogere instantie vanuit het rijk.

      Like

      1. Rob, de raad controleert op hoofdlijnen en eerlijk gezegd mag je ook niet meer van hen verwachten. Dat wil zeggen dat men gewoonlijk genoegen neemt met door B&W verstrekte rapportage.

       Alleen als die rapportage onduidelijk is of tegenstrijdigheden bevat kan het noodzakelijk zijn dat de raad (of individuele raadsleden) inzage vraagt in de “onderliggende stukken”. Dus de originele documenten waarop de rapportage is gebaseerd. Elk rapport is namelijk een soort samenvatting (maar ook interpretatie) van hetgeen in de onderliggende stukken staat vermeld.

       Zo is er in deze kwestie nogal wat ophef gemaakt over het feit dat de aannemer voor eigen rekening en risico het werk heeft uitgevoerd.
       Dat is normaal gesproken het eindoordeel van een rechter nadat hij alle feiten en omstandigheden heeft bestudeerd. In dit geval is het niet meer dan een interpretatie van het college, waar vervolgens door raad (zonder verdere bestudering van de onderliggende stukken) enorme gevolgen zijn verbonden. (we hoeven de aannemer dus niet te betalen).

       Ik heb door middel van mijn blog duidelijk proberen duidelijk te maken dat de door het college gegeven interpretatie twijfelachtig was.
       Er is weliswaar geen opdracht verstrekt, maar er zijn wel toezeggingen gedaan omtrent betaling. En mondelinge toezeggingen zijn misschien moeilijker te bewijzen, (waar in dit geval niet eens sprake van is) maar het zijn ook gewoon rechtsgeldige toezeggingen.

       Verder heb ik, met behulp van wet en regelgeving aangetoond, dat zelfs als er een schriftelijk opdracht ontbreekt, dit niet automatisch kan leiden tot weigering van betaling. Een standpunt dat wel door diverse raadsfracties is ingenomen.

       Zorgvuldige bestudering van de onderliggende stukken (of het lezen van mijn blog) hadden deze waandenkbeelden kunnen voorkomen, maar in de praktijk hebben de meeste raadsleden geen zin om aan dat soort dingen tijd te besteden. Men bestudeert de rapportage van B&W en laat zijn fantasie de vrije loop.

       Vervolgens, wie mogen die onderliggende stukken inzien. Uiteraard de raadsleden uit hoofde van hun functie, maar zij maken daar zelden gebruik van omdat “inzien” tijd vergt en ze die tijd er niet aan willen besteden.

       Maar ook de gewone burgers mogen ze inzien, op grond van de Wet Openbaarheid van Bestuur. Er zijn uitzondering, bijvoorbeeld als door openbaar maken de staatsveiligheid in gevaar komt, of als het om informatie over individuele personen gaat, maar daar is in dit geval geen sprake van.

       Dus iedereen kan inzage vragen in de betalingen aan H & R. (de bedragen en de tijdstippen waarop). Als je zelf elektronisch bankiert weet je dat die informatie binnen één seconde beschikbaar is. Voor de gemeente zal dat niet anders zijn.

       Je moet er alleen wel om vragen.

       Door middel van verkiezingen wijzen we om de vier jaar mensen aan die zich bereid verklaart hebben om (namens ons) de boel te controleren. Alleen als blijkt dat die weigerachtig zijn om dat te doen, (meestal ter bescherming van hun eigen reputatie en die van hun politieke vrienden) heeft het zin om in te grijpen en als gewoon burger op zoek te gaan naar de waarheid.

       We leven in een prachtig land met een volwassen democratie. We hoeven dus geen genoegen te nemen met de smoesjes die politici voor ons verzinnen, maar kunnen ook zelf op onderzoek uitgaan. Niet iedereen heeft zin en tijd om dat te doen. Ik toevallig wel en vervolgens doe ik verslag van hetgeen ik heb gevonden.

       Kortom, er is helemaal geen hogere instantie nodig om onderzoek te plegen. Als we willen kunnen we het zelf doen en ik ben trots en blij dat ik in een land leef waar dat mogelijk is.

       Hogere instanties zijn alleen nodig om het gedrag van hen die zich boven ons stellen te corrigeren. De hoogste instantie in de gemeente is de raad. Ik kan onderzoeken wat ik wil, maar als de meerderheid van de raad (uit politieke overwegingen) wenst de resultaten van dat onderzoek te negeren (en daar lijkt het in deze kwestie verdacht veel op) dan gebeurt er niets.

       Aan ons dan de taak om na 4 jaar andere vertegenwoordigers te kiezen die mogelijk wat meer rekening houden met de opvattingen van gewone burgers.

       Like

       1. Beste Pim,

        hier beschrijf je prima en correct hoe het zit.

        Als raadsleden moeten wij uit gaan van de info die we krijgen.
        Mocht het links om (via jou) of rechts om (via de aannemer) tot een rechtelijke uitspraak komen ben ik erg benieuwd of er andere info boven water komt en of dat mijn oordeel veranderd.
        Voor alsnog betaald de burger in ieder geval niet extra.

        Like

Reageer !

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s